Zuul 5.0 release verbetert schaalbaarheid, gebruiksgemak en beschikbaarheid

3 februari 2022

De Zuul-community maakt vandaag de beschikbaarheid bekend van versie 5.0 van zijn open source continuous integration (CI) project gating-software. Deze zorgt ervoor dat developers pas code kunnen samenvoegen als die met succes een foutcontrole heeft doorstaan.

Zuul is een project dat wordt ondersteund door de Open Infrastructure Foundation. Het gebruikt project gating om continue integratie, delivery en deployment van onderling gerelateerde softwareprojecten op een veilige manier te automatiseren. Zuul is gebouwd voor omgevingen waarin het ontwikkelen, testen en uitrollen van applicaties en hun afhankelijkheden en continu proces zijn. Zuul levert geavanceerde project gating, met name in scenario’s met meerdere repositories met geïntegreerde deliverables.

Zuul 5.0 levert de volgende verbeteringen:

  • Elk onderdeel is schaalbaar
  • Verbeterde Web UI voor beheerders
  • Nieuwe en verbeterde drivers
  • Focus op draaien in containers

Meer informatie over key features is hieronder te vinden:

Key Features in More Detail

In Zuul 5.0, every component is stateless, scalable and highly available. This allows users to support more tenants, projects and changes in a single instance and enjoy zero-downtime migrations and upgrades.

Web UI for administrators: In Zuul 5.0, authentication support has been added to the web UI, which allows administrators to:

  • Dequeue changes
  • Promote changes
  • Re-enqueue changes
  • Autohold nodes

In addition, Zuul 5.0 integrates with any OpenID Connect provider.

New and Improved Drivers: Zuul 5.0 includes a highly scalable Azure cloud driver, and the GitHub and Gitlab drivers saw significant improvements and new features. Also added is Zuul’s first cloud driver that operates on a meta level. Called Metastatic, this new driver will talk to any or all of Zuul’s single-cloud drivers to allocate nodes upon which it provisions workloads. Metastatic now allows load-sharing of large cloud nodes.

Focus on running in containers: The upstream Zuul project now creates production-ready container builds. The Zuul project – which uses Zuul deployed from these images for testing all of its own changes – recommends these container images for new deployments. Plus, the Zuul-operator project saw significant updates, bringing it to functional parity with Zuul. In addition, initial Prometheus support was added to all Zuul components, along with liveness and readiness probes for ease of use in running in Kubernetes.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This