Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad (vanaf nu NIS of NIS 2) had tot doel de beveiliging van netwerken en informatiesystemen in de hele EU te garanderen en de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van cyberveiligheid te bevorderen....

Lees meer