Slechts 5% van Belgische bedrijven heeft AI geïntegreerd in processen

30 april 2024

Insight heeft 150 Belgische bedrijven bevraagd om een vinger aan de pols te krijgen van hun vooruitgang in AI en de stand van zaken wat betreft hun cybersecurity`. De bevindingen laten zien dat 77% van de organisaties reeds AI-tools gebruikt, maar slechts 5% deze geïntegreerd heeft de bedrijfsprocessen. Geen verrassing: ChatGPT blijkt de meest gebruikte Gen AI-tool te zijn (44%), Microsoft Copilot komt op de tweede plaats (27,6%). Hierdoor neem het risico op ‘shadow-IT’ toe. Wanneer medewerkers open AI-toepassingen zoals ChatGPT gebruiken, kunnen ze onbedoeld gevoelige gegevens delen met een publieke database. Daarom moeten bedrijven AI echt wel integreren in hun processen en mensen toegang geven goed beveiligde oplossingen.

Een andere vaststelling uit de bevraging is dat 6 op de 10 respondenten verwachten dat AI wel degelijk mensen zal vervangen. Hoewel het management nauwelijks denken dat AI mensen volledig zal vervangen, is deze angst veel groter onder IT-personeel zelf. Uiteindelijk verandert AI de manier waarop we werken en zal het sommige taken of aspecten van onze jobs overnemen, maar mensen leveren nog steeds de gegevens en nemen uiteindelijk de beslissingen

De top 5 van de voordelen van AI worden als volgt gedefinieerd: verhoogde productiviteit (24,7%), predictive analysis (16,7%), verbeteren van de werknemerservaring (12%) en betere besluitvorming én kostenbesparingen (elk 10,7%) sluiten de rij.

Naast de voordelen van AI zijn er toch wel zdorgen omtrent de cybersecurity. Het beschermen van gevoelige gegevens en de impact op zelfstandig kritisch denken staan hoog op de lijst van zorgen van bedrijven. 

Opvallend, het onderzoek wijst uit dat slechts 23% van de respondenten zeker is dat hun organisatie volledig voldoet aan de beveiligingswetgeving. Sommige respondenten negeren dit element nog volledig en ‘hope for the best’… De snel evoluerende dreigingsomgeving wordt door 49,3% van de respondenten genoemd als een belangrijke uitdaging. Daarnaast benoemt 30,7% het beheer van risico’s van derden als een grote zorg. Een gebrek aan bewustzijn en training wordt door 26,7% van de respondenten genoemd als een uitdaging, terwijl 24,0% een gebrek aan interne expertise ervaart. Tot slot noemt 20% van de respondenten complexe regels als een belangrijk probleem.

Dit alles wijst op de nood aan het pro-actief aanpakken van deze zaken door AI snel te integreren in processen en toegang te bieden tot goed beveiligde oplossingen. Daarnaast is het absoluut zaak om de medewerkers continue te trainen en continu bewust te laten zijn van de veiligheidrisico’s voor het bedrijf. Dit is de beste manier voor bedrijven om zich effectief te wapenen tegen de voortdurend evoluerende cyberdreigingen.

Meer informatie: AI & Cybersecurity Trends in BE | Insight BE. De enquête werd uitgevoerd in maart 2024 in samenwerking met iVoxx. Bij 150 Belgische bedrijven uit de openbare, financiële en IT sector, de gezondheidszorg en nutsbedrijven werden IT-personeel en midden- en senior management (IT managers/CIO’s) – bevraagd.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This