Merak, gespecialiseerd in archiefbeheer en -bewaring voor zowel fysiek als digitaal archief, krijgt het volledige archiefbeheer van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) toegewezen. Merak zal niet alleen...

Lees verder