CFO’s willen meer IT investeringen in cybersecurity, risicobeheer en digitaal betalen

29 maart 2023

Prophix een wereldwijd platform voor financiële prestaties van bedrijven in het midmarket-segment maakt vandaag nieuwe resultaten bekend die afkomstig zijn uit de Finance Leaders Survey 2023. Daarvoor werden wereldwijd meer dan 700 senior-level financiële professionals in verschillende sectoren ondervraagd, waaronder zakelijke en professionele dienstverlening, onderwijs, gezondheids- en ouderenzorg, de bouwsector, manufacturing en vastgoed.

Uit het onderzoek blijkt dat 60% van de organisaties boven of ver boven hun financiële doelstellingen voor 2022 presteert. Dit geeft aan dat financiële professionals beter dan in voorgaande jaren zijn voorbereid op de ongekende operationele en economische uitdagingen van dit moment.

“De huidige economische omstandigheden bieden financiële leiders in alle sectoren de kans om zakelijke kansen te benutten door de kloof tussen ambitie en realiteit te overbruggen”, aldus Alok Ajmera, CEO van Prophix. “Onze gegevens bevestigen de opwaartse trend die we de afgelopen jaren hebben gezien. We zien nu eindelijk dat de ontwikkeling van de digitale transformatie in de financiële sector vorm begint te krijgen, nu meer organisaties prioriteit geven aan innovatie, automatisering en wendbaarheid. Meer investeringen in geavanceerde financiële prestatiemogelijkheden, waaronder AI en data-analyse, stellen financiële leiders in staat om meer strategische beslissingen te nemen, waardoor ze een duidelijkere visie krijgen om hun bedrijf vooruit te helpen.”

Financiële professionals staan voor verschillende uitdagingen

De top vijf van externe uitdagingen waarmee financiële leiders worden geconfronteerd, bestaat uit inflatie (21%), stijgende energieprijzen (14%), angst voor een recessie (11%), problemen met talenten (9%) en stijgende rentevoeten (9%). Daarnaast zei 25% dat de voorbereiding en versterking van de organisatie voor de komende uitdagende tijden hun belangrijkste aandachtspunt was.

Om deze uitdagingen aan te gaan, zijn financiële leiders op zoek naar innovatieve manieren om de efficiëntie te verhogen en inzichten te genereren binnen hun huidige processen. Bijna de helft van de respondenten (43%) zei dat het stimuleren van innovatie hun belangrijkste focus was, en 31% zei dat het een belangrijke prioriteit is om ervoor te zorgen dat de financiële afdeling een belangrijke rol speelt als strategische contribuant binnen het bedrijf.

Automatisering is de motor

Automatisering en Artificiële Intelligentie zijn essentieel voor de toekomst van financiën. De respondenten waren het erover eens dat automatisering een belangrijk onderdeel is van de transformatie van niet alleen de financiële afdeling, maar van de hele organisatie. 41% zei dat deze transformatie het hoofddoel van automatisering was. En terwijl slechts 27% van de respondenten zei dat de helft of meer van hun financiële processen geautomatiseerd zijn, zei 65% van plan te zijn om tegen het einde van dit jaar voor meer dan de helft geautomatiseerd te zijn.

De mate van automatisering verschilt aanzienlijk per regio, waarbij Canada ruim boven het wereldwijde gemiddelde ligt (35% vs. 25%), met ten minste een automatisering van de helft van de financiële processen. De Benelux (België, Nederland en Luxemburg) is wereldwijd de minst geautomatiseerde regio, met 40% van de respondenten die melden dat 25% of minder van de financiële processen zijn geautomatiseerd.

Agility is koning, maar er zijn nog steeds belemmeringen

De meerderheid van de respondenten is het ermee eens dat wendbaarheid (agility) belangrijk is, en zij brengen die overtuiging in de praktijk: 84% zegt dat hun financiële organisaties “zeer” of ” behoorlijk” wendbaar zijn.

Meer dan de helft (63%) vindt echter dat het hebben van een plan om processen en technologie op elkaar af te stemmen de grootste belemmering is. Bijna eenzelfde percentage (62%) zegt dat de implementatie van technologie het grootste obstakel is.

Investeringen in financiële technologie gaat omhoog

De meeste respondenten zeiden dat hun budgetten voor financiële technologie in 2023 naar verwachting zullen stijgen. Een meerderheid (52%) verwacht een lichte stijging, terwijl 24% een aanzienlijke stijging verwacht. Slechts 4% zei te verwachten dat hun budgetten zullen dalen.

Topgebieden voor technologie-investeringen in 2023 zijn cybersecurity, budgetplanning, risicobeheer, cost accounting en digitaal betalen.

Uit de gegevens van Prophix blijkt verder dat – afhankelijk van de algemene doelstellingen van hun bedrijf – financiële leiders geneigd zijn om te kiezen uit drie verschillende benaderingen bij het sturen van hun afdelingen. De studie onderscheidt de volgende leiderschapsstijlen: de Visionair, de Innovator en de Realist. Elke aanpak heeft zijn plaats in het beheer van de financiën, en elke benadering is effectief gebleken – niet alleen wanneer teams hun organisaties veilig door een onvoorspelbaar en turbulent wereldwijd economisch klimaat loodsten, maar ook wanneer ze nieuwe en innovatieve wegen naar succes creëerden binnen de financiële afdeling. Meer in het bijzonder gaf bijna een derde van de respondenten aan een visionaire aanpak te hanteren, waarbij het “verheffen van de financiële afdeling tot strategische contribuant binnen het bedrijf” als topprioriteit werd aangemerkt.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This