Telecom: automatiseren kan je leren

28 juni 2023

Telecom dienstverleners moeten vandaag de dag opboksen tegen een hele resem uitdagingen. Om de concurrentie een stapje voor te blijven, moeten ze innoverende digitale diensten blijven leveren en de operationele kosten onder controle houden. 

In deze uitdagende context kan automatisering – of het gebruik van software om de menselijke interventie tot een minimum te herleiden – de efficiëntie naar een hoger niveau tillen. Doeltreffende automatisatie laat dienstverleners namelijk toe repetitieve, manuele taken aanzienlijk te verminderen. Dit zorgt voor snellere beslissingen binnen de IT-teams, een betere controle en naleving van de regelgeving, én een grotere efficiëntie met lagere kosten. 

Door enkel te focussen op bijvoorbeeld domeinspecifieke netwerkconfiguraties zullen organisaties er vandaag niet meer geraken. Bedrijven moeten hun automatisering uitbreiden over de hele organisatie heen, weg van kleine acties naar een meer holistische aanpak. Alles kan namelijk naadloos worden geautomatiseerd, van de infrastructuur, over het netwerk, tot de bedrijfsapplicaties. 

Waarom een allesomvattende automatisatie? 

Gartner gebruikte recent de term ‘hyperautomatisatie’, namelijk ‘zo veel mogelijke IT- en bedrijfsprocessen snel automatiseren om economieën op schaal te halen over de organisatie heen’. IT-automatisering maakt hier intrinsiek deel van uit. En dan meer bepaald een declaratieve GitOps softwaregedreven aanpak. Dankzij GitOps kunnen de verschillende teams productiever werken door fouten tijdens het monitoren en rapporteren tot een minimum te herleiden. 

Bedrijven die willen automatiseren houden best de volgende vier principes in het achterhoofd:

1. Leg de basis voor een veilige, geautomatiseerde infrastructuur

Dienstverleners moeten een dynamisch, softwaregedreven model omarmen. Zo kunnen ze voortdurend innoveren, en snel, consistent en betrouwbaar applicaties uitrollen en beheren. In plaats van manuele processen wordt de infrastructuur geoperationaliseerd via een reeks declaratieve software-opdrachten en open source tools die elke aspect van de business kunnen automatiseren. 

Zero-touch provisioning (ZTP), namelijk infrastructuur automatisch configureren en beheren zonder fysieke tussenkomst, kan hierbij een grote rol spelen. Vooral voor netwerkinfrastructuur is het cruciaal, omdat het schaal en complexiteit makkelijk aankan. Denk hierbij aan bandbreedte, 5G en radiotoegangsnetwerken (RAN). 

2. Bouw security in alles

Security moet een prioriteit zijn vanaf het prille begin, en mag dus geen nagedachte zijn. De automatisering moet ontworpen zijn om zoveel mogelijk risico’s te verwijderen. Security-oplossingen moeten vroeg in het ontwikkelingsproces worden ingebouwd, over de hele infrastructuur en applicaties heen. Door security te integreren in de ontwikkeling (DevSecOps) krijg je echte eind-tot-eind, geautomatiseerde beveiliging als resultaat. 

Automatisatie kan bijvoorbeeld ook zero-trust security ondersteunen. Actoren, zowel binnen als buiten het netwerk, worden voortdurend geverifieerd voor ze toegang krijgen tot het netwerk, de infrastructuur en de applicaties. Automatisering kan onder andere helpen bij de naleving van de regels, de verlening van toegang, en het verkleinen van de menselijke fout. 

3. Breid automatisering uit over de hele organisatie heen

Telecom dienstverleners passen automatisering al toe wanneer ze connectiviteitsdiensten leveren. Nu moeten ze het ook op het niveau van de applicaties gebruiken. Zo kunnen ze de operationele klantkant naar een hoger niveau tillen.  Deze allesomvattende aanpak gaat bijgevolg verder dan het netwerk en de infrastructuur, en omarmt nu dus ook de bedrijfsapplicaties.

Een holistische aanpak dwingt bedrijven ertoe om na te denken over hoe ze automatisering kunnen toepassen op hun bredere zakelijke aanbod. Dat kan gaan over hoe bestellingen worden verwerkt, hoe een bepaalde dienst wordt gebruikt, of hoe de organisaties omgaan met de data. In zekere zin doen dienstverleners dit al voor de eigen business. Nu is het zaak om die automatisering van bedrijfsapps door te trekken naar andere bedrijven. 

Concreet kan dit bijvoorbeeld een portaal zijn waar diensten kunnen worden afgenomen om de uitrol van infrastructuur, de security en de netwerkconfiguratie te automatiseren. Bedrijven kiezen best voor één platform dat hen helpt om consistent op te schalen over de hele organisatie heen. Zo kunnen teams makkelijk samenwerken en worden silo’s afgebroken. 

4. Denk aan de toekomst van automatisering: AI 

Door AI toe te passen op automatisering geef je het als het ware een brein. Predictieve eventgedreven acties en inzichten op basis van AI zorgen voor nog meer efficiëntie, security en weerbaarheid. In een netwerk kan AI bijvoorbeeld helpen om optimaliseringsnoden te voorspellen. Dankzij deze predicties kunnen verbeteringen worden doorgevoerd en de prestaties en klantervaring naar een nog hoger niveau worden getild. 

Automatiseer nu voor morgen

Automatisering is niet langer meer een leuke extra voor dienstverleners. Als ze vandaag de dag competitief willen blijven in een snel veranderend economisch landschap, moeten ze blijven innoveren en kosten drukken waar mogelijk. In plaats van te focussen op aparte aspecten van de business, moeten bedrijven nu de hele organisatie automatiseren, van de infrastructuur, over het netwerk, tot de edge en de klantgedreven bedrijfsapplicaties. Zo kunnen dienstverleners de concurrentie een stapje voor blijven. 

Ian Hood

Ian Hood

Ian Hood is chief strategist for global industries bij Red Hat

Pin It on Pinterest

Share This