Accenture-rapport toont aan: generatieve AI en samensmelting van fysieke en digitale wereld zorgt voor ingrijpende verandering bedrijfsleven

14 april 2023

De toenemende inzet van generatieve AI en andere toonaangevende technologieën leggen de basis voor een nieuwe realiteit waarin de fysieke en digitale werelden naadloos in elkaar overgaan. Dit is de belangrijkste conclusie van het nieuwste rapport van Accenture, getiteld “When Atoms Meet Bits: The Foundations of Our New Reality”. Het rapport identificeert vier trends die deze geïntegreerde wereld mogelijk maken en de toekomst van bedrijven veranderen.

Uit het onderzoek onder 4.777 C-level leidinggevenden in 34 landen en 25 sectoren blijkt dat 98 procent van hen gelooft dat AI-modellen de komende drie tot vijf jaar essentieel zullen zijn voor het behalen van hun bedrijfsdoelen. Daarnaast geeft 81 procent van de respondenten aan van plan te zijn om in 2023 generatieve AI-technologieën te verkennen, mede gedreven door de exponentiële groei van GPT-modellen in de afgelopen jaren en de lancering van ChatGPT. Volgens Accenture zal taalgebaseerde AI tot wel 40 procent van alle werkuren aanvullen.

“De ontwikkeling van AI biedt ons ongekende mogelijkheden en kansen”, aldus Nicole van Det, Country Managing Director Accenture Nederland. “Het is echter van cruciaal belang dat we ons inzetten voor een ethisch verantwoorde inzet van deze technologie. Een pauze in de ontwikkeling van AI is geen haalbare optie, maar eerder een onnodige vertraging van de vooruitgang. We moeten AI op een transparante en open manier gebruiken en implementeren, waarbij we voortdurend in dialoog blijven om een veilig en verantwoord gebruik te waarborgen.”

Roy Ikink, Technology Lead Accenture Nederland, voegt daaraan toe: “Cloud, metaverse en AI zorgen voor een nauwere band tussen onze digitale en fysieke realiteit. De impact van generatieve AI zal het bedrijfsleven ingrijpend veranderen. Het is noodzakelijk dat leiders nu handelen en investeren in data, personeel en fundamentele bedrijfsveranderingen om aan de unieke behoeften van hun organisatie te voldoen.”

Het Technology Vision 2023 rapport signaleert vier trends die deze nieuwe realiteit binnen handbereik brengen:

  • Generatieve AI: AI ondersteunt de mens als copiloot, creatieve partner of adviseur. Bijna alle leidinggevenden zien dat generatieve AI creativiteit en innovatie aanwakkert (98%) en een tijdperk van enterprise intelligence inluidt (95%).
  • Digitale identiteit: Het is noodzakelijk om digitale gebruikers en middelen te authenticeren om goed te kunnen functioneren in zowel de digitale als fysieke wereld. Volgens 85% van de leidinggevenden is dit niet alleen een technische kwestie, maar ook strategische noodzaak.
  • Mijn data, jouw data, onze data: AI kan niet optimaal functioneren als organisaties geen grip op hun data hebben. Daarom moeten bedrijven datasilo’s afbreken en hun dataomgeving moderniseren. Voor 90 procent van de leidinggevenden is data dan ook bepalend voor hun concurrentievoordeel.
  • De eeuwige grens: De interactie tussen wetenschap en technologie gaat steeds sneller en heeft een versterkend effect; de ene ontwikkeling versnelt de andere. Volgens 75 procent van de respondenten kan dit ons helpen de grote wereldwijde uitdagingen op te lossen.

Accenture heeft het Generative AI and Large Language Model (LLM) Center of Excellence opgericht om klanten te ondersteunen bij het inzetten van generatieve AI. Dit team van 1.600 experts bundelt de kennis en ervaring van Accenture’s meer dan 40.000 AI- en dataprofessionals om klanten te begeleiden bij het implementeren van generatieve AI. Daarnaast heeft Accenture het rapport “A New Era of Generative AI for Everyone” gepubliceerd, een diepgaand onderzoek naar generatieve AI/LLM met waardevolle inzichten voor leiders die willen profiteren van deze revolutionaire technologie.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This