Onderzoek: digital twins gaan prototypes en fysieke testen overbodig maken

26 september 2022

Altair heeft de resultaten bekendgemaakt van een wereldwijd onderzoek onder 2.000 professionals naar de adoptie van digital twin-technologie in verschillende markten. Hoewel het onderzoek veel verwachte voordelen van digital twin-technologie heeft bevestigd, zoals nauwkeurigere en snellere productontwikkeling, onthulde het ook verrassende resultaten.

Tweederde van de ondervraagden (67%) verwacht dat digital twins de behoefte aan prototypes en fysieke testen binnen zes jaar overbodig gaan maken. Tevens werd een duidelijke relatie zichtbaar met het streven naar duurzaamheid. 85% van de organisaties waar respondenten werken gebruikt al digital twin-technologie, of is van plan deze te gaan gebruiken, om hun duurzaamheidsdoelen te helpen realiseren.

Belangrijke onderzoeksresultaten

Volgens het onderzoek adopteren steeds meer bedrijven digital twin-technologie:

 • Bijna drie op de vier (69%) organisaties gebruikt al digitale twins
 • 71% van deze bedrijven investeert pas sinds vorig jaar in digital twin-technologie
 • Van de ondervraagde organisaties die nog geen digital twins gebruiken, verwacht bijna de helft dat ze deze technologie binnen drie jaar gaan adopteren
 • Ruim een derde gaf aan meer te willen weten over de praktijkcases, data-optimalisatie, convergentie en andere aspecten van digital twin-technologie

Uit het onderzoek blijkt ook dat digital twins helpen de weg naar een CO2-neutrale toekomst te simuleren. Bij 92% van de respondenten heeft deze technologie al de duurzaamheid binnen hun organisatie verbeterd.

Organisaties gebruiken digital twins voor verschillende toepassingen en redenen, waaronder

 • 95% voor betere communicatie tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten
 • 51% om slimme objecten te maken
 • 50% om objecten in de echte wereld in realtime te volgen

Respondenten zien de grootste impact van digital twin-technologie door:

 • Nauwkeurigere risico-analyses, kortere time-to-market en hogere klanttevredenheid (73%)
 • Lagere onderhouds- en garantiekosten (62%)
 • Bijna driekwart (73%) zei dat de technologie hun producten of processen energiezuiniger en/of minder verspillend heeft gemaakt
 • Bedrijven te helpen hun duurzaamheidsdoelen te realiseren via een efficiënter gebruik van hulpbronnen (76%), energie- en andere kostenbesparingen (74%) en minder afval (60%)

Respondenten zijn ook van mening dat digital twin-technologie de wijze waarop producten in de toekomst worden ontwikkeld, gaat veranderen:

 • 43% denkt dat digital twins de behoefte aan fysiek testen binnen vier jaar overbodig maakt
 • 36% zegt dat de doorlooptijd voor productontwikkeling gaat versnellen
 • 33% denkt dat de behoefte aan fysieke prototypes zal afnemen
 • 28% zegt dat er minder simulaties nodig zijn
 • Respondenten uit de marktsectoren consumentenelektronica, architectuur, engineering en constructie (AEC) en industriële apparatuur vertelden het vaakst dat hun organisatie de onderhouds- en garantiekosten reduceren met behulp van digital twin-technologie

Uit het onderzoek blijkt tevens dat C-level managers de kracht van digital twin-technologie inzien, maar dat er nog een flinke interne kloof bestaat tussen de ondervraagde managers en gebruikers:

 • 81% van de ondervraagde managers zegt dat hun organisatie al digitale twin-technologie gebruikt, in tegenstelling tot slechts 58% op gebruikersniveau
 • 68% van de managers gaf aan dat ze digital twins gebruiken om de duurzaamheidsdoelen te halen, vergeleken met slechts 43% van de ondervraagde gebruikers
 • Geografisch gezien loopt India voorop met 70% adoptie van digitale twins in de komende twee jaar, terwijl respondenten uit de APAC-regio het meest geneigd waren te zeggen dat hun organisaties al gebruik maakten van digital twins (78%)
 • Op de vraag welke technologieën organisaties het meest associëren met digital twins, scoorden de VS het laagst voor AI (35%), terwijl China (65%) en India (59%) het hoogst scoorden. China en India lopen ook voorop in voorspellende analyses met digital twins

“Het lijdt geen twijfel dat data die verkregen is door het gebruik van digital twins organisaties een wereld aan nieuwe inzichten geeft, waardoor ze sneller kunnen werken, betere producten kunnen maken, minder afval produceren en de volgende grote doorbraak kunnen vinden”, zegt James R. Scapa, oprichter en CEO , Altair. “Maar zoals dit onderzoek bevestigt, zien we nog maar het topje van de ijsberg. De evolutie naar slimme verbonden producten verandert onze wereld. Naarmate organisaties er meer in slagen de mogelijke voordelen van digital twins te realiseren, inclusief de convergentie van simulatietechnieken, high-performance computing en AI, zijn de mogelijkheden om hun markt, processen en wetenschappelijk onderzoek te transformeren, vrijwel onbegrensd.”

Altair heeft het wereldwijde onderzoek uitgevoerd tussen 4 en 24 mei 2022 en ontving 2.007 reacties van professionals die werkzaam zijn in verschillende markten, met functies op het gebied van data science, het Internet of Things (IoT), software-engineering, onderzoek en ontwikkeling, engineering, informatietechnologie (IT)/informatiesystemen (IS), productontwikkeling en business management. De deelnemers werken voor organisaties in tien landen: de Verenigde Staten, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Zuid-Korea, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek en infographics met opvallende inzichten.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This