Rapport toont aan dat Java-ecosysteem relevanter is dan ooit

8 juli 2021

Java is na meer dan 25 jaar nog steeds een van de meest populaire open source programmeertalen ter wereld. Om meer inzicht te geven in hoe Java en het JVM-ecosysteem worden gebruikt door ontwikkelaars, heeft Snyk het Java ecosystem report 2021 gelanceerd.

Bijna alle ontwikkelaars hebben Java in hun stack

Uit het onderzoek blijkt dat hoewel de verscheidenheid aan JVM-talen de afgelopen jaren is gegroeid, Java-gebruik bij ontwikkelaars met 91% nog steeds bovenaan staat. 58,8% van de ontwikkelaars gebruikt alleen Java, terwijl 33% meer dan één JVM-taal in hun stack gebruikt. Hierdoor kunnen we stellen dat bijna alle ontwikkelaars die twee of meer talen gebruiken Java in hun stack hebben.

Kotlin staat op de tweede plaats, gebruikt door 17,7% van de ontwikkelaars, terwijl 15% zegt Kotlin samen met Java te gebruiken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de grote interoperabiliteit van de twee talen.

“Java vertoont geen terugloop in gebruik en blijft relevant voor de behoeften van ontwikkelaars van bedrijfsapplicaties, zo blijkt uit ons onderzoek”, zegt Brian Vermeer, Developer Advocate voor Snyk. “Het is ongelooflijk om te zien dat het Java-ecosysteem in de loop der jaren aanzienlijk is