Overzicht van data egress-tarieven bij aantal cloud providers

13 februari 2024

Nu cloud services een integraal onderdeel vormen van onze digitale infrastructuur, is het van cruciaal belang om inzicht te hebben in alle kostenfactoren die bij deze diensten komen kijken. Een van de vaak over het hoofd geziene kostenposten is de zogenaamde data-egress. Hier is een interessant overzicht te zien van de egress-kosten van een aantal providers.  

Het gaat hierbij om de kosten voor het verzenden van data vanuit het netwerk van de cloud provider naar het openbare internet. Voor ontwikkelaars en bedrijven die cloud services gebruiken voor het opslaan van bestanden, het uitvoeren van applicaties of het hosten van websites, kan het onverwachte kosten met zich meebrengen.

Data-egress verwijst naar het proces waarbij data het netwerk van een cloud provider verlaat en wordt verzonden naar het publieke internet. Dit kan data zijn die naar een gebruiker wordt verzonden of data die van de ene naar de andere cloud provider wordt overgebracht. Cloud providers rekenen doorgaans kosten voor egress op basis van de hoeveelheid verzonden data, gemeten in gigabytes (GB) of terabytes (TB) per maand.

Vanuit het perspectief van cloud providers zijn er twee soorten datatransfer: ingress (data die het netwerk binnenkomt, doorgaans gratis) en egress (data die het netwerk verlaat, doorgaans tegen betaling). Een gebruiker die een bestand naar een cloud opslagservice stuurt, maakt gebruik van ingress, terwijl het downloaden van dat bestand wordt beschouwd als egress.

Het verzenden van data buiten hun netwerk brengt voor cloud providers kosten met zich mee, zowel voor de benodigde infrastructuur als de bandbreedte. Egress-tarieven kunnen ook bedoeld zijn om bepaald gebruik te ontmoedigen, zoals het verplaatsen van grote hoeveelheden data tussen providers. Veel cloud providers bieden echter een bepaalde hoeveelheid gratis egress per maand aan, wat afhankelijk van het gebruik en de gekozen provider betekent dat een developer of bedrijf mogelijk helemaal niets hoeft te betalen voor egress.

Egress-kosten beperken

Er zijn verschillende strategieën om egress-kosten te minimaliseren:

  • Gebruik van Content Delivery Networks (CDN): Door statische assets dichter bij je gebruikers te cachen en te serveren, kan de hoeveelheid data die vanuit je cloudprovider wordt overgedragen verminderd worden.
  • Compressie: Door data te comprimeren voordat je deze verzendt, kan de hoeveelheid overgedragen data worden gereduceerd.
  • Data transfer pools: Sommige cloudproviders bieden de mogelijkheid om de data-overdrachtslimieten van meerdere diensten binnen hetzelfde account te bundelen.
  • Monitoring: Stel waarschuwingen voor gebruik en facturering in om je te waarschuwen wanneer je je gratis toelage nadert of een bepaalde drempel bereikt.
  • Private networks: Het gebruik van privénetwerken binnen dezelfde datacenter of regio kan gratis egress bieden voor data die tussen diensten wordt overgedragen, al moet je wel oppassen voor eventuele bijkomende kosten zoals die voor NAT-gateways.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This