‘Europeaan bespaart tot 150 euro per week dankzij thuiswerken’

6 mei 2022

2022 staat voor heel wat bedrijven in het teken van de grote terugkeer naar kantoor. Volgens Cisco’s nieuwe Workforce of the Future-onderzoek is die terugkeer zeker niet voltijds. Negen van de tien Europeanen willen voortaan een flexibel werkregime: nog meer dan in 2021 willen medewerkers ook van thuis uit kunnen werken (37 procent tot 2 dagen, 33 procent tot 4 dagen). Hybride werken verbetert het welzijn van mensen, de balans tussen werk en privéleven en de werkprestaties, zo blijkt uit Cisco’s onderzoek. Tegelijk vindt slechts 21% dat hun werkgever al echt goed voorbereid is op dit flexibele regime.

“Wat nu gebeurt, is cruciaal voor de toekomst van werken en het welzijn van medewerkers”, zegt Arnaud Spirlet, General Manager van Cisco Belux. “We hebben er lang naar verlangd om vrienden en collega’s te ontmoeten, evenementen bij te wonen en te reizen. Maar technologie haalde ons als het ware in en heeft nu een veel grotere impact op onze manier van werken en leven. Dat stelt nieuwe eisen voor werkgevers. Is het echt nodig dat iedereen naar de werkplek pendelt? Dit onderzoek toont aan dat we vandaag al voorbij die vraagstelling zijn.”

Meerderheid van Europese thuiswerkers wint ten minste vier uur per week

In Cisco’s Workforce of the Future-onderzoek bevestigen zes op de tien medewerkers dat ze productiever zijn, en dat de kwaliteit van hun werk verbetert dankzij hun hybride werkregime. Driekwart van de respondenten vindt dan ook dat ze hun job perfect van op afstand kunnen doen. Ze geven aan dat ze vandaag gelukkiger zijn, met name omdat hun werk en privéleven beter in balans zijn.

Hoofdredenen zijn de flexibele werktijden (62%) en het verminderde woon-werkverkeer (53%). Ruim de helft van de kantoorwerkers (58%) ‘wint’ dankzij hybride werken ten minste vier uur per week, iets minder dan een kwart (22%) van de respondenten zelfs acht uur of meer. Die tijd stopt 45% in familie of vrienden. Het verbetert het sociale welzijn van medewerkers en dus ook de relaties met hun gezin (73%) en met hun vrienden (51%).

Zeventig procent geeft aan meer te sporten, tot 2,5 sessies extra per week – zo verbranden ze meer dan 26.000 calorieën per jaar. De respondenten zijn dus fitter en eten gezonder (beide 68%). Ze hebben minder stress (55%), door werk in de vertrouwde thuisomgeving (29%) of door de flexibiliteit die ze vandaag genieten (29%).


Geen ‘great resignation’ in Europa: honkvaster door hogere flexibiliteit en lagere uitgaven

Een meerderheid geeft aan dat ze in een hybride werkregime ook financieel besparen, tot zelfs 150 euro per week. Bijna alle respondenten (87%) gaven het beperkte woon-werkverkeer aan als de belangrijkste oorzaak, maar ook omdat ze minder geld uitgeven aan eten (74%) en ‘kantoorkleren’ (54%).

Bijna negen op de tien (86%) denken dat zij deze besparingen op de lange termijn kunnen volhouden. Voor een ruime meerderheid (69%) kunnen de besparingen doorwegen in hun carrièreplanning. Het hybride systeem maakt Europeanen dan ook iets meer honkvast (56 procent). En 58 procent is minder geneigd om zich ziek te melden.

Thuiswerkers maximaal betrekken is de grootste uitdaging

De respondenten maken evenwel enkele kanttekeningen. Het is voor thuiswerkers moeilijk om eenvoudig te connecteren met collega’s (59%) of het bedrijf in het algemeen (57%). Zeven op de tien medewerkers geven aan dat ze bij thuiswerk het vertrouwen van hun manager hebben, hoewel een kleine meerderheid (55%) ook vindt dat micromanagement is toegenomen.

Opvallend is dat minder dan zestig procent erop vertrouwt dat collega’s thuis productief zijn. Het wordt voor managers belangrijk om het vertrouwen op de virtuele werkvloer in stand te houden. Het onderzoek onderstreept zo het belang van inclusief werken, om de thuiswerkers maximaal te betrekken.

Haperend internet is rem op carrière van thuiswerker

Ook technologie is daarbij van belang: zes van de tien respondenten zegt dat een haperende connectiviteit een negatieve perceptie van de thuiswerker creëert. Iets meer dan zestig procent (62%) is van mening dat regelmatige verbindingsproblemen de carrière van telewerkers afremmen.

Goede thuiswerktechnologie is volgens het onderzoek dan ook cruciaal voor de persoonlijke evolutie binnen het bedrijf (56%), meer dan steun van het management (54 procent). Toch geven acht op de tien Europeanen aan dat ze ook tijdens de pandemie progressie maakten.

Om van hybride werken een succes te maken, zegt iets meer dan zeventig procent (73%) dat hun bedrijf de interne cultuur en mentaliteit moet herzien. Ook willen ze een grotere flexibiliteit bij het bepalen van werktijden (60%) en een grotere nadruk op het welzijn van werknemers en de balans tussen werk en privéleven (60%).

Het volledige rapport kun je hier downloaden.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This