Hexaware: ‘Organisaties moeten actie ondernemen om tekort aan AI-vaardigheden te voorkomen’

20 maart 2024

Hexaware, een leverancier van IT-diensten en digitale oplossingen, waarschuwt dat organisaties het risico lopen op onrendabele investeringen en kostbare fouten als gevolg van een tekort aan AI-vaardigheden en leiderschap. Nu men steeds meer AI-technologieën adopteert, dreigt dit tekort de inspanningen te ondermijnen en potentiële voordelen onbereikbaar te maken. 

LinkedIn’s Future of Work Report liet in 2023 een 21-voudige toename van het aantal vacatures zien waarin AI-technologieën worden vermeld. Ondanks de groeiende vraag ontdekte AWS dat veel organisaties moeite heeft om het AI-talent te vinden dat ze nodig hebben. Uit een ander rapport blijkt dat iets meer dan één op de tien bedrijven een Chief AI Officer heeft aangesteld, wat duidt op een fors tekort aan AI-leiderschap.

Mix van vaardigheden

Organisaties hebben voor het gebruik van AI managers nodig met een mix van ‘harde’ vaardigheden, zoals diepgaande technische kennis van modellen, architectuur, data en security en ‘zachte’ vaardigheden rond bestuur, verandering en mensen. Volgens het Alan Turing Institutemoet een effectieve AI-manager in staat zijn om technische en zakelijke teams te verbinden, waardoor de negatieve gevolgen voor het personeel worden beperkt en tevens wordt geborgd dat de AI-plannen aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. De beste kandidaten komen vaak van binnenuit.

Vaak kunnen organisaties, door een al aanwezige manager met de juiste basisvaardigheden en mentaliteit te stimuleren om leiding te geven aan AI, profiteren van hun diepgaande kennis van het personeelsbestand en de bedrijfsstrategie. Organisaties kunnen de soft skills van de betreffende manager laten aanvullen met de technische expertise van vertrouwde externe servicepartners die al goed thuis zijn in AI-technologieën om hen te helpen weloverwogen, strategische beslissingen te nemen.

Visie en plan

“Organisaties bezorgen zichzelf kopzorgen als ze AI en GenAI gaan gebruiken zonder gekwalificeerde mensen en managers die deze technologie begrijpen en er toezicht op kunnen houden”, waarschuwt Arun ‘Rak’ Ramchandran, President & Global Head – GenAI Consulting & Practice, Hi-Tech en professionele diensten bij Hexaware. “Zelfs als organisaties de technische AI-vaardigheden kunnen inbrengen door aantrekkelijke salarissen te bieden, kunnen investeringen worden verspild zonder de juiste leiding. 

“Organisaties hebben eerst een visie en plan nodig over waar AI op de lange termijn waarde kan toevoegen, anders riskeren ze projecten die onrendabel worden. Erger nog is het risico op kostbare reputatieschade bij niet-naleving van de regelgeving, het lekken van intellectuele eigendomsrechten, of als werknemers AI verkeerd gebruiken. Zoals modellen verkeerd trainen, vooroordelen erin laten sluipen, niets anticiperen op aanstootgevende resultaten, of onbedoeld gevoelige data verkeerd behandelen, als gevolg van een gebrek aan AI-richtlijnen, bestuur en toezicht.”

“Aangesteld worden om leiding te geven aan de AI-strategie van een organisatie kan uitdagend zijn, vooral voor een leidinggevende die het vanuit een andere rol invult. Externe experts kunnen waarde toevoegen en AI-leiders helpen succesvol te zijn door ontbrekende vaardigheden of kennislacunes te overbruggen”, vervolgt Ramchandran. “Nu veel organisaties met AI aan de slag gaan is het tijd om actie te ondernemen. De inzet is te hoog voor organisaties om zich bezig te houden met AI zonder goed leiderschap en een duidelijke, strategische visie”, concludeert Ramchandran.

Met deze ‘call to action’ benadrukt Hexaware de urgentie voor organisaties om de benodigde mix van vaardigheden, leiderschap en partnerschappen te cultiveren om de voordelen van AI te kunnen benutten en tegelijkertijd de potentiële valkuilen te omzeilen.

redactie@belgiumcloud

redactie@belgiumcloud

Persberichten, blogs en andere content kunt u mailen naar robbert@belgiumcloud.com

Pin It on Pinterest

Share This