Tennis Vlaanderen ontzorgt clubs dankzij betaalplatform Mollie

14 maart 2023

Tennis Vlaanderen heeft de laatste jaren heel sterk ingezet op digitalisering: via één platform kunnen nu onder meer terreinreservaties worden geregeld en de nodige administratie worden afgewikkeld. En een nieuwe stap is dat de financiële afhandeling van dit alles nu ook via het betaalplatform Mollie online kan gebeuren. We zaten samen met Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen, om het succes van de federatie van dichterbij te bekijken en ook Iza Marquenie, Strategic Partner Manager van Mollie, schoof aan om de eenvoud van digitale betalingen binnen clubs toe te lichten.

 

Tennis Vlaanderen heeft de voorbije jaren zwaar ingezet op digitalisering? Wat heeft voor die omslag gezorgd?

Gijs Kooken: Deze vraag komt vaak terug en aan deze keuze heb ik zelf weinig verdienste. De omslag is reeds in de jaren ’90 bij mijn voorganger begonnen. De doelstelling was clubs te ontzorgen en manuele menselijke tussenkomsten zoveel mogelijk te beperken. Hoe zorgen we ervoor dat clubs gemakkelijker kunnen werken en zich volledig kunnen focussen op de sport zelf? En hoe kunnen we onze competities eerlijker maken en volledige automatiseren? Ik moet er ook aan toevoegen dat we eigenlijk geen andere keuze hadden omdat we merkten dat het typische vrijwilligersverhaal van vroeger bij veel clubs onder druk stond. Automatisering kon een deel van het probleem oplossen. Dankzij digitalisering kunnen we veel administratie wegnemen zodat de vrijwilligers zich zoveel mogelijk op de sportieve werking van de club kunnen focussen.

Gijs Kooken - CEO Tennis Vlaanderen
Gijs Koken

Kunt u enkele praktische voorbeelden van digitale ingrepen geven?

Gijs Kooken: In het begin was de digitalisering vooral gericht op het organiseren van competities want inschrijven voor toernooien was ingewikkeld en tijdrovend. ​ ​ ​ ​ ​ Daarna kreeg dit uitbreiding tot het volledige ledenbeheer. Vervolgens is de organisatie van lessen en het reserveren van terreinen ook gedigitaliseerd. Nu is daar recent ook het uitreiken van mutualiteitsattesten bijgekomen. Vandaag krijgt een lid automatisch zo’n attest zonder dat iemand van de club nog iets moet doen. 

Zijn de clubs volledig meegegaan in het verhaal?

Gijs Kooken: Heel veel clubs hebben deze digitalisering onmiddellijk omarmd. De verjonging binnen veel clubs speelde daarin een grote rol. Toch waren er enkele diehards die de boot afhielden maar uiteindelijk heeft de coronapandemie voor een versnelling gezorgd. Om de omslag te illustreren, kan ik meegeven dat vandaag 80 tot 85% van de reservaties van tennis- en padelterreinen in Vlaanderen via ons systeem verlopen.

Is het enorme stijging van het ledenaantal enkel terug te brengen tot de doorgedreven digitalisering?

Gijs Koken: We hebben veel leden in vergelijking met andere landen en onze sterke digitalisering is volgens mij een belangrijke reden. Door bijvoorbeeld terreinreservatie en andere tools te digitaliseren zijn we er immers in geslaagd mensen die geen competitie spelen, toch snel goed voor 60 tot 70% van het totale aantal leden, aangesloten te krijgen bij de federatie. Want om van die tools gebruik te maken, moeten ze aangesloten zijn. Onlangs zijn de Denen bij ons langs geweest om te kijken hoe we werken. Vaak staan de Scandinavische landen voor wat digitalisering betreft. Dat ze bij ons komen kijken is een dus mooi compliment. Maar er zijn nog andere redenen voor de sterke groei van ons ledenaantal. In de jaren 2000 hebben we het Clijsters- en Henin-effect gehad waardoor het aantal leden van een 100.000 naar 150.000 is gestegen. De lancering van Kids Tennis met kwalitatief hoogstaande trainers mogen we ook zeker in het rijtje van redenen plaatsen. En natuurlijk heeft ook het succes van padel enorm bijgedragen. 

En hoe bent u dan bij Mollie beland?

Gijs Kooken: Bij een toernooi stond er vroeger iemand met een doosje om het geld van de ingeschrevene te ontvangen, niet wetende of die speler al betaald had of niet. Dat was niet meer van deze tijd. Het aanbieden van elektronische betaalmogelijkheden was dan ook een logische volgende stap in ons digitaliseringstraject. Om de juiste aanbieder te vinden hebben we een marktstudie gedaan en daar is Mollie als de beste partij uitgekomen. Vooral de disruptieve aanpak van Mollie sprak ons aan: je hoeft niet te betalen voor de set-up van het systeem. Wij zagen dat als een bewijs dat Mollie sterk in haar product gelooft. Daarnaast speelden de persoonlijke manier van werken en de referenties die we zagen een belangrijke rol in onze keuze. Mollie onderscheidde zich ook van andere spelers omdat ze het mogelijk maken dat een ontvangen som achterliggend onmiddellijk tussen verschillende partijen kan worden verdeeld en elke partij meteen zijn deel ontvangt.

