Barracuda introduceert Email Threat Scan for Microsoft Office 365

5 oktober 2016

Barracuda introduceert Barracuda Email Threat Scan for Office 365. Deze clouddienst biedt gebruikers direct inzicht in de status van hun e-mailbeveiliging. De oplossing identificeert verborgen dreigingen zoals advanced persistent threats (APT’s) in zakelijke e-mailomgevingen.

Geavanceerde dreigingen groeien in aantal en treffen bedrijven van alle omvang. Uit een nieuw onderzoek door Barracuda blijkt dat maar liefst 93 procent van alle gescande zakelijke e-mailaccounts veiligheidsrisico’s bevat. Er is sprake van gemiddeld 125 dreigingen per account. Hieruit blijkt de waarde van het toevoegen van extra beveiligingslagen die bescherming bieden tegen geavanceerde dreigingen.

Barracuda Email Threat Scan is gedurende een beperkte periode gratis beschikbaar voor erkende resellers, MSP-partners en klanten van Barracuda.

barracuda

Barracuda Email Threat Scan biedt eenvoudige integratie met Barracuda Essentials for Office 365, dat voorziet in meervoudig gelaagde e-mailbeveiliging en back-up- en archiveringsmogelijkheden. De nieuwe dienst biedt organisaties een integrale en centraal beheerde oplossing voor het detecteren, voorkomen en herstellen van ransomware en andere geavanceerde aanvallen.

Gezien het groeiend aantal geavanceerde dreigingen dat bedrijven van alle omvang treft, introduceert Barracuda de nieuwe oplossing Barracuda Email Threat Scan for Office 365. Deze cloud-dienst biedt organisaties direct inzicht in de status van hun e-mailbeveiliging. Dit doen zij door verborgen dreigingen in hun productieomgeving in kaart te brengen. Tijdens een recente analyse van 20.000 Office 365-mailboxes door Barracuda bleek dat 93 procent van alle e-mailaccounts minimaal één Advanced Persistent Threat (APT) bevatte. Gemiddeld was er sprake van 125 veiligheidsrisico’s per account. APT’s zijn geavanceerde aanvallen die traditionele beveiligingsfilters voor e-mailomgevingen omzeilen om bedrijfsnetwerken te infiltreren en daar gevoelige informatie buit te maken.

Barracuda Email Threat Scan for Office 365 is gedurende een korte periode gratis beschikbaar. Deze oplossingen reikt aanbevelingen aan voor het verwijderen van dreigingen. Ook integreert het detectie van geavanceerde veiligheidsrisico’s met de overkoepelende beveiligingsstrategie van organisaties. Barracuda voert gratis scans uit met Email Threat Scan tijdens het Microsoft Ignite-evenement in het Georgia World Congress Center in Atlanta.

“Het aantal phishing- en ransomware-aanvallen groeit elk kwartaal met enkele honderden procenten. Deze trend zal naar onze mening minimaal 18 tot 24 maanden voortduren”, aldus Michael Osterman, de bestuursvoorzitter en CEO van Osterman Research. “Uit een recente enquête blijkt dat bijna 50 procent van alle respondenten te maken heeft gehad met een of meer ransomware-aanvallen. Bij 34 procent was in de afgelopen 12 maanden sprake van een succesvolle phishing-aanval waarbij hun bedrijfsnetwerk werd geïnfiltreerd. Hieruit blijkt aan welke risico’s organisaties momenteel blootstaan. Barracuda Email Threat Scan for Office 365 is een uitmuntende tool. Het biedt bedrijven optimaal inzicht in het risicoprofiel van hun e-mailomgeving, zodat ze gerichte maatregelen kunnen treffen om deze risico’s terug te dringen.”

“Ik vertrouw de beveiliging van diverse onderdelen van onze ICT-infrastructuur aan Barracuda toe”, zegt Grant Gardner, ICT-manager bij Ohio Indemnity. “We zijn overgestapt op Office 365 vanwege de flexibiliteit en schaalbaarheid. Tijdens de migratie hield ik echter geen rekening met de mogelijkheid om een extra beveiligingslaag aan te brengen. We waren ons ervan bewust dat onze mailboxen diverse dreigingen konden bevatten. Door het uitvoeren van de Email Threat Scan kon ik duidelijk in kaart brengen waar er zich veiligheidsrisico’s in onze mailboxen bevonden. Daarmee merkte ik hoe belangrijk het is om Office 365 aan te vullen met de advanced threat detection-technologie van Barracuda.”

Detectie van ransomware en verborgen APT’s

Barracuda Email Threat Scan for Office 365 controleert zakelijke e-mailaccounts op de aanwezigheid van APT’s zoals ransomware- en phishing-aanvallen. De dienst inspecteert daartoe het complete e-mailaccount, met inbegrip van het Postvak In, de map Verwijderde berichten, de map Spam en de map Verzonden berichten. Beheerders ontvangen vervolgens een gedetailleerd rapport over de geavanceerde dreigingen die in de Exchange Online-accounts zijn aangetroffen, ingedeeld op gebruiker en mailbox. Het rapport brengt daarnaast in kaart hoe deze dreigingen zich binnen de organisatie zouden kunnen hebben verspreid via geïnfecteerde gebruikers, en reikt aanbevelingen aan voor het verwijderen van deze dreigingen.

Belangrijke onderdelen van het rapport zijn onder meer:

  • Een overzicht van dreigingen – Het aantal dreigingen en geïnfecteerde e-mailberichten, een dreigingsprofiel, dreigingsinformatie (wat doet de dreiging, waar bevindt deze zich, wanneer en door wie werd de dreiging verzonden, werd het e-mailbericht al dan niet geopend) en dreigingen die zich binnen de organisatie verspreiden
  • Snapshot van gebruikers – Een overzicht van gebruikers wier mailboxen de ernstigste dreigingen bevatten, gebruikers die geïnfecteerde berichten hebben verzonden en een indicatie of berichten al dan niet zijn geopend
  • Aanbevelingen voor het opruimen van dreigingen – Aanbevelingen met betrekking tot de beste manier om dreigingen onschadelijk te maken en de risico’s terug te dringen.

“Geavanceerde dreigingen groeien in aantal en treffen bedrijven van alle omvang. Desondanks zijn de meeste eindgebruikers niet bewust van het feit dat hun mailbox uiterst gevaarlijke veiligheidsrisico’s bevat”, aldus Hatem Naguib, senior vice president en algemeen directeur Security Business bij Barracuda. “We hebben Email Threat Scan for Office 365 ontwikkeld om klanten een uitgebreid overzicht te bieden van dreigingen in hun directe omgeving. De oplossing bewijst hoe belangrijk het is om een extra sandboxing-laag toe te voegen die bescherming biedt tegen geavanceerde dreigingen. Veel van onze klanten stappen over op Office 365. Met de combinatie van Barracuda Email Threat Scan en Barracuda Essentials for Office 365 kunnen ze voor een veiligere migratie naar deze cloud-omgeving zorgen. Barracuda biedt gebruikers van Office 365 een integrale oplossing voor het detecteren, voorkomen en herstellen van e-mailaanvallen.”

Complete bescherming for Office 365

De analysegegevens van de Email Threat Scan for Office 365 kunnen door organisaties gebruikt worden voor het nemen van gefundeerde beslissingen ten aanzien van hun strategie voor e-mailbeveiliging. Met de introductie van Email Threat Scan biedt Barracuda een integrale, centraal beheerde oplossing voor het detecteren, voorkomen en herstellen van ransomware en andere geavanceerde cyberaanvallen. Email Threat Scan detecteert sluimerende infecties, terwijl Barracuda Essentials for Office 365 de tools aanlevert die nodig zijn om nieuwe aanvallen te voorkomen en back-ups van bedrijfskritische data te maken. Organisaties kunnen met deze back-ups snel herstellen van aanvallen met minimale verstoring van hun bedrijfsprocessen. Barracuda Essentials for Office 365 is een eenvoudig inzetbare reeks van cloud-diensten die voorziet in essentiële, meervoudig gelaagde beveiliging en back-up- en archiveringsmogelijkheden, waaronder:

  • Cloud-gebaseerde e-mailbeveiliging – Breidt de bescherming for Office 365 Exchange Online uit met fijnmazige beveiligingsmechanismen, gelaagde bescherming tegen e-maildreigingen en datalekken, encryptie, preventie van gegevensverlies en inspectie van de inhoud van alle e-mailberichten.
  • Cloud-gebaseerde archivering – Helpt organisaties om eenvoudig en trefzeker te voldoen aan de eisen ten aanzien van de bewaarplicht en eDiscovery-verzoeken indien gebruikt in combinatie met Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 en andere lokale, cloud- of hybride omgevingen. De Barracuda Cloud Archiving Service voorziet in productiviteitsoplossingen zoals apps. Hiermee kunnen gebruikers vanaf elk mobiel apparaat e-mailberichten doorzoeken, raadplegen en ophalen.
  • Cloud-gebaseerde back-up- en herstelprocedures – Biedt ICT-beheerders real-time back-ups waarmee (on)opzettelijk verwijderde e-mailberichten en bestanden snel en eenvoudig kunnen herstellen binnen hun Office 365-omgeving.

Barracuda Essentials for Office 365 en Barracuda Email Threat Scan zijn ook beschikbaar voor managed service providers (MSP’s). Met deze combinatie kunnen zij hun klanten een uitgebreide oplossing voor e-mailbeveiliging en databescherming aanbieden.

Pin It on Pinterest

Share This