‘Cloud First’ en ‘Workload First’: Inzicht in twee complementaire benaderingen van cloud computing

2 november 2023

Bedrijven kijken positief naar cloud computing, omdat de cloud innovatie en flexibiliteit stimuleert, met bekende voordelen zoals schaalbaarheid, flexibiliteit, kostenefficiëntie en anderen.

Het komt dan ook niet als verrassing dat het gebruik van de cloud toeneemt. Maar nu organisaties zich haasten om in de cloud te gaan, is het begrijpen van het verschil en de synergieën tussen een ‘cloud-first’ en een ‘workload-first’ benadering essentieel om een weloverwogen keuze te maken voor een succesvolle cloud-implementatie.

De ‘Cloud-First’ benadering

Cloud-first computing is een strategische benadering van IT waarbij prioriteit wordt gegeven aan het gebruik van cloudservices boven oplossingen op locatie. Deze benadering is gebaseerd op de overtuiging dat cloud computing een aantal voordelen biedt ten opzichte van traditionele IT op locatie, waaronder:

 • Schaalbaarheid
  Cloud computing-services kunnen snel en eenvoudig worden op- of afgeschaald om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften.
 • Flexibiliteit
  Cloud computing kan bedrijven helpen flexibeler te zijn en beter in te spelen op veranderingen.
 • Kostenbesparing
  Cloud computing kan bedrijven helpen geld te besparen op IT-kosten, zoals hardware, software en onderhoud.
 • Innovatie
  Cloud computing-providers innoveren voortdurend en voegen nieuwe functies en services toe.

Er zijn een aantal uitdagingen waar bedrijven mee te maken krijgen bij het implementeren van een cloud-first benadering. Enkele van de meest voorkomende uitdagingen zijn:

 • Beveiliging en compliance
  Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun gegevens veilig zijn en dat ze voldoen aan alle relevante voorschriften. Cloud providers bieden een verscheidenheid aan beveiligingsfuncties en -diensten, maar het is belangrijk dat bedrijven de juiste kiezen voor hun behoeften en deze correct implementeren.
 • Vendor lock-in
  Wanneer bedrijven te afhankelijk worden van één cloudaanbieder, kan het moeilijk en duur worden om in de toekomst over te stappen naar een andere aanbieder. Bedrijven kunnen vendor lock-in beperken door een multi-cloud strategie te gebruiken en propriëtaire cloudservices te vermijden.
 • Skills gap
  Het tekort aan geschoolde cloud professionals leidt ertoe dat bedrijven hun bestaande personeel moeten trainen in cloudtechnologieën of nieuw personeel met cloud vaardigheden moeten aannemen. Dit kan een uitdaging zijn, vooral voor kleine bedrijven.
 • Kostenbeheer
  Cloud computing kan zeer kosteneffectief zijn, maar het is belangrijk om de cloudkosten zorgvuldig te beheren. Bedrijven moeten hun cloudgebruik bijhouden en gebieden identificeren waar ze geld kunnen besparen. Dit kan een uitdaging zijn voor complexe workloads.
 • Prestaties en beschikbaarheid
  Cloudgebaseerde applicaties en diensten zijn meestal zeer beschikbaar en performant. Van tijd tot tijd kunnen er echter storingen en prestatieproblemen optreden. Bedrijven moeten een plan hebben om met deze uitval en prestatieproblemen om te gaan.

De ‘workload-eerst’ benadering

Workload-first computing is een benadering van cloudmigratie en -optimalisatie die zich richt op de unieke vereisten van elke workload. Dit omvat het begrijpen van de prestatie-, schaalbaarheids-, beveiligings- en compliance-eisen van de werklast en vervolgens het kiezen van de juiste cloudservices en -technologieën om deze te ondersteunen.

Een paar belangrijke overwegingen zijn essentieel bij de workload-first benadering. Je moet de verschillende karakteristieken van de werklasten begrijpen. Sommige werklasten kunnen veel rekenkracht vereisen en rekenintensief zijn, terwijl andere zich richten op opslag of netwerkgebonden zijn. 

