Onderzoek toont: combinatie data, technologie en mensen essentieel voor stimuleren groei

24 januari 2023

CEO’s beschouwen de combinatie van data, technologie en mensen als essentieel voor het stimuleren van groei, blijkt uit een nieuw rapport van Accenture. Echter, slechts 5 procent van de grote wereldwijde organisaties maakt gebruik van deze combinatie. Dat is een gemiste kans gezien de productiviteit met 11 procent verhoogd kan worden en deze productiviteit de ultieme stimulans is voor winstgevendheid en omzetgroei.

Bovendien benadrukt het rapport ‘The CHRO as a growth executive’ de kracht van het menselijke element: wanneer data- en technologieoplossingen worden geïmplementeerd in een organisatie en de juiste mensen daar niet bij betrokken zijn, daalt de extra productiviteit van 11 naar 4 procent. Mensen spelen dus een cruciale rol in het geheel.

Het rapport identificeert de CHRO als een belangrijke aanjager voor het stroomlijnen van data, technologie en mensen, wat uiteindelijk leidt tot groei. Van de ondervraagde CEO’s zegt 89 procent dat CHRO’s een sleutelrol moeten spelen bij het waarborgen van winstgevende groei op lange termijn. Echter, minder dan de helft (45 procent) van de CEO’s meldt dat zij de juiste randvoorwaarden creëren die ervoor zorgen dat CHRO’s deze groei kunnen realiseren.

Ook het opereren in de juiste omgeving en het hebben van goede connecties zijn voorwaarden voor CHRO’s om beter hun werk te kunnen doen. Wanneer dit van toepassing is hebben CHRO’s volgens het onderzoek twee keer meer kans dan hun collega’s om data, technologie en mensen effectief met elkaar te verbinden.

“Omdat leiders sneller willen digitaliseren en meer veerkracht in hun bedrijfsvoering willen implementeren, zijn talent en de rol van de CHRO nooit eerder zo strategisch geweest”, aldus Inge Oosterhuis, Senior Managing Director Global Talent & Organisatie Accenture. “Het onderzoek onderstreept het enorme voordeel van nauwe samenwerking op directieniveau.”

Het onderzoek biedt een routekaart voor hoe toonaangevende CHRO’s anders kunnen werken om veranderingen te versnellen. Daarnaast schetst het onderzoek de voorwaarden die CEO’s moeten creëren om ervoor te zorgen dat zij behoren tot de 5 procent van bedrijven die de groeicombinatie van data, technologie en mensen maximaliseren.

Accenture voerde een wereldwijd onderzoek uit onder 1.140 CEO’s en CHRO’s. De respondenten kwamen uit 12 sectoren: Banking, Comms & Media, Consumer Goods & Services, Energy, Healthcare, High Tech, Insurance, Life Sciences, Public Sector, Retail, Software & Platforms en Utilities.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This