Meerderheid werkende Belgen denkt over vijf jaar meer technologische vaardigheden nodig te hebben om job uit te voeren

14 december 2021

Een ruime meerderheid van de werkende Belgen denkt dat een uitbreiding van hun technologische en digitale vaardigheden over vijf jaar noodzakelijk is om hun functie goed te blijven invullen. Dat blijkt uit een studie die iVox in opdracht van Salesforce in juli en augustus 2021 uitvoerde bij duizend Belgen die minstens tien uur per week werken. De resultaten bevestigen dat werkgevers nu meer dan ooit in opleiding en digitale skills moeten investeren om hun mensen klaar te stomen voor de toekomst.

De digitalisering is al enkele decennia bezig, maar de pandemie heeft de ontwikkeling van nieuwe technologie in een ongeziene stroomversnelling gebracht. Evoluties die normaal al gauw enkele jaren in beslag zouden nemen, zijn door COVID-19 in slechts een paar weken tot maanden voltooid. Maar om de kansen van deze technologie optimaal te benutten, zijn ook technologische en digitale skills nodig – vaardigheden om met digitale apparaten te werken, via applicaties te communiceren en informatie te beheren. Op een moderne werkplek is zo’n digitale mindset noodzakelijk om overal te kunnen werken. In veel organisaties is de technologische vaardigheidskloof echter snel aan het groeien.

Salesforce peilde naar de situatie in onze bedrijven. Het bedrijf vroeg duizend werkende Belgen – representatief op geslacht, taal, leeftijd en diploma – naar hun digitale en technologische vaardigheden van vandaag en hoe ze die in de toekomst willen zien evolueren. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste werkende Belgen wel beseffen hoe belangrijk deze skills zijn. Liefst 66% denkt over vijf jaar meer van dit soort vaardigheden nodig te zullen hebben. Drie op tien weten echter niet welke skills ze het beste kunnen ontwikkelen en een kwart geeft aan dat ze nu al het gevoel hebben niet over de juiste technologische bagage voor hun huidige job te beschikken.

De meerderheid van de werkende Belgen (76%) wil graag de nodige skills ontwikkelen om up-to-date te blijven. Vooral de jongere respondenten vinden dit bovendien essentieel om hun arbeidskansen te verbeteren. Het belangrijkste obstakel voor het trainen van skills is volgens de bevraagde Belgen tijdsgebrek, gevolgd door kosten en een gebrek aan opleidingsmogelijkheden aangeboden door hun werkgever.

3 op 10 hebben geen toegang tot opleidingen

Bedrijven moeten steeds vaker vaststellen dat hun personeel niet in staat is om de digitalisering van de organisatie in goede banen te leiden. Op de arbeidsmarkt heerst echter een enorme schaarste, waardoor het nog belangrijk wordt om in de opleiding van de eigen mensen te investeren. Drie op de vijf werkende Belgen stellen dat hun werkgever nu al mogelijkheden aanbiedt om digitale skills op te doen. Toch geven drie op de tien Belgische werknemers, vooral Franstalige Belgen, aan dat ze geen enkele optie hebben om trainingen of opleidingen te volgen.

Voornamelijk gevorderde technologische skills staan hoog op het verlanglijstje van werkende Belgen. Denk aan vaardigheden voor interne tools, CRM-systemen of het gebruik van artificiële intelligentie. Wat de opmars van AI en automatisering betreft, gelooft ongeveer de helft dat deze ontwikkelingen een goede aanvulling op hun job kunnen zijn. Een ruime meerderheid is ondertussen al in contact gekomen met automatisering bij het uitvoeren van hun job.

Ontwikkeling vaardigheden verantwoordelijkheid werkgevers

Over wie de verantwoordelijkheid draagt voor het aanleveren van deze skills, zijn de Belgen het eens: drie op vijf vinden dat hun werkgever hen moet voorbereiden op de banen van de toekomst. Een kwart stelt dat ook de IT-bedrijven die technologieën ontwikkelen, hun duit in het zakje moeten doen. Het lijkt in elk geval duidelijk dat we niet alleen naar het onderwijs of de overheid mogen kijken. 2 op de 5 werkende Belgen duiden universiteiten/opleidingsinstituten (39%) en de overheid (37%) aan als instanties die verantwoordelijk zijn voor het opleiden van werknemers voor de banen van de toekomst. Volgens meer dan de helft van de respondenten (52%) levert de overheid momenteel een kleine tot helemaal geen bijdrage aan het opleiden van werknemers voor de banen van de toekomst. Bedrijven moeten zelf een grotere rol opnemen en daarbij inspanningen leveren om een carrière in technologie bij mensen uit alle lagen van de samenleving te promoten.

Nog volgens de survey vrezen twee op de vijf Belgische werknemers dat AI hun job ooit zou kunnen overnemen. Wie in de toekomst succesvol wil zijn, gebruikt technologie echter niet om mensen te vervangen, maar wel om hen in hun werk te ondersteunen. Volgens het World Economic Forum (WEF) hopen bedrijven die met automatisering te maken krijgen, zo’n 50% van hun personeel te behouden en op een andere manier in te zetten.

“Het verkleinen van de vaardigheidskloof is van fundamenteel belang voor ons toekomstig succes en onze welvaart. Het is bovendien een unieke kans voor organisaties om een meerwaarde in de maatschappij te creëren, om gelijkheid en inclusie te bevorderen, en om talent bij hun huidige personeel te ontplooien. Er is geen eenduidige oplossing of aanpak die voor iedereen werkt; goed luisteren naar medewerkers en daadkrachtig optreden zijn essentiële stappen die werkgevers moeten zetten”, zegt Lien Ceulemans, Country leader van Salesforce België en Luxemburg.

Technologie voor iedereen toegankelijk maken

Het trainen en herscholen van medewerkers is essentieel. “Bij Salesforce willen we mensen uitrusten met de tools die ze nodig hebben om de jobs uit te voeren die onze digitaliserende economie vereist. Hiervoor hebben we een uitgebreid ecosysteem uitgebouwd met partners zoals Accenture, Capgemini, Deloitte, IBM, PwC, Spire, Wipro, etc.”, aldus Lien Ceulemans.“Samen zorgen we ervoor dat onze oplossingen continu ontwikkelen en toegepast worden ten behoeve van de digitale economie, stimuleren we training en creëren we nieuwe jobs waarvoor de Salesforce-skills nodig zijn. IDC heeft recent berekend dat de Salesforce economie tegen 2026 in België zo’n 5,1 miljard euro zal bijdragen aan het BBP en 19.100 nieuwe banen zal opleveren. ”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This