Wat zijn de sterktes van Mollie? Wat heb je naar voor geschoven om Tennis Vlaanderen te overtuigen?

Iza Marquenie: Ik denk dat vooral onze kennis, de overtuigingskracht van ons product en het eenvoudig toegankelijk maken van online betalen met een menselijke aanpak het verschil hebben gemaakt. En we hebben Tennis Vlaanderen, net als enkele andere sportfederaties, vrij snel van dit alles kunnen overtuigen. We zijn gestart met online betalingen via Bancontact maar inmiddels bieden sommige clubs ook al betaling met kredietkaarten aan. 

Iza Marquenie - Strategic Partner Manager bij Mollie
Iza Marquenie

Hoe brengt Mollie veranderingen of nieuwe processen bij zijn klanten aan?

Iza Marquenie: We geven een overzicht van hoe het gemakkelijker en automatischer kan en denken dan ook altijd mee met de klant. Als Partner Manager spreek ik natuurlijk vaak met Tennis Vlaanderen maar ook mijn technische collega’s maken er een zaak van om regelmatig contact te hebben met de persoon van Tennis Vlaanderen die alles moet integreren. Vooraleer we met nieuwe zaken live gaan, testen we alles op een kleine schaal uit met een beperkt aantal clubs. Eenmaal het licht op groen, ontplooien we de nieuwe functionaliteiten naar alle deelnemende clubs.

Vindt er ook een wisselwerking tussen jullie plaats?

Iza Marquenie: Zeer zeker.We hebben samen een systeem ontwikkeld om betalingen te kunnen uitsplitsen. Veel clubs werken immers met aparte vennootschappen voor bijvoorbeeld hun tennis- en padelactiviteiten. Leden betalen een jaarlijks abonnement om tennis én padel te spelen maar via de Mollie-applicatie wordt het bedrag automatisch gesplitst tussen de verschillende vennootschappen volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel. Dit zorgt ervoor dat er bij clubs geen manuele opvolging meer nodig is.

Wat is zijn de grootste voordelen van de samenwerking met Mollie?

Gijs Kooken: In eerste instantie zorgt deze samenwerking voor een enorme efficiëntiewinst bij de clubs die nu makkelijk verschuldigde bedragen elektronisch kunnen ontvangen. En zoals Iza aanhaalde, is het ook mogelijk geworden om binnen een bepaalde club de gelden automatisch tussen verschillende (juridische) entiteiten uit te splitsen. Het is een feit dat bij de opstart er een aantal clubs enige twijfels hadden om de overstap te maken maar nu zien we toch steeds meer clubs die hun account bij Mollie openen. 

Wat zou Tennis Vlaanderen nog extra kunnen doen?

Iza Marquenie: Tennis Vlaanderen zit al op een zeer hoog niveau wat automatisatie en digitale betalingen betreft. Het net aangehaalde voorbeeld van automatisch uitsplitsen van betalingen binnen een bepaalde club heeft voor een flinke vereenvoudiging gezorgd. En we weten dat de federatie constant op zoek is naar extra ontzorging. 

Gijs Kooken: We zijn permanent aan het veranderen en we bekijken constant alle mogelijkheden. Dat maakt deel uit van ons DNA. En zoals Iza aangeeft, willen we de ervaring van onze leden nog gemakkelijker maken. 

Wat is het grote verschil tussen een klant zoals Tennis Vlaanderen en een voetbalclub zoals Club Brugge?

Iza Marquenie: Voor Tennis Vlaanderen faciliteren we voornamelijk digitale betalingen van lid- en tornooigelden die vroeger vaak cash of per overschrijving gebeurden. Bij Club Brugge leveren we ook de betaalmodule voor hun webshop. Aangekochte merchandise items kunnen dan meteen op de website betaald worden. 

Hoe ziet u de online-betaalsystemen de komende jaren evolueren?

Iza Marquenie: Voor webshops zien we de doorbraak van ‘buy now, pay later. Je koopt nu iets aan en betaalt jouw aankoop binnen de 30 dagen die erop volgen. Ook online betalen via de Apple- of Google-wallet waarbij je de telefoon tegen het scherm van de terminal houdt, zien we steeds vaker. Verder vervaagt de grens tussen online en offline steeds meer. Denken we maar aan de drankjes die je via een kiosk of de GSM bestelt en die je vervolgens betaalt door het scannen van een QR-code. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This