AZ Damiaan Oostende verbetert efficiëntie medisch materiaal dankzij locatiegebaseerde asset tracking van PHI DATA en Blyott

6 juni 2023

Medisch en technisch personeel van het Oostendse ziekenhuis AZ Damiaan weet voortaan sneller waar medisch materiaal zich bevindt. Ze kunnen efficiënter werken,  tijd besparen en investeringen beter verantwoorden dankzij een asset tracking project waaraan PHI DATA en Blyott meewerkten. 

AZ Damiaan Oostende is een toekomstgericht algemeen ziekenhuis dat streeft naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de bevolking van Oostende en de regio. AZ Damiaan telt meer dan 500 bedden. Eind 2023 fusioneert AZ Damiaan met het andere Oostendse ziekenhuis Henri Serruys tot AZ Oostende. 

Ziekenhuizen worden steeds meer gedreven door data, ook om investeringsbeslissingen te sturen, of om de werking efficiënter te maken. Daarom ondernam AZ Damiaan drie jaar geleden een marktstudie om de beschikbare middelen (beademingstoestellen, spuitpompen, monitoren…) efficiënter in te zetten, bijvoorbeeld door materiaal te delen tussen afdelingen, en door de werking van de uitleencentrale efficiënter te maken. AZ Damiaan ging op zoek naar een systeem dat gebruik kon maken van het bestaande wifinetwerk van het ziekenhuis, dat voorzag in tags met een lange levensduur (met batterijen die niet te snel vervangen moeten worden) en een ruime nauwkeurigheid bood. Maar bovenal diende de asset tracking makkelijk te gebruiken te zijn door alle personeelsleden. 

Op basis van deze criteria kwam het op Bluetooth gebaseerde realtime locatiegebaseerde systeem van Blyott als winnaar uit de bus. Blyott blinkt niet alleen uit door zijn makkelijke installatie en lange batterijduur, dankzij de webinterface is het voor iedereen eenvoudig bruikbaar. Dat ook AZ Maria Middelares (Gent) en Jan Yperman (Ieper) al Blyott gebruiken, sterkte AZ Damiaan in zijn beslissingsproces. Het systeem bestaat uit de tags die op de apparatuur aangebracht worden, en een webportal waarop de gebruikers hun zoekopdrachten kunnen ingeven. Op termijn zullen 800 apparaten van een tag voorzien worden. 

De uitrol van het systeem gebeurde in samenwerking met PHI DATA, waarmee AZ Damiaan al langer samenwerkt, voor onder meer het wegloopdetectiesysteem van patiënten (gebaseerd op de MobileView oplossing van SECURITAS Healthcare) en de handscanners die gebruikt worden voor de distributie van medicatie en het scannen van de zorgbandjes waarmee patiënten geïdentificeerd worden. “We zijn heel tevreden over de dienstverlening van PHI DATA,” zegt Bart Dejaegher, stafmedewerker medisch materiaal en zorgprocessen. “PHI DATA helpt met ons meedenken over toepassingen, bijvoorbeeld voor extra use cases of om het gebruiksgemak verder te verbeteren. PHI DATA weet welke andere zorginstellingen Blyott gebruiken en kan ons naar hen doorverwijzen, of zelf zaken voor ons navragen. Met PHI DATA loopt momenteel ook een project om te zien hoe we de data van de Blyott-tags kunnen koppelen met Power BI voor grondige analyses.“

Nu al levert het Blyott-systeem tijdswinst op voor het personeel van AZ Damiaan. Een simpele zoekopdracht op de PC of laptop leert nu in enkele seconden in welke zone het toestel zich bevindt, waardoor een toestel in minder dan vijf minuten gerecupereerd kan worden. Vroeger duurde het makkelijk tot een half uur eer een medisch toestel gelokaliseerd werd. Dat levert ook een grotere tevredenheid onder het personeel op. De data die verkregen worden, kunnen ook het investeringsproces sturen: op basis van de gebruiksdata kan men investeringen uitstellen in materiaal dat minder vaak ontleend wordt. Bovendien kan materiaal beter toegewezen worden aan die afdelingen die er het meeste gebruik van maken. 

Bij AZ Damiaan denkt men ook al aan nieuwe toepassingen die nu mogelijk worden, zoals verbeteringen aan de patiënt-flow en uitgangsbewaking voor materiaal dat het ziekenhuis niet mag verlaten.

“Het is voor ons heel interessant om met AZ Damiaan samen te werken,” zegt Kurt Nauwelaerts, Sales Manager Integrated Solutions bij PHI DATA. “We kunnen er ten volle de ervaring inzetten die we hebben op vlak van IoT, logistieke processen en asset tracking, in combinatie met onze know-how over de zorgsector.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This