Salesforce-onderzoek: onafgewerkte digitale transformatieprocessen kosten jaarlijks 10 miljoen euro

8 februari 2023

De digitale transformatie in het bedrijfsleven gaat razendsnel vooruit. Toch geeft 80% van de organisaties aan dat hun digitale vooruitgang wordt afgeremd door integratieproblemen, met infrastructuurproblemen en grote risico’s tot gevolg.

Dit blijkt uit het jaarlijkse Connectivity Benchmark Report van MuleSoft, onderdeel van Salesforce. Bedrijfsresultaten komen in gevaar door de stijgende kosten van onafgeronde projecten. Mislukte initiatieven voor digitale transformatie kosten organisaties op jaarbasis 10 miljoen euro. Dit is een aanzienlijke stijging van 40% tegenover vorig jaar. Toen werd de kost op ruim 7 miljoen euro geschat.

MuleSoft’s jaarlijkse Connectivity Benchmark Report onderzocht 1.050 CIO’s en IT-beslissers om de uitdagingen rond digitale transformatie beter te begrijpen en te onderzoeken hoe organisaties kunnen slagen in deze economisch onzekere tijden. De overige opvallendste uitkomsten en conclusies uit het onderzoek worden hieronder uitgelicht:

Verbetering infrastructuur en projectoplevering

IT-teams verkleinen de leveringskloof: 48% van de teams zegt vorig jaar alle gevraagde IT-projecten te hebben voltooid, tegenover 44% in 2022. Bovendien daalde de late oplevering van projecten van 52% naar 30% op jaarbasis.
Infrastructuurinvesteringen vergemakkelijken systeemverandering: Slechts 54% van de organisaties zegt dat het moeilijk is om veranderingen in een bepaald systeem of toepassingen aan te brengen vanwege hun IT-infrastructuur, tegenover 74% een jaar geleden.

Integratie-uitdagingen vertragen digitale transformatie:

 • Gemiddeld app-volume neemt toe: Organisaties gebruiken gemiddeld 1.061 verschillende applicaties, een stijging van 10% ten opzichte van de 976 in het rapport van 2022.
 • Gebrek aan integratie is een toenemende uitdaging: Slechts 29% van deze applicaties is momenteel geïntegreerd, waardoor datasilo’s ontstaan die leiden tot stijgende kosten, knelpunten in productiviteit en gebrek aan omnichannel ervaringen.
 • Aangepaste integratiekosten stijgen: Organisaties gaven de afgelopen 12 maanden gemiddeld zo’n 5 miljoen euro uit aan integratiewerkzaamheden op maat, een stijging van 21% tegenover de 4 miljoen euro van vorig jaar.
 • Op zichzelf staande apps en data vormen uitdaging: 36% van de respondenten zegt dat de integratie van apps en data in silo’s de grootste uitdaging van succesvolle digitale transformatie is.

API-gedreven connectiviteit helpt bedrijven om applicaties en gegevens te integreren:

 • Focus op integratie: Naarmate organisaties meer digitaal en op kosten gefocust worden, gebruikt de overgrote meerderheid (99%) API’s om apps en data te integreren om uitzonderlijke klantervaringen te creëren en inkomsten te genereren, dan wel kosten te besparen.
 • Het in staat stellen van niet-technische zakelijke gebruikers versnelt de transformatie: 68% van de organisaties die vooruitlopen op het gebied van digitale transformatie heeft een volwassen strategie om niet-technische gebruikers in staat te stellen eenvoudig applicaties en databronnen te koppelen met behulp van API’s.
 • Top-down API-integratiestrategieën nemen toe: Gemiddeld genereren organisaties 38% van de inkomsten uit API’s, vergeleken met 35% een jaar geleden. Verder heeft 75% van de organisaties nu een top-down API-integratiestrategie

IT kijkt naar automatisering om niet-technische workflows te ondersteunen om aan stijgende eisen te kunnen voldoen:

 • IT-teams kijken steeds vaker naar het automatiseren van handmatige, repetitieve taken voor het vergroten van de efficiëntie en productiviteit van de hele organisatie: Robotic Process Automation (RPA), waarmee teams bedrijfsprocessen en -taken kunnen automatiseren middels bots, is een automatiseringstechnologie die snel wordt geadopteerd door ondernemingen. 33% procent van de organisaties investeert in de technologie.
 • Bedrijven melden brede automatiserings- en integratiebehoeften: 92% van de organisaties zegt dat minstens één afdeling binnen hun bedrijf zowel integratie als automatisering nodig heeft.
 • IT blijft ‘eigenaar’ van automatisering temidden van digitale ontkoppeling: Ontwikkelaars (72%), IT operations (65%) en applicatiebeheerders (49%) zijn meestal verantwoordelijk voor het automatiseren van bedrijfsprocessen.
 • Niet-technische rollen staan te springen om automatisering: Data science (64%), productteam (62%), business analisten (61%), customer support (58%), finance (57%), marketing (56%), engineering (56%) en HR (52%) geven aan behoefte te hebben aan automatisering op hun afdelingen.
 • Herbruikbare integraties bieden mogelijkheden voor kostenbesparing: Gemiddeld is 47% van de interne software-assets en -componenten van organisaties beschikbaar voor ontwikkelaars voor hergebruik, wat een kans biedt voor grotere integratie-efficiëntie.

“We zagen bedrijven aanzienlijk inspanningen leveren om digitaal te transformeren. Zelfs tijdens de pandemie en de huidige onzekere economische omstandigheden zijn zij blijven investeren in digitalisering én in sommige gevallen is die digitale transformatie zelfs versneld”, zegt Ilse Lemmens, Regional Director Belux en Country Lead Mulesoft (Salesforce). “De integratie-inspanningen blijven echter achterwege en dat terwijl het aantal bedrijfsapplicaties binnen organisaties jaar na jaar blijft toenemen. Zonder die noodzakelijke integraties ontstaan datasilo’s die op hun beurt leiden tot stijgende kosten, dubbel werk, knelpunten in de productiviteit en losgekoppelde ervaringen. Een gestandaardiseerde aanpak van integraties en automatisering is een must om de volledige waarde van data en applicatiemogelijkheden te realiseren.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This