Veerkracht tegen schokken in de bevoorradingsketen

25 augustus 2021

 Afgezien van de vreselijke menselijke tol en de gevolgen voor de gezondheidszorg, is de covid-19-pandemie bepaald onvriendelijk voor het bedrijfsleven en de economie geweest. En zelfs nu vaccinaties impact op de infectiegetallen beginnen te krijgen, blijven fabrikanten en consumenten in veel regio’s en bedrijfstakken kampen met tekorten aan grondstoffen, halffabricaten en andere producten, die het herstel van hun downstream klanten en gebruikers blijven belemmeren.

Het afgelopen anderhalf jaar was voor ons en onze klanten zowel persoonlijk als beroepsmatig in vele opzichten een uitdaging. We worden voortdurend met schokken in onze eigen toeleveringsketens geconfronteerd. Dit betreft dan alles van knelpunten in de scheepvaart en het transport tot verlammende ransomware-aanvallen en tekorten aan grondstoffen en arbeidskrachten. We brengen dit allemaal onder de noemer VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity, oftewel: volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit). Het lijkt erop dat er geen draaiboek klaar ligt om deze VUCA-werkelijkheid aan te pakken. Maar toch is er ook reden voor hoop en optimisme.

Flexibele productie versnelt reacties

Om sommige van deze problemen en schokken op te lossen, proberen enkele toonaangevende bedrijven binnen de productie-industrie een grotere flexibiliteit, veerkracht en duurzaamheid in de processen van hun toeleveringsketens in te bouwen. En sneller toegang tot bruikbare informatie te krijgen. Daardoor kunnen ze doeltreffender op problemen reageren.

Op drie belangrijke gebieden, proberen wij te helpen: Veranderingen in vraag van klanten, veranderingen in personeel en arbeid, en veranderingen in materialen. Veranderingen in de vraag veroorzaken bijvoorbeeld voor toonaangevende bedrijven binnen de toeleveringsketen grote problemen. Tijdens lockdowns veranderen klanten de plaats waar ze gaan kopen. En ook hoe en wat ze kopen. De volatiele vraag doet zich ook voor in de industriële toeleveringsketens, met een snel stijgende en dalende vraag naar aardolie, hout, staal en halfgeleiders, om er maar een paar te noemen.

Bedrijven die deze veranderingen in de vraag moeten zien te hanteren, maken gebruik van twee belangrijke strategieën: flexibele productie voor snellere omschakelingen en betere integratie van leveranciers. Flexibele productie draait om het vermogen zich snel aan te passen en een naadloze stroom van vraag tot levering te creëren. Dit betekent dat leveranciers rigide bedrijfsmodellen moeten vervangen door niveaus van controle en responses die men vroeger niet voor mogelijk hield. Gebruikers van Rockwell Automation oplossingen zijn niet alleen hun fabrieken aan het herontwerpen zodat ze sneller van model en product kunnen veranderen. In de automobielindustrie bijvoorbeeld gaan ze van het vervangen van robots en software, dat eerst vier tot zes weken duurde, naar een omschakeling van de ene dag op de andere. Dit maakt het een stuk makkelijker om volatiliteit te hanteren.

Ik zou eraan toevoegen dat een flexibele productie die de knelpunten in de toeleveringsketen kan verhelpen, doorgaans vereist dat leveranciers één wereldwijd MOM-systeem (Manufacturing Operations Management) implementeren naast andere software. Hiermee kunnen zij hun activiteiten harmoniseren en worden zij tegen veranderingen in de assemblagelijn, lokale opleidingsbehoeften en andere kwesties gewaarschuwd. 

Met MOM kan men ontwrichtingen effectief beheren. Fabrikanten die VUCA moeten zien te hanteren reageren met flexibele productie. Daarnaast kunnen ze ook waarde winnen door hun leveranciers te integreren. Dit kan, bijvoorbeeld, door nauwer samen te werken met hun engineering-experts en aannemers om voorgemonteerde modules te krijgen, in plaats van alleen een doos met onderdelen. Een van onze klanten is bijvoorbeeld een speelgoedbedrijf met fabrieken in Azië dat bij nieuwe ontwerpen heeft samengewerkt door hun actuele CAD-modellen en configuraties vrijwel direct te delen met hun ontwerpers, ingenieurs, leveranciers en marketeers. Dit, door samen te werken met hun managementteams. Ook heeft men een op samenwerking gericht, intern, digitaal platform opgezet. Door dit alles konden zij hun gegevensbeheer en transactietijden tot 30% verkorten, ontwerpen en doorlooptijden versnellen en kosten verlagen.

Slimmer personeelsbeleid

Een van de andere belangrijke effecten van covid-19 waren natuurlijk de ontslagen en de werkloosheid als gevolg van de sluiting of inkrimping van bedrijven. Dit werd nog verergerd door een aanhoudend personeelstekort bij de heropening als gevolg van de vele werknemers die een andere baan hadden gevonden of vervroegd met pensioen waren gegaan. Bovendien worden veel werkgevers nu, zelfs wanneer zij vacatures kunnen vervullen, geconfronteerd met veel hogere percentages minder geschoolde werknemers, meer personeel in nieuwe en onbekende functies en kostbare problemen bij het plannen van ploegendiensten. 

In de VUCA-wereld is er een grotere behoefte aan workforce enablement en arbeidsondersteunende technologie. Een klant met wie we werken, gebruikt geavanceerde analyses en een ‘Moneyball’-strategie op de werkvloer, wat vergelijkbaar is met het boek en de film over het honkbalteam van de Oakland Athletics, dat data-analyses heeft gebruikt om een succesvol team op te bouwen uit ondergewaardeerde spelers. Men houdt de beschikbaarheid en vaardigheden van het personeel bij en gebruikt analytische modellen om te bepalen wie het best in staat is om op een bepaald moment bepaalde apparatuur te bedienen. Dit stroomlijnt de taken en de planning, en verbetert de productiviteit, de uitval en de tevredenheid van de werknemers.

Sommige bedrijven vullen hun personeel ook aan met robots en automatisch geleide voertuigen (AGV’s). “Een van onze klanten, Symbotic, laat zien hoe zijn autonome robots vrijelijk tussen voorraadrekken in distributiecentra van klanten kunnen bewegen”, voegt Markle toe.

Analyse-ondersteunende materialen

VUCA-problemen in verband met afwijkingen in grondstoffen ook aan banden kunnen worden gelegd door data-analyse in de vorm van PLM-software (product lifecycle management), model predictive control (MPC), kunstmatige intelligentie (AI) en zelfs “chaos engineering”: functies waarmee problemen in productiesystemen kunnen worden gesimuleerd om te controleren of ze goed werken.

Netflix laat bijvoorbeeld Chaos Monkey-software binnen zijn systemen draaien. Daarbij voegt men gesimuleerde problemen toe om proactief de volatiliteit van processen te bepalen. Het programma gebruikt zelfs productiegegevens uit de echte wereld voor zijn simulaties, zodat het de problemen die Chaos Monkey tegenkomt op zijn eigen voorwaarden kan aanpakken, en zijn ecosysteem verder kan verbeteren door het in staat te stellen beter te reageren.

PLM een soortgelijk geavanceerd softwareplatform is dat gebruik maakt van digitale productiedefinities: functies voor het beheer van werknemers en geavanceerde visualisatie. “Met deze mogelijkheden kunnen gebruikers hun productie- en de levenscycli van hun equipment beheren door middel van een digital thread waarmee ze controlewijzigingen kunnen uitvoeren. PLM dient als orchestration backbone. Het kan ook materialen, onderdelen en materiaallijsten bijhouden. Deze capaciteiten zijn belangrijk omdat we bijvoorbeeld ook een tekort aan halfgeleiderchips zien, waardoor sommige autofabrikanten gedwongen zijn dodehoekmonitors uit hun auto’s te laten. Veerkrachtigere leveringsketens kunnen deze problemen verminderen door de gebruikers flexibeler te maken. Daarom zetten Kalypso en Rockwell Automation zich in voor deze toeleveringsketens van de volgende generatie.

Chad Markle

Chad Markle

Chad Markle is principal and global director van Kalypso, een bedrijf van Rockwell Automation

Pin It on Pinterest

Share This