Cloud duurzaamheid 101

14 december 2023

Nu de temperaturen de pan uitrijzen, de zeespiegel stijgt en natuurrampen overal ter wereld steeds vaker voorkomen, staan bedrijven onder toenemende druk van regelgeving, investeerders en consumenten om hun CO2-uitstoot te beperken. Op dit moment is de CO2-voetafdruk van de cloud groter dan die van de luchtvaartindustrie. Dat zal naar verwachting alleen maar toenemen met de proliferatie van IoT, de groeiende vraag naar data en HPC (High Performance Computing) en de golf van AI-initiatieven. Zonder onmiddellijke en ingrijpende actie zullen de temperaturen tegen het einde van de eeuw naar verwachting met maar liefst 2,7°C stijgen, net genoeg om de weg vrij te maken voor extreme weersomstandigheden en ecologische verstoringen. 

De cloud is tegelijk deel van het probleem maar ook deel van de oplossing. Ze consolideert datacenters en maakt gebruik van virtualisatie om, in vergelijking met infrastructuur op locatie, het infrastructuurgebruik te optimaliseren. Het maakt ook thuiswerkinitiatieven mogelijk, waardoor de CO2-uitstoot van het dagelijkse woon-werkverkeer aanzienlijk wordt verminderd. 

De “cloud” bevindt zich echter niet echt in de cloud en draait zeker niet op lucht. De “cloud” vertegenwoordigt echte datacenters met fysieke servers die veel stroom nodig hebben voor de werking, koelsystemen, beveiligingsfuncties en meer. Een enkel datacenter kan evenveel stroom verbruiken als 50.000 huishoudens. Daarom zijn de standaardpraktijken van ongeplande implementaties, het overprovisioneren van resources en oneindig vergeten van inactieve instanties gewoon onnodige en gemakkelijk te vermijden bijdragen aan het fenomeen van de opwarming van de aarde. En niet te vergeten, wat de cloud duurzaam maakt voor het milieu, maakt het ook financieel duurzaam voor de onderneming. 

De opkomst van groene cloud computing

Green cloud computing is gericht op het minimaliseren van het energieverbruik van cloud infrastructuur en -activiteiten om de duurzaamheid van de cloud te maximaliseren. Het overschakelen van clouddatacenters op hernieuwbare energie, het bevorderen van milieuvriendelijke praktijken en het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen zijn belangrijke strategieën voor een groenere, duurzamere cloud. Veel Cloud Service Providers (CSP) hebben zich al bij de beweging aangesloten. Amazon en Microsoft zijn allebei van plan om hun datacenters tegen 2025 om te schakelen naar hernieuwbare energie, terwijl Google het doel al heeft bereikt. Ze streven er ook allemaal naar om in de komende jaren een koolstofneutraal verbruik te bereiken. Hoewel een groot deel van de verantwoordelijkheid ligt bij cloud providers zoals AWS, GCP en Microsoft Azure, hebben ook bedrijven een belangrijke rol te spelen. 

Dus hoe kun je zorgen voor een duurzame cloud? 

De eerste stap is het selecteren van CSP’s die prioriteit geven aan duurzaamheid van de cloud. Vervolgens kan cloudoptimalisatie het server gebruik en de daaruit voortvloeiende CO2-uitstoot verminderen. Dit vereist echter volledige zichtbaarheid en controle over de gehele cloudomgeving. Met de juiste zichtbaarheid en beheertools in je arsenaal zou deze cloudoptimalisatie een koud kunstje moeten zijn, zelfs in steeds complexere hybride en multi-cloud omgevingen. 

Hoe kan je de duurzaamheid van je cloud eenvoudiger beheren?