Sommige werklasten kunnen gegevensintensief zijn en gegevensverwerking inhouden. Je kunt ook e-commerce en financiële systemen vinden die transactiegericht zijn. Daarnaast zijn er web- en mobiele apps en Content Delivery Networks (CDN’s) die schaalbaarheid nodig hebben. 

Internet of Things (IoT)-toepassingen en streaming workloads vereisen real-time gegevensverwerking. Werklasten kunnen bestaan uit batchverwerking en ETL (Extract, Transform, Load) of uit Machine Learning en AI-werklasten. De aard van de workload speelt dus een essentiële rol bij het bepalen van de workload-first benadering.

Enkele voordelen van een workload-first benadering zijn:

 • Verbeterde prestaties
  De prestaties van werklasten kunnen worden geoptimaliseerd door cloud resources precies af te stemmen op de behoeften van deze werklasten
 • Lagere kosten
  Door cloudoplossingen te kiezen die zijn afgestemd op werklasten, kunnen organisaties hun kosten optimaliseren door alleen te betalen voor de bronnen die ze gebruiken
 • Risico beperken
  Door technologieoplossingen af te stemmen op specifieke werklast behoeften worden de risico’s beperkt die gepaard gaan met het gebruik van algemene of over bevoorrade cloud resources

Ook een workload-first benadering brengt een aantal uitdagingen met zich mee, waaronder:

 • Complexiteit bij het beoordelen van werklasten
  Het beoordelen van werklasten en het bepalen van de meest geschikte cloud oplossingen kan complex en resource-intensief zijn.
 • Een heterogene cloudomgeving beheren
  Een ‘workload-first’-aanpak resulteert vaak in een heterogene cloud omgeving, die lastig te beheren en integreren kan zijn.
 • Balanceren tussen meerdere workload-specifieke strategieën
  Organisaties moeten een balans vinden tussen het optimaliseren van verschillende workloads en het behouden van de samenhang binnen hun IT-ecosysteem.
 • Op de hoogte blijven van veranderende werklasten en technologieën
  Naarmate werklasten en technologieën zich ontwikkelen, moeten organisaties op de hoogte blijven om cloudoplossingen effectief te blijven afstemmen.

Een evenwichtige benadering van cloud computing mogelijk maken

Strategische besluitvorming is van vitaal belang bij cloud adoptie en stemt cloudkeuzes af op organisatorische doelen, zowel op korte als lange termijn, om succesvolle cloud implementaties te stimuleren.

Cloud-first en workload-first overwegen is een strategische keuze. Maar geen ‘of-of’-keuze. Het zijn complementaire benaderingen van cloud computing. Cloud-first biedt een strategisch kader voor het verplaatsen van werklasten naar de cloud, terwijl workload-first ervoor zorgt dat elke werklast wordt geoptimaliseerd voor de cloudomgeving.

Door de juiste balans te vinden tussen ‘cloud-first’ en ‘workload-first’ kan de cloud adoptie worden aangepast aan de algehele visie van de organisatie en de eisen die aan de workload worden gesteld. Dit zorgt voor kostenefficiëntie, optimale prestaties en een succesvolle reis naar de cloud met het beste van beide benaderingen.

Het emma multi-cloudbeheer platform ondersteunt organisaties op een aantal manieren bij het implementeren van een cloud-first en workload-first benadering van cloud computing:

 • Het emma-platform biedt een uniform dashboard voor het beheren van workloads op een cloud-agnostische manier over meerdere cloud providers. Dit maakt het voor organisaties eenvoudig om workloads naar de cloud te verplaatsen en ondersteunt een cloud-first denkwijze.
 • Het emma-platform helpt organisaties om de keuze van de cloudomgeving te optimaliseren op basis van de unieke vereisten van elke werklast. Dit omvat functies zoals aanbevelingen voor het plaatsen van werklasten, cloudkostenoptimalisatie en cloudbeveiligingsbeheer. 
Dirk Alshuth

Dirk Alshuth

Dirk Alshuth is Chief Marketing Officer bij EMMA

Pin It on Pinterest

Share This