Colt zet in op netto nul CO2-uitstoot tegen 2030

16 september 2021

De Colt Group, die uit Colt Technology Services en Colt Data Centre Services (DCS) bestaat, maakt vandaag bekend de netto CO2-uitstoot van de wereldwijde activteiten, tegen 2030 naar nul terug te willen brengen. Dat streven maakt deel uit van Colt’s ambitieuze plan om de transitie naar een uitstootvrije economie te versnellen door het (door)ontwikkelen van bestaande en nieuwe technologieën.

Colt heeft uitgebreide, door het Science-Based Targets Initiative (SBTi) gevalideerde, wetenschappelijk gefundeerde doelstellingen voor CO2-reductie voor zichzelf geformuleerd. De Colt Group wil zijn directe (Scope 1) en indirecte (Scope 2) uitstoot tegen 2030 met 46% hebben gereduceerd. Colt zal daarnaast nauw samenwerken met zijn leveranciers om de uitstoot door externe partijen (Scope 3) sterk terug te dringen binnen zijn hele toevoerketen. Daarmee wil Colt bijdragen aan de doelstelling om de opwarming van de aarde in 2030 ruim onder de 2°C te houden. De plannen zijn verankerd in de duurzaamheidstrategie van de Colt Group, overeenkomstig het DNA en de toekomststrategie van het bedrijf.

“Als bedrijf begrijpen we hoe belangrijk het is om actie te ondernemen, positieve veranderingen binnen de technologiesector aan te jagen en de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor onze CO2-uitstoot. Het doet me een genoegen om deze mijlpaal te stellen en ons toe te leggen op de realisatie van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen”, zegt Keri Gilder, de CEO van Colt Technology Services. “De eindstreep voor Colt is helder: we willen marktleider qua duurzaamheid worden. Niet alleen door onze eigen CO2-uitstoot terug te dringen, maar ook door onze klanten te ondersteunen op hun pad naar duurzaamheid.”

De uitgebreide doelstellingen en tussentijdse targets die de Colt Group zichzelf heeft gesteld geven blijk van de geloofwaardigheid van Colt en de toewijding aan het ondernemen van directe actie. Doelstellingen zijn onder meer:

  • 75% hernieuwbare elektriciteit voor alle wereldwijde bedrijfslocaties in 2023
  • 93% van alle uitstoot van de toevoerketen afgestemd op het SBTi-streven van 1,5°C in 2025
  • 38% elektrische voertuigen in het wagenpark in 2025 en 75% in 2030
  • 100% overstap op hernieuwbaar gas in 2030

De focus van de klimaatstrategie van Colt ligt op het reduceren van de uitstoot die voortvloeit uit de  bedrijfsactiviteiten en diensten. De Colt Group gaat zijn klimaatimpact meten en publiceren, en de CO2-uitstoot reduceren naar wetenschappelijke normen. De Colt Group gaat alle uitstoot die het bedrijf niet kan reduceren compenseren met investeringen in methoden voor het verwijderen van CO2.

“Onze bedrijfsactiviteiten hebben een aanzienlijke impact op de planeet. Het doet me daarom een genoegen om aan te kondigen dat we de weg inslaan naar de realisatie van een wereldwijde netto CO2-uitstoot van nul voor alle activiteiten van Colt DCS in 2030”, zegt Niclas Sanfridsson, de CEO van Colt Data Centre Services. “Dat is slechts het begin. Onze duurzaamheidsstrategie zal onze status als voorkeurspartner voor ’s wereld grootste hyperscale klanten bestendigen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we goed zijn toegerust om het komende decennium ambitieuze actie te ondernemen om te voldoen aan de eisen van de Overeenkomst van Parijs en de Global Goals. Net zoals we de afgelopen 20 jaar een oplossing hebben geboden voor de belangrijkste uitdagingen binnen onze sector. Voor ons draait klimaatactie om het creëren van waarde op de lange termijn en het op een accurate en geloofwaardige manier reduceren van de CO2-uitstoot. Pas dan kunnen we bijdragen aan de wereldwijde CO2-reductie die nodig is om de catastrofale gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This