VMware onderzoek: Digitale monitoring van werknemers schaadt vertrouwen en vergroot personeelsverloop

12 november 2021

Onderzoek van VMware, een toonaangevende leverancier van multi-cloud diensten die digitale innovatie mogelijk maakt, laat zien dat er wereldwijd steeds vaker monitoring-technologie voor werken op afstand gebruikt wordt. Dit kan echter zorgen voor een flinke knak in het vertrouwen van werknemers in hun werkgever en in het systeem van hybride werken.

Uit het onderzoek getiteld “The Virtual Floorplan: New Rules for a New Era of Work”, dat in opdracht van VMware is uitgevoerd, blijkt dat 70% van de ondervraagde bedrijven wereldwijd al technologie voor werknemerstoezicht heeft geïmplementeerd of dit van plan is te gaan doen. Zij doen dit om de productiviteit van werknemers te monitoren sinds heel veel bedrijven zijn overgestapt op hybride werken. De maatregelen die bedrijven hebben genomen zijn onder andere monitoring van: e-mails (44%), samenwerkingstools (43%) en het browse-gedrag op internet (41%). Maar ook worden zaken als videobewaking (29%), contact tracing-software (26%) en tracking van aandacht via webcams (28%) ingezet. 

Tegelijkertijd ziet zeker 39% van de bedrijven die al monitoring van werknemers en apparaten heeft geïmplementeerd een toename in zijn personeelsverloop.  

Prestatiegerichte oplossingen

De onderzoeksresultaten suggereren dat er een balans moet worden gevonden wanneer bedrijven op zoek gaan naar nieuwe manieren om de prestaties van werknemers te beoordelen, zonder alleen naar aanwezigheid te kijken. 75% van de werknemers zegt dat de overstap naar een gedistribueerde werkomgeving ertoe heeft geleid dat hun prestaties – en niet de traditionele maatstaven zoals de tijd die op kantoor wordt doorgebracht – belangrijker zijn voor hun werkgevers. En 79% is het ermee eens dat technologieën voor werken op afstand ervoor hebben gezorgd dat ze efficiënter werken dan voorheen. 74% van de bedrijven gaf aan dat ze nieuwe manieren moesten ontwikkelen om de productiviteit van werknemers te meten. Deze bedrijven hebben dit gedaan door gebruik te maken van prestatiegerichte oplossingen, waaronder het regelmatig voeren van gesprekken met managers om de werklast te bespreken  (55%), het beoordelen van output en afgesproken deliverables (53%) en het gebruik van nieuwe project management software (47%). 

Transparantie blijft cruciaal

Maar nu ‘de manager’ niet altijd meer aan een bureau verderop in de gang zit, ontwikkelen werkgevers nieuwe manieren om de productiviteit van werknemers te monitoren en te kwantificeren. Hoewel 59% van de werknemers erkent dat hun bedrijf nieuwe manieren heeft moeten ontwikkelen om de productiviteit te monitoren vanwege de overgang naar hybride werken, blijft transparantie cruciaal. Bijna een vierde van de wereldwijde werknemers (24%) weet niet of hun bedrijf monitoringsystemen op hun apparaten heeft geïmplementeerd om hun productiviteit te monitoren.

“Wereldwijd zien we dat bedrijven permanent overschakelen op hybride werkmodellen, waarbij kenniswerkers niet altijd op kantoor hoeven te zijn. Met deze verandering in het achterhoofd moeten werkgevers voorzichtig te werk gaan als ze monitoringtools willen gaan inzetten. Monitoring en het leveren van prestaties zijn twee heel verschillende dingen”, zegt Sophie Decock, Country Manager Belux bij VMware. “Met moderne digital workspace-tools kunnen mensen overal werken en uit ons onderzoek blijkt dat werknemers zich meer gewaardeerd en vertrouwd voelen. Een gebrek aan transparantie en meten met behulp van cijfers zonder hierover openheid te geven kan snel het vertrouwen van werknemers schaden en ertoe leiden dat talent het bedrijf verlaat, net nu de arbeidsmarkt zeer competitief is en een uitdaging vormt.”

De inzet van werknemerstoezicht is een van de vele onderwerpen die aan bod komen in het The Virtual Floorplan-onderzoek. De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

  • Dankzij digitale tools die werknemers gebruiken, zijn nieuwe ‘workplace tribes’ ontstaan. De stabilisatie van hybride werken heeft geleidt tot een nieuwe plattegrond van het kantoor – een ‘virtuele plattegrond’, die meer gebaseerd is op affiniteit, gedeelde doelen en gedeelde waarden in plaats van op fysieke nabijheid. De virtuele plattegrond brengt nieuwe regels en nieuwe succesfactoren met zich mee voor werknemers, leiders en teams. Bekijk de infographic
  • Een nieuw tijdperk van transparantie en vertrouwen. Omdat er minder centrale controle en minder persoonlijke interactie is, zijn transparantie en vertrouwen essentiële eigenschappen die leiders moeten omarmen om hun bedrijven vooruit te helpen en te verenigen in een hybride wereld. Bekijk de infographic
  • Security is een teamsport. De virtuele plattegrond introduceert talloze vrijheden voor werknemers  – en net zoveel security risico’s voor IT. Omdat er minder directe controle is over apps, apparaten en netwerken, moet IT een weg vinden in een nieuw paradigma waarin security een teamsport is. Bekijk de infographic.

Download hier een samenvatting van het onderzoek.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This