SAP: AI komende tijd cruciale factor voor operational excellence

4 april 2024

AI groeit momenteel razendsnel uit tot een van de belangrijkste drivers van operational excellence. Die conclusie trokken Bart Van der Biest, de Belgische CEO van SAP Nederland en Willem-Jan van Tongeren, bestuursvoorzitter van de Nederlandse SAP-gebruikersvereniging VNSG, tijdens het gezamenlijke event ‘Together we Grow’.

AI maakt momenteel een stormachtige opmars door. Zeker generatieve AI heeft de potentie om veel bedrijfsprocessen te stroomlijnen en gebruikerservaringen te verbeteren. De ontwikkelingen op dit gebied gaan razendsnel. Niet voor niets stond het onderwerp dan ook hoog op de agenda.

SAP speelt op die ontwikkelingen in. De belangrijkste troef is Joule, een AI-assistent die in alle oplossingen van het bedrijf verweven is. Joule ondersteunt gebruikers op allerlei manieren: van het genereren van e-mails richting prospects tot het snel verzamelen van relevante data voor het nemen van belangrijke beslissingen. Daarnaast kondigde het bedrijf recentelijk een verdere intensivering van de samenwerking met NVIDIA aan, voor een verdere doorontwikkeling van de AI-functionaliteit.

Datakwaliteit en clean core

Tijdens het evenement was er ook veel aandacht voor een goede datahuishouding. Data vormen immers het fundament onder AI. Een AI-assistent kan alleen nuttige content genereren en adviezen geven als het getraind is met zinvolle gegevens die bovendien van de juiste businesscontext zijn voorzien. SAP waarborgt die aspecten met hun oplossing SAP Datasphere.

Een ander centraal thema van Together we Grow was de zogeheten ‘clean core’, een andere belangrijke voorwaarde voor een zinvolle zakelijke inzet van AI. Dat betekent dat kernapplicaties voor bijvoorbeeld ERP, SCM, HCM en CRM zo verschoond mogelijk blijven van maatwerk. Standaardisatie maakt namelijk een cloudtransitie en upgrades naar nieuwe versies van deze oplossingen veel eenvoudiger. Precies die twee zaken zijn nodig voor AI, want wie wil profiteren van nieuwe AI-functies is wel vaak afhankelijk van de nieuwste versies van deze kernsoftware in de cloud.

Ruimte voor innovatie

Het ‘stick to standard’-principe houdt overigens niet in dat er geen ruimte meer is voor experiment en innovatie. Zaken die juist zo belangrijk zijn voor veel organisaties om zich te onderscheiden op de markt. SAP pleit voor het gebruik van een onafhankelijk innovatieplatform om die eigenheid te realiseren. Een die weliswaar kan integreren met de kernapplicaties, maar deze niet opzadelt met allerlei maatwerkuitbreidingen en -koppelingen. Binnen het SAP-ecosysteem vervult het SAP Business Technology Platform (BTP) die rol, en dat platform kreeg op het evenement dan ook volop aandacht.

Kracht van samenwerking

Voor SAP-gebruikers komen er de laatste tijd veel vernieuwingen op hen af. “Veel klanten zijn bezig met de overstap van SAP ECC naar S/4HANA, of hebben die stap net afgerond. Daarnaast worden er momenteel allerlei nieuwe functionaliteiten toegevoegd, zoals rondom generatieve AI”, vertelt Van der Biest. “Dan is het heel waardevol dat je via de VNSG ervaringen kunt uitwisselen. Voor onszelf vormen gebruikersverenigingen zoals de VNSG de onmisbare link met de praktijk. Wij hebben hun ervaringen nodig om onze oplossingen aan de praktijk te toetsen en verder te verbeteren.”

Willem-Jan van Tongeren, bestuursvoorzitter van de VNSG, beaamde tijdens het event de waarde van de samenwerking. “De stip op de horizon is inmiddels duidelijk. De vraag is alleen welke stappen je als organisatie moet zetten om daar te komen. Voor ons als SAP-gebruikers is het heel belangrijk dat de daarvoor nodige technische en de organisatorische transformaties zo eenvoudig mogelijk zijn. Daarbij is onze signaalfunctie heel belangrijk, als stem uit de praktijk.”

Naast de signaalfunctie biedt de samenwerking de gelegenheid om kennis en best practices te delen. “Dat is cruciaal om zowel technische als businesstransformaties succesvol te laten verlopen. Samen met SAP kunnen we de kansen van nieuwe technologie nog beter leren benutten”, aldus Van Tongeren.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This