Bedrijfsleiders onderschatten nog steeds het belang van cybersecurity

23 maart 2023

Belgische bedrijven overwegen om in 2023 extra budget vrij te maken voor cyberbeveiliging. Toch hebben veel bestuurders en bedrijfsleiders nog tegenstrijdige opvattingen over cybersecurity. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Trend Micro, wereldleider op het gebied van cyberbeveiliging.

Lees hier de resultaten van het volledige Risky Rewards onderzoek.

“Als organisaties meer willen halen uit hun investeringen in security, moeten zakelijke leiders hun kijk op cyberbeveiliging herzien en breder denken over hoe het de onderneming positief kan beïnvloeden”, aldus Steven Heyde, Regional Director Benelux bij Trend Micro. “Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat het een cruciaal onderdeel is bij het binnenhalen van nieuwe inkomsten en talent. In een tijd waarin elke euro telt, is het verontrustend dat er nog zoveel stereotype opvattingen over beveiliging aan de top blijven bestaan.”

Uit de bevraging blijkt dat bijna twee derde (64 procent) van de Belgische besluitvormers zegt dat ze de investeringen in cybersecurity in 2023 zullen verhogen. Het onderzoek brengt echter ook kritische lacunes aan het licht in het inzicht van bedrijfsleiders in de relatie tussen cyberbeveiliging en andere delen van de organisatie.

Maar liefst 61 procent van de Belgische beslissingsnemers (51 procent globaal) vindt dat cyberbeveiliging een noodzakelijke kostenpost is maar niet bijdraagt aan de inkomsten. Daarnaast oordeelt 44 procent (48 procent globaal) dat de waarde ervan beperkt is tot het voorkomen van aanvallen en bedreigingen. En een derde van de Belgische ondervraagden (37 procent, tegenover 38 procent globaal) ziet beveiliging zelfs eerder als een belemmering dan als een stimulans voor bedrijven.

Anderzijds vreest 66 procent (81 procent globaal) dat een gebrek aan cyberbeveiliging hun vermogen om nieuwe opdrachten binnen te halen kan beïnvloeden – en 14 procent geeft toe dat dit al het geval is. Meer dan de helft van de Belgische bedrijfsleiders (55 procent) verklaart bovendien dat ze tijdens onderhandelingen met prospecten en leveranciers al gevraagd werden naar hun beveiligingsstatus. En 76 procent zegt dat deze vragen steeds frequenter gesteld worden.

Deze schijnbare tegenstelling in attitudes wordt blootgelegd door een andere bevinding. Hoewel prospecten en leveranciers bij onderhandelingen duidelijk prioriteit geven aan veiligheid, ziet slechts 51 procent van de Belgische bedrijfsleiders een sterk of zeer sterk verband tussen cybersecurity en klantenwerving of -tevredenheid.

Nieuw talent aantrekken is een ander gebied waar er duidelijke hiaten zijn in het inzicht van bedrijfsleiders in de onderlinge samenhang tussen cyberbeveiliging en de rest van het bedrijf. Meer dan 6 op de 10 Belgische respondenten (63 procent) stelt dat de mogelijkheid om overal te werken van vitaal belang is geworden in de war for talent. Toch ziet slechts een derde van de beslissingnemers een sterk verband tussen cyberbeveiliging en het behoud van werknemers (37 procent) en het aantrekken van talent (35 procent).

Desondanks erkennen Belgische respondenten de impact van cybersecurity op de werknemerservaring:

  • Een minderheid stelt dat het huidige beveiligingsbeleid het vermogen van werknemers om op afstand hun werk te doen heeft aangetast: 21 procent ervaart problemen met netwerktoegang, 27 procent sukkelt met informatietoegang en 26 procent ziet een vertraging van het werktempo door security checks.
  • 41 procent zegt dat het huidige beveiligingsbeleid beperkingen oplegt aan het vermogen van werknemers om overal te werken.
  • 48 procent zegt dat het huidige beleid beperkingen oplegt aan de apparaten/platforms die werknemers kunnen gebruiken.

Trend Micro liet dit onderzoek uitvoeren bij 2.718 decision makers in ondernemingen met meer dan 250 werknemers in 26 verschillende landen wereldwijd, waaronder 100 beslissingnemers uit België.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This