Bedrijven investeren in 2020 bijna 200 miljard dollar in de public cloud

11 augustus 2016

De public cloud markt maakt in de periode 2015-2020 een samengestelde jaarlijkse groei door van 20,4%. De omzet van de markt zal hierdoor naar verwachting meer dan verdubbelen tussen 2016 en 2020, van 96,5 miljard dollar in 2016 naar ruim 195 miljard dollar in 2020.

Dit voorspelt IDC in zijn Worldwide Semiannual Public Cloud Services Spending Guide. Cloud software, waaronder IDC zowel Software as a Service (SaaS) als Platform as a Service (PaaS) schaart, was in 2015 goed voor 83,7% van alle omzet in de public cloud markt. Infrastructure as a Service (IaaS) was goed voor de overige 16,3% van de omzet. IDC voorspelt dat het aandeel van IaaS de komende jaren gaat stijgen, naarmate de omzet van deze vorm van de cloud stijgt.

Snellere groei dan traditionele software producten

“Cloud software blijft in de komende vijf jaar aanzienlijk sneller groeien dan traditionele software producten, met een groei die bijna drie keer zo groot is als de softwaremarkt in zijn geheel. Hiermee wordt cloud software de drijver van groei in alle functionele softwaremarkten”, zegt Benjamin McGrath, senior research analist op het gebied van SaaS en bedrijfsmodellen. “In 2020 zal ongeveer de helft van alle zakelijke softwareaankopen betrekking hebben op ‘service enabled software’, en cloud software zal goed zijn voor ruim een kwart van alle verkochte software.”

Met name in de productie-industrie, financiële sector en zakelijke dienstverlening wordt fors geïnvesteerd in public cloud diensten. Deze sectoren zijn goed voor een derde van de totale wereldwijde omzet uit public cloud diensten in 2016. IDC verwacht dat de investeringen in de cloud in alle 20 onderzochte sectoren meer dan verdubbelen de komende vijf jaar. De investeringen groeien echter het snelst in de media-, telecom- en retailsector.

Technologische obstakels verhelpen

“Cloud computing verhelpt traditionele technologische obstakels naarmate line of business managers en hun IT-organisaties vertrouwen op de cloud op op flexibele wijze IT-resources te kunnen leveren tegen de lagere kosten en met de hogere snelheid waar de business om vraagt. Organisaties in alle sectoren kunnen zich hierdoor sneller aanpassen aan veranderingen in de markt en meer risico’s nemen, aangezien zij niet langer beperkt worden door legacy IT”, aldus Eileen Smith, programmadirecteur Customer Insight and Analysis bij IDC.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This