Network-as-a-Service kent groeiende belangstelling en is het gespreksonderwerp in 86% van bedrijven in EMEA en België

25 januari 2022

Ook na COVID blijft de wereldwijde behoefte aan digitale transformatie groot. Een nieuwe studie van Aruba, een Hewlett Packard Enterprise-bedrijf, toont dat technologieleiders in de hele EMEA-regio hun huidige infrastructuur en netwerkconfiguratie opnieuw taxeren en een groeiende belangstelling hebben in Network-as-a-Service (NaaS).

Het onderzoek definieert NaaS als een regeling waarbij een bedrijf meer dan 50% van zijn uitgerolde netwerk, activiteiten en levenscyclusmanagement contractueel uitbesteedt aan een externe leverancier. Zo blijkt dat 86% van de bedrijven in de EMEA-regio NaaS in meer of mindere mate overweegt. In 1 op de 3 bedrijven (30%) komt het zelfs geregeld ter sprake. In een kwart van de Belgische bedrijven is het tegenwoordig een populair gespreksonderwerp.

Voordelen voor bedrijven

Gevraagd naar de redenen voor deze belangstelling kwam financiële efficiëntie naar voren als een van de belangrijkste verwachte voordelen: ruim driekwart (76%) van de ondervraagden verwachtte dat NaaS helpt de operationele kosten te drukken, en 60% dat het een overgang van CapEx naar OpEx mogelijk zou maken. In België lagen deze percentages nog hoger met respectievelijk 80% en 66%. Een andere belangrijke factor was flexibiliteit, zowel op het vlak van het netwerk als de werkuren van het team.

Driekwart (75%) van de bedrijven wereldwijd en 66% van de Belgische bedrijven is ervan overtuigd dat de flexibiliteit om hun netwerkomvang aan te passen aan de behoeften van hun bedrijf voordelig is, en 64% (wereldwijd) of 62% in België ziet het als een potentiële game changer in hun activiteitenbeheer. Anderzijds ziet minder dan de helft (48%) NaaS als een manier om het IT-personeelsbestand terug te schroeven; ze gaan er wel van uit dat medewerkers meer tijd zullen hebben voor innovatie en strategische initiatieven (57% wereldwijd, 51% in België).

Hordes op weg naar succes

De belangstelling voor NaaS is duidelijk. Helaas ligt de weg naar implementatie minder voor de hand. Het onderzoek wijst immers enkele belangrijke hinderpalen aan.

Op het eerste gezicht lijkt het dat interne processen het struikelblok kunnen zijn. De belangrijkste bezwaren van technologieleiders zijn budgetvoorschriften en investeringscycli (59% in EMEA, 50% in België), het nodige budget verzamelen (55% in EMEA, 52% in België) en naleving van het interne inkoopbeleid (51% in EMEA, 47% in België).

Bij nader inzien tonen de data echter een veel fundamentelere hindernis, namelijk een algemeen gebrek aan inzicht in NaaS. Hoewel 100% van de technologieleiders aangaf de term NaaS te kennen, beweerden slechts twee op de vijf volledig te vatten wat het betekent. In België is dit 1 op de 4. Zelfs bij de bedrijven waar het regelmatig over NaaS gaat, maakt slechts 46% van de technologieleiders zich sterk het concept volledig te doorgronden.

Dit gebrek aan kennis blijkt ook uit de perceptie van de uitvoerbaarheid van NaaS. Slechts 11% van de technologieleiders in de EMEA-regio en 13% in België ziet NaaS als een gevestigde en levensvatbare oplossing. De rest beschouwt het ofwel als een concept dat nog een markt moet vinden (45% in EMEA, 49% in België) ofwel nog in de kinderschoenen staat (44% in EMEA, 38% in België).

“Het onderzoek toont aan dat Belgische bedrijven meer dan ooit op zoek zijn naar manieren om hun budgetten efficiënter te beheren”, zegt Jerry Garcia, Aruba’s Country Manager voor België en Luxemburg. “NaaS is daarom een interessante piste, maar natuurlijk heeft deze oplossing op lange termijn nog meer voordelen te bieden. Zo zullen IT-teams zich bijvoorbeeld vaker met strategische ondersteuning en innovatie kunnen bezighouden als ze niet over het netwerk hoeven te waken om de business draaiende te houden. Om bedrijven echt te laten profiteren van de voordelen van NaaS, gaan we hen dus de juiste inzichten en perceptie moeten aanreiken.”

“Na de pandemie kent de wereld een nooit geziene behoefte aan wendbaar en flexibel netwerkbeheer”, aldus Morten Illum, Vice President voor EMEA bij Aruba, een Hewlett Packard Enterprise-bedrijf. “We weten dat NaaS garant staat voor de broodnodige flexibiliteit die bedrijven nodig hebben met het oog op herstel en de daaropvolgende fasen. Daarnaast is het een oplossing voor tal van problemen, van beveiliging en schaalbaarheid tot budget- en teambeperkingen. Voordat bedrijven het potentieel van NaaS kunnen benutten, moeten we echter de kloof tussen het bewustzijn ervan en de kennis erover overbruggen.”

De volledige conclusie van het onderzoek leest u hier.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This