Microsoft wil waterverbruik fors terugdringen

27 april 2023

Ook in de Verenigde Staten maken mensen zich zorgen over het waterverbruik van datacenters. Microsoft lijkt in de VS eindelijk met de lokale overheid in de staat Arizona tot een oplossing te zijn gekomen voor het waterverbruik van zijn datacenterfaciliteiten in de staat.

Het tech-concern heeft toegezegd om geen koelingstechnologie op basis van verdamping meer toe te passen. Dat wordt door de lokale communities als winst beschouwd. Daar staat echter tegenover dat de faciliteiten in de toekomst waarschijnlijk wel meer elektriciteit zullen gebruiken om alternatieve koelingsmethoden toe te kunnen passen. Aangezien meer dan de helft van de elektriciteit in de staat wordt opgewekt met fossiele brandstoffen, is het nog maar de vraag hoe groot de milieuwinst daadwerkelijk is.

Ook in Nederland ontstaan regelmatig discussies over het waterverbruik van datacenters. Net als in de VS zien we dat dit soort discussies vaak plaatsvinden zonder dat het eventueel lagere watergebruik in relatie wordt gebracht met de energie en verbruik van andere stoffen die nodig is voor een alternatieve koelingsmethode. Zoals de situatie rond Microsoft en Arizona laat zien, is dit echter wel degelijk van groot belang.   

De Amerikaanse staat Arizona kampt al jaren met een fors waterprobleem. De regio is van nature al droog, maar heeft de laatste jaren nauwelijks regen gehad. Desondanks groeit de staat flink. Met als economisch hart de hoofdstad Phoenix kent Arizona zowel veel traditionele industrieën, een bloeiende techsector, flink wat defensie-industrie en ook nog eens een aantal universiteiten en hogescholen.

Dit soort economische ontwikkelingen hebben geleid tot een fikse bevolkingsgroei en tevens de komst van een fors aantal datacenters. Met name deze datacenters konden op nogal wat weerstand onder de bevolking rekenen. Deze faciliteiten hebben ook in de VS de reputatie dat zij aanzienlijke hoeveelheden water gebruiken – in het geval van de Microsoft-campus zou er sprake zijn van een verbruik van 500.000 gallons per dag. Dat water is daarmee dus niet voor andere doeleinden beschikbaar. In een door droogte geteisterde regio levert dit vrijwel gegarandeerd problemen op.

Microsoft is recent begonnen met de bouw van een derde datacenter op zijn datacentercampus in deze staat. In totaal gaat de campus net buiten de hoofdstad vijf datacenters tellen. In Phoenix liggen de temperaturen overdag een groot deel van het jaar tussen 38 en 50 oC. Als alternatief voor koeling op basis van verdamping onderzoekt het concern momenteel of het over kan schakelen naar massaal gebruik van liquid cooling. Dat is echter niet zonder risico’s, aangezien voor zover bekend vloeistofkoeling in welke vorm dan ook nog nooit op de schaalgrootte van een hyperscaler is toegepast. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This