Kaseya benchmarkonderzoek 2016: succesvolle kmo’s besteden IT-diensten steeds vaker uit  

5 augustus 2016

 

Kaseya presenteert de resultaten van zijn jaarlijkse benchmarkonderzoek, dat inzicht biedt in de succesfactoren voor IT-afdelingen in de kmo. De resultaten laten een verband zien tussen het volwassenheidsniveau van een organisatie en het tempo waarmee de omzet groeit. Daarnaast blijkt dat volwassener bedrijven hun IT-diensten vaker uitbesteden. Wereldwijd deden er 1.200 medewerkers van kmo’s mee aan het onderzoek.

KaseyaEr blijkt een sterk verband te bestaan tussen het volwassenheidsniveau van een IT-organisatie en het tempo waarmee de omzet van dat bedrijf groeit. 36 procent van de volwassen bedrijven zagen hun omzet tussen 2014 en 2015 met meer dan tien procent groeien, tegenover slechts 21 procent van de jongere bedrijven.

Daarnaast komt naar voren dat bedrijven met hogere volwassenheidsniveaus diensten als back-up en herstel, remote monitoring en beheer, virtuele-desktopdiensten en private-cloudbeheer vaker uitbesteden. Volwassen IT-organisaties besteden gemiddeld twintig procent meer diensten uit dan organisaties met een lager volwassenheidsniveau. Deze organisaties maken vijftig procent vaker gebruik van clouddiensten als PaaS, IaaS, en SaaS dan minder volwassen IT-organisaties. 

Andere opvallende resultaten:

  • 45 tot 50 procent van alle ondervraagde IT-organisaties geeft aan sterk te overwegen om clouddiensten het komende jaar uit te besteden.
  • In de top drie IT-prioriteiten voor 2016 staat ‘projecten op tijd afronden’ bovenaan, gevolgd door ‘betere dienstverlening leveren’ en ‘klantervaring verbeteren’.
  • De meeste IT-afdelingen van kmo’s (86 procent) hebben een laag niveau van IT-volwassenheid. Slechts veertien procent van de respondenten ziet zijn organisatie als volwassen; dit is een toename van drie procent ten opzichte van het onderzoek van vorig jaar.
  • 44 procent van de bedrijven met hogere volwassenheidsniveaus is verplicht te rapporteren over hun service level agreements (SLA’s) en die te behalen, en 48 procent houdt de mean time to recovery (MTTR) bij.

Het jaarlijkse benchmarkonderzoek van Kaseya vergelijkt IT-afdelingen van bedrijven volgens het ‘IT management maturity model’. Dit model, dat Kaseya specifiek ontwikkelde voor de kmo, bestaat uit vijf niveaus van volwassenheid voor wat betreft IT-beheer:

  • Reactive: reageren op problemen en vragen van individuele gebruikers;
  • Efficient: een systematische aanpak hanteren voor het afhandelen van dagelijkse taken en het oplossen van bekende problemen;
  • Proactive: een proactieve aanpak hanteren voor IT-beheer, waarbij steeds terugkerende taken en herstelmaatregelen veelal geautomatiseerd zijn;
  • Aligned: monitoren en beheren volgens SLA’s voor beschikbaarheids- en prestatieverwachtingen;
  • Strategic: operationele IT-taken optimaal uitvoeren en een strategische rol vervullen in het stimuleren van innovatie in het bedrijf.

“De meeste IT-organisaties van kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite hun doelstellingen te behalen, voornamelijk doordat ze beperkte middelen hebben”, zegt Kirk Feathers, vicepresident Customer Enablement bij Kaseya. “Organisaties die een hoger IT-volwassenheidsniveau hebben bereikt door alledaagse activiteiten te automatiseren, processen te standaardiseren en stroomlijnen, en gebruik te maken van clouddiensten, hebben tijd om zich te richten op IT-projecten die bedrijfsresultaten en tevredenheid van de eindgebruiker ten goede komen. Kaseya biedt bedrijven op elk niveau van volgroeidheid hiervoor oplossingen, zodat zij hun algemene IT-prestaties verbeteren.”

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This