  1. Kies de cloudlocaties strategisch: De cloudregio’s die je kiest, hebben op twee manieren invloed op de duurzaamheid van de cloud. Ten eerste kan het kiezen van regio’s met een koeler klimaat voor natuurlijke koeling en de nabijheid van hernieuwbare energienetwerken de vraag naar stroom en de uitstoot van koolstof aanzienlijk verminderen. Ten tweede vermindert het hosten van workloads en resources dichter bij de eindgebruikers het energieverbruik dat gepaard gaat met gegevensoverdracht. In dit opzicht kunt u met het emma cloud beheerplatform de beschikbare regio’s voor alle clouds in jouw cloud portfolio verkennen en de meest kosteneffectieve opties voor jouw vereisten op de gekozen locaties voorstellen. 
  2. Optimaliseer de beschikbaarstelling van resources: Cloud biedt toegang tot vrijwel eindeloze computermiddelen tegen gereduceerde tarieven om bedrijven te lokken. Als gevolg daarvan zijn organisaties zich vaak niet bewust van hun werkelijke resourcegebruik en reserveren ze uiteindelijk te veel resources om mogelijke downtime te voorkomen. Door het gebruik van resources bij te houden en strategieën voor resourceoptimalisatie te implementeren, kunnen organisaties het energieverbruik van hun cloudinfrastructuur verlagen en tegelijkertijd hun cloudrekeningen verlagen. Het emma-platform biedt de zichtbaarheid die nodig is om het resourceverbruik te analyseren en te extrapoleren. Het biedt een overzicht van resources voor services, projecten en de hele infrastructuur naast realtime resourcebewaking. Door inzicht te krijgen in de vraag naar resources en de gebruikspatronen kunnen organisaties resources effectief toewijzen om het energieverbruik te verlagen. 
  3. Maak gebruik van automatisch schalen: Automatisch schalen maakt dynamische resource toewijzing mogelijk op basis van real-time vraag, vooral voor projecten zoals big data analytics waarbij de vraag herhaaldelijk pieken en dalen vertoont. Organisaties hoeven geen overtollige resources aan te houden om downtime tijdens incidentele pieken in de vraag te beperken. Het emma-platform maakt gebruik van de elastische schaalbaarheid van de cloud. Het beschikt over spot-based auto-scaling mogelijkheden, waarbij beschikbare spot instances worden geïdentificeerd en resources worden aangepast op basis van de vraag, voor efficiënt resourcegebruik tegen een fractie van de kosten.
  4. Voorspellende analyses benutten: Voorspellende analyses zijn noodzakelijk om de behoefte aan resources nauwkeurig te voorspellen, zodat organisaties hun cloud resources beter kunnen plannen en beheren. Ze kunnen bijvoorbeeld hun niet-tijdkritische werklasten verschuiven naar tijden buiten de piekuren om congestie, prestatievermindering en energieverspilling te voorkomen. Het emma-platform maakt intelligente verschuiving van werklasten mogelijk door de beschikbaarheid en het gebruik van resources in realtime te monitoren en door voorspellende analyses voor het optimaliseren van cloud regio’s of -tijden voor lagere kosten en energieverbruik . 
  5. Vergeten instanties identificeren: Het identificeren en aanpakken van overbodige, vergeten of onderbenutte instanties in meerdere clouds is even uitdagend als cruciaal voor de duurzaamheid van de cloud. Deze zombie-instanties verbruiken onnodig resources en kunnen na verloop van tijd de CO2-uitstoot doen toenemen. Het emma-platform stelt CloudOps en beheerders in staat om het verbruik van resources op een granulair niveau te monitoren en te controleren, in alle cloudomgevingen, om ongebruikte instanties of omgevingen te identificeren. Via hetzelfde vertrouwde dashboard kunnen ze deze instances herbestemmen of buiten gebruik stellen om onnodig resource- en energieverbruik te verminderen.
  6. Een efficiënt gebruik van hulpbronnen afdwingen: Beleid dat efficiënt met hulpbronnen omgaat, zoals het instellen van project limieten, het optimaliseren van configuraties en het toepassen van geautomatiseerde procedures voor het verwijderen of recyclen van hulpbronnen, vermindert afval en bevordert de duurzaamheid van de cloud. 

Het emma-platform maakt energiezuinige praktijken en beleidsregels mogelijk dankzij gecentraliseerde bewaking en controle, krachtige analyses en beleid gebaseerde automatiseringsmogelijkheden. Je kan resource hogs identificeren, projectlimieten instellen en resources toewijzen op basis van inzichten in real-time en historisch gebruik. Met het platform kunt u resource-efficiënt beleid centraal automatiseren voor de gehele cloud infrastructuur.

Nu de milieucrisis steeds ernstiger wordt, delen ondernemingen en providers de last om duurzaamheid mogelijk te maken en prioriteit te geven. Bij emma streven we niet alleen ernaar om cloud computing minder complex te maken, maar ook om je te ondersteunen bij het bevorderen van duurzame praktijken op het gebied van cloud computing. Met behulp van het emma-platform kan je jouw cloudactiviteiten – hybride of multi-cloud – stroomlijnen en optimaliseren om aan jouw duurzaamheids- en ESG-doelstellingen te voldoen. Met end-to-end zichtbaarheid en granulaire controle over het gehele cloud-ecosysteem is cloud duurzaamheid eenvoudig!

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth is Chief Marketing Officer bij EMMA

Pin It on Pinterest

Share This