Duidelijke doelen, collega’s en managementondersteuning beïnvloeden de werknemersbetrokkenheid het meest

20 juni 2023

Duidelijke doelen stellen, goede relaties met collega’s en de nodige ondersteuning van het management zijn voor werknemers de meest bepalende factoren voor een hoge betrokkenheid en goede werknemerservaring bij hun organisatie. Dat blijkt uit het recente State of Engagement-onderzoek van softwarebedrijf Workday dat wereldwijd is uitgevoerd bij meer dan 3 miljoen werknemers bij bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers, waaronder in België. 

Een van de belangrijkste drijfveren volgens het Workday-rapport van dit jaar zijn ondersteuning van het management en goede relaties met collega’s. Dat wijst op het belang van interne hulp bij het omgaan met de onzekerheid van de afgelopen jaren. De pandemie en economische crisis hebben werknemers namelijk op elk gebied extra onder druk gezet, wat wordt weerspiegeld door een verhoogd risico op een burn-outin diverse branches.

“Na jaren in overlevingsmodus te verkeren, kan 2023 een belangrijk keerpunt worden voor organisaties”, zegt Dorien Roes, Country Manager Belux van Workday. “Hoewel er genoeg reden is om optimistisch te zijn en opnieuw te focussen op succes op lange termijn, moeten managers goed nadenken over hoe ze een goede balans kunnen bereiken tussen de behoeften van hun werknemers en het realiseren van hun langetermijndoelen.”

Dorien Roes, Country Manager Belux van Workday
Dorien Roes, Country Manager Belux van Workday

Gebrek aan strategie

Van alle 14 onderzochte factoren die een invloed hebben op de betrokkenheid van werknemers, is er slechts één die niet hoger scoort dan het voorgaande jaar: strategie. Die stond aan het einde van het vierde kwartaal op de elfde plaats. Dat illustreert de uitdaging die veel organisaties hebben om niet alleen een duidelijke strategie te definiëren, maar die ook te communiceren naar hun werknemers. 

Lage scores voor beloning, prestatie en erkenning 

Hoewel de scores voor workload als drijfveer in 2022 verbeterden, is het nog steeds slechts de voorlaatste factor die bepaalt hoe betrokken en tevreden medewerkers zich voelen in een organisatie. Ook staan ​​beloning, prestatie en erkenning allemaal in de onderste helft van de lijst van dit jaar. Dat geeft aan dat veel werknemers het gevoel hebben dat er een gebrek is aan evenwicht tussen hun bijdragen en de erkenningen die ze daarvoor krijgen, financieel of anders.

Nood aan groei en ontwikkeling 

Het waargenomen gebrek aan strategie, in combinatie met de economische druk die van invloed is op deze compensatie, heeft ook impact op de perceptie van werknemers over groei en ontwikkeling. Hoewel de score voor groei in 2022 met een zeer bescheiden 0,08 is gestegen, staat dat nog steeds op de twaalfde plaats van de veertien. Groei is niet alleen één van de drie drijfveren die kenmerkend zijn voor zeer betrokken medewerkers, het is ook een factor die bijdraagt ​​aan de intentie van werknemers om een organisatie te verlaten.

“Om succes op de lange termijn te garanderen, moeten bedrijven zich opnieuw focussen op het uitstippelen van een duidelijke strategie, die werknemers ook de kans geeft om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die het bedrijf en hun eigen carrière ondersteunen”, licht Dorien Roes toe. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This