Ingenieur of dokter? – deel 1

18 september 2016

Dr. Heidi Hoeben, nierspecialist aan het Antwerpse Middelheimziekenhuis, pleit op 6 september ll. in een kritische brief aan Vlaams Minister van Onderwijs Crevits voor een hervorming van de selectieprocedure voor toekomstige artsen. Zij vraagt zich af of we met het toelatingsexamen wel het juiste profiel studenten aantrekken: “Door de focus op wiskunde in de toelatingsproef voor geneeskunde, worden eigenlijk ingenieurs aangetrokken, en niet zozeer artsen die al sneller plaats nemen aan het bed van de patiënt”.

In haar brief haalt Dr. Hoeben een aantal elementen aan, waar ik graag even stil bij wil staan.

Alleen maar bollebozen slagen voor het toelatingsexamen

Volgens Dr. Hoeben slagen enkel de superwetenschappelijke bollebozen voor het toelatingsexamen. Zij vraagt zich af hoe het met het empathisch vermogen en de interesse in mens en maatschappij van deze bollebozen gesteld is. Overigens, de titel in De Standaard ‘Toelatingsproef trekt ingenieurs aan, geen artsen’, komt niet van Heidi Hoeben zelf. Ondanks het feit dat zij wel ziet dat haar jongere collega’s in het Middelheimziekenhuis een meer “rationeel profiel” hebben, wil ze toch niet gezegd hebben dat het “ingenieurs” zouden zijn.

Er moet te veel opgeofferd worden

Bovendien vindt zij dat scholieren uit de derde graad van het middelbaar onderwijs te veel moeten opofferen als ze willen slagen voor de toelatingsproef. Zonder overigens zekerheid te hebben over het resultaat. En eens begonnen aan de studie, ontstaat er een moordende strijd om toegelaten te worden voor de hoogtechnologische specialisaties, en is er nauwelijks nog interesse voor andere (minder sexy?) disciplines zoals huisarts, geriatrie, of psychiatrie.

De Nederlanders doen het anders en beter volgens Dr. Hoeben

In Rotterdam, waar haar dochter voor arts studeert, gaat het er volgens Heidi Hoeben anders aan toe. Het in Rotterdam gehanteerde toelatingsexamen duurt een hele week lang. Hierin worden alle kerncompetenties getest, waardoor een veel completer beeld van de kandidaat ontstaat. Er wordt via een grondige analyse van wetenschappelijke teksten gepeild naar kennis en inzicht, maar ook naar de visie op mens en maatschappij.

Geen vertrouwen in ons middelbaar onderwijs

Bovendien vindt Dr. Hoeben dat de toelatingsproef in Vlaanderen van een schrijnend gebrek aan vertrouwen in ons secundair onderwijs getuigt. Wie bijvoorbeeld zes uur wiskunde volgde in de derde graad, zou volgens haar toch over de nodige voorkennis moeten beschikken?

In een volgende blog geef ik, als ervaringsdeskundige, mijn visie op de mening van Dr. Hoeben.

Rudi Lenaerts is voorzitter van Belgium Cloud

Rudi Lenaerts

Rudi Lenaerts

Rudi Lenaerts zet zijn ervaring als ondernemer en bedrijfsleider in de ICT-sector – inmiddels meer dan 30 jaar waarvan ruim 25 jaar in leidinggevende functies – in om collega’s ondernemers en bedrijfsleiders bij te staan op diverse vlakken.

Pin It on Pinterest

Share This