Cloudstrategie onderzoek van HashiCorp: 76% van organisaties heeft multi-cloudstrategie doorgevoerd

13 augustus 2021

HashiCorp, aanbieder van multi-cloud infrastructuur automation software, heeft vandaag de resultaten bekend gemaakt van haar eerste onderzoek naar de status van multi-cloudstrategie “State of Cloud Strategy”. Hieraan werkten meer dan 3,000 IT-professionals wereldwijd mee; ze beantwoordden vragen over de status van cloud-adoptie, uitdagingen en belemmeringen, het effect van de pandemie op cloud-adoptie en meer. 

“Het multi-cloud tijdperk wordt gedreven door digitale transformatie, zorgen over kosten en organisaties die vendor lock-in willen vermijden. Meer dan de helft van de respondenten van ons onderzoek heeft al zakelijk voordeel ervaren door hun multi-cloudstrategie”, zegt Armon Dadgar, co-founder en CTO van HashiCorp. “Niet alle organisaties zijn er echter in geslaagd om multi-cloud te operationaliseren, als gevolg van een tekort aan vaardigheden, inconsistente workflows tussen cloudomgevingen en teams die in silo’s werken.”

Cloud-adoptie: meeste organisaties werken al met multi-cloud

Uit het onderzoek blijkt dat multi-cloud in grote mate het standaardwerkmodel is voor IT-organisaties van elke omvang, in alle regio’s en in elke branche, waarbij 76% van de respondenten aangeeft dat hun organisatie al een multi-cloudstrategie heeft ingevoerd. Uit de antwoorden blijkt ook dat dit aantal over twee jaar naar verwachting zal stijgen tot 86%. 
53% van de respondenten is van mening dat een multi-cloudstrategie heeft bijgedragen aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen van de organisatie, waarbij grote organisaties momenteel de meeste waarde zien in multi-cloud.

Digitale transformatie (34%) werd door de respondenten genoemd als het belangrijkste argument voor de overstap naar multi-cloud, gevolgd door het vermijden van vendor lock-in (30%) en besparingen (28%). Digitale transformatie scoorde het hoogst bij grote organisaties in Latijns-Amerika en Azië-Pacific en binnen de sector financiële dienstverlening.

Van de drie grote publieke cloud, is AWS de belangrijkste cloudaanbieder die door de respondenten wordt gebruikt (88%). De respondenten verwachten dat hun gebruik van AWS in de komende twee jaar gelijk zal blijven. Microsoft Azure staat op de tweede plaats (74%), terwijl Google Cloud op de derde plek staat (64%).

Cloud-uitgaven 

Cloud budgetten verschillen per bedrijfsgrootte, sector en regio. 40% van de ondervraagde organisaties geeft jaarlijks tussen 
US$ 100.000 en US$ 2 miljoen uit aan de cloud, terwijl 27% van de organisaties er jaarlijks minder dan US$ 100.000 aan uitgeeft. 18% van de organisaties geeft tussen de US$ 2 miljoen en US$ 10 miljoen uit, en 15% geeft jaarlijks meer dan US$ 10 miljoen uit.  

Wat investeringen van meer dan $10 miljoen betreft, is er een duidelijk verschil tussen de afzonderlijke sectoren. In de sector consumptiegoederen en detailhandel is 14,11% van de bedrijven van plan $10 miljoen of meer uit te geven, gevolgd door entertainment en media (13,64%), financiële dienstverlening (8,89%), gezondheidszorg (8,2%) bedrijven uit de sector software en services (7,1%) en de overheidssector sluit de lijst met 5,6%.

39% van de respondenten zegt de geplande budgetten voor cloud overschreden te hebben, meestal vanwege veranderende prioriteiten (29%) of vanwege onverwachte behoeften in verband met de pandemie (21%). Organisaties met grotere cloudbudgetten hebben vaker een Cloud Center of Excellence (CCoE), waarbij 66% van de organisaties met een jaarlijks cloudbudget van $5 miljoen tot $50 miljoen er een had.

Uitdagingen en belemmeringen: zorgen over kosten en skills

Hoewel uit het onderzoek blijkt dat de cloud – en multi-cloud in het bijzonder – cruciaal is voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen, komen er ook punten van zorg naar voren.

De uitdagingen en belemmeringen variëren per regio, branche en bedrijfsgrootte. De grootste belemmeringen voor multi-cloud strategieën zijn gerelateerd aan kosten (51%), zorgen over security (47%) en het gebrek aan in-house skills (41%). Ook hebben organisaties moeite om multi-cloud te operationaliseren. Belangrijkste redenen daarvoor zijn tekort aan vaardigheden (57%), budgetbeperkingen die van invloed zijn op personeel (27%), inconsistente workflows in cloudomgevingen (33%), teams die in silo’s werken en slechte samenwerking of te complexe processen (29%).

Security: zowel stimulans als rem voor cloud-adoptie

Uit de onderzoekresultaten blijkt dat cloud security zowel een stimulans als een belemmering is voor de overstap naar multi-cloud. De belangrijkste zorgen op het gebied van cloud security hebbben betrekking op de bescherming van data en privacy (40%), datadiefstal (33%) en compliance met regelgeving (31%).

Het tekort aan personeel en skills (26%) staat bovenaan de lijst van belangrijkste uitdagingen. Daarna volgen gebrek aan tooling en real-time inzicht (elk 12%).

Invloed pandemie

Er zijn enkele verrassende resultaten met betrekking tot de effecten van de COVID-19 crisis op cloud-adoptie. 46% van de respondenten zegt dat de pandemie de overstap naar de cloud niet versneld heeft, terwijl 54% van de respondenten verklaarde dat COVID-19 enige invloed had op hun timing voor de overstap naar de cloud. 19% gaf aan dat de impact gering is en dat de inspanningen met zes tot twaalf maanden zijn versneld, en 26% gaf aan dat de impact matig was en de inspanningen met één tot twee jaar zijn versneld. 9% van de organisaties zegt dat de pandemie hun cloud-inspanningen met meer dan twee jaar versneld heeft.

De belangrijkste infrastructuur-initiatieven die werden versneld als gevolg van COVID-19 zijn infrastructure as code (49%), container orchestration (41%), compliance & governance en netwerkinfrastructuur automatisering (elk 33%).

Opvallend was echter ook dat de COVID-19 situatie bij 39% van de respondenten het gebruik van open source software deed toenemen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This