België technologisch toonaangevend voor buurlanden op gebied van cloud-based payroll

9 augustus 2022

55% van de Belgische bedrijven vertrouwt op cloudtechnologie, wat een positieve impact heeft op de payroll. Bij onze buurlanden gebruiken 5 op de 10 bedrijven cloudtechnologie voor hun payrollproces. 6 op de 10 Belgische bedrijven ondervindt een positieve impact van technologie op het verloop van het payrollproces (59%). Sterker nog:  volgens 64% van de Belgische bedrijven heeft digitalisering een positieve impact op de totale kostprijs van het payrollproces.  Dat toont de Payroll Proficiency Index van SD Worx aan.  Daarmee blijkt België één van de Europese voortrekkers te zijn op het vlak van technologische maturiteit binnen payrollprocessen.

De Europese HR- en payrolldienstenverlener SD Worx ondervroeg ruim 1.300 bedrijven uit België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om een overzicht te krijgen op de manier waarop ze hun payroll (laten) verwerken.

Cloudtechnologie in de lift

Op het vlak van technologie maken steeds meer bedrijven de switch naar de cloud, momenteel gaat het allen samen om 49%. In België werkt 55% van de bedrijven via de cloud voor loonberekeningen. 10% van de bedrijven doet beroep op cloud- én on-premisesoftware terwijl 45% uitsluitend werkt via de cloud. Nederland spant de kroon op vlak van gebruik van cloudtechnologie: 7 op 10 bedrijven maken er al gebruik van de cloud voor hun payroll. Het Verenigd Koninkrijk (45 %) en vooral Frankrijk (31%) hinken nog achterop.  

Tom Wouters, Chief Product Officer bij SD Worx, licht toe: “België is samen met Nederland en Duitsland één van de voortrekkers van cloudtechnologie voor loonberekeningen. De cloud biedt flexibiliteit én meer veiligheid, zeker in tijden van hybride werken. Deze trend zal zich dan ook alleen maar verder doorzetten in de komende jaren.” De expert gaat verder: “Toch zien we bij SD Worx nog mogelijkheden om bedrijven verder te professionaliseren. Voornamelijk in de data collectie processen kan er verder gedigitaliseerd worden in de domeinen workforce management en core hr. Zo kan een medewerker zich digitaal onboarden nog voor die gestart is. Daar ligt een opportuniteit voor veel bedrijven.”

België koploper op het vlak van digitale maturiteit

België is koploper op het vlak van digitale maturiteit binnen payrollprocessen Ze worden gevolgd door Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland. 

Meer dan de helft van de Belgische bedrijven (59%) signaleert dat de courante technologieën en systemen het proces van loonverwerking vergemakkelijken. Daarmee ligt de Belgische positieve houding ten opzichte van technologie iets hoger dan het gemiddelde van alle deelnemende landen (52%). Alleen het Verenigd Koninkrijk is nog meer overtuigd van de positieve invloed van technologie en bestaande systemen op het payrollproces. Landen zoals Nederland (51%), Duitsland (41%) en Frankrijk (47%) bevestigen de tendens alleen maar.

De voordelen van technologie op het payrollproces
SD Worx ging na op welke vlakken technologie voordelen biedt voor het payrollprocess. 59% van de Belgische bedrijven ondervinden een positieve invloed van technologie op een soepel verloop van het payrollproces. België vormt daarmee koploper, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (53%), Frankrijk (50%), Nederland (45%) en Duitsland (42%).

België ziet specifiek de grootste positieve impact in de volgende domeinen: data collectie en toegang tot of integratie van databronnen zoals registratiesystemen of systemen voor personeelsplanning, administratie van aan- en afwezigheden, uitvoeren van betaling lonen en de transfers naar overheden en derde partijen:

  • 78% van de Belgische bedrijven vindt dat de transfer naar overheden en derde partijen soepeler verloopt dankzij technologie. Dat blijkt één van de grootste struikelblokken te zijn in de loonverwerking van Belgische bedrijven.
  • 77% stelt hetzelfde vast voor het domein van de uitvoering van loonbetalingen.
  • Ook voor data collectie en toegang tot of integratie van databronnen ondervinden Belgische bedrijven een positieve impact van technologie, met 71%.
  • Voor de administratie van aan- en afwezigheden ten slotte, is 63% van de Belgische bedrijven gewonnen voor het positieve effect van technologie op het payrollproces.

Bovendien signaleert 64% van de Belgische bedrijven dat digitalisering een positieve impact heeft op de totale kostprijs van het payrollproces. Dat ligt in lijn met het totale gemiddelde van de ondervraagde bedrijven (64%). Vooral het Verenigd Koninkrijk, (70%), Nederland (64%) en Frankrijk (63%) ondersteunen die vaststelling. Duitsland sluit het rijtje af met 58%, nog steeds met een meerderheid die het eens is met het positieve effect van digitalisering op de kostprijs van loonberekeningen.

Tom Wouters, Chief Product Officer bij SD Worx, besluit: “België is traditioneel een land waarbij payrolprocessen voor het grootste deel worden uitbesteed. Het professionaliseren en digitaliseren van die processen ligt dan ook voor het grootste deel bij kernspelers. Dat maakt dat de innovatie binnen de technologie erg hoog ligt. We zijn daarin een voorbeeld voor andere landen. De automatisering van processen zorgt voor heel wat voordelen: uit de cijfers blijkt dat dit niet alleen een positief effect heeft op de efficiëntie van processen, maar ook een kostenbesparende impact. België neemt zo een voortrekkersrol in voor andere landen.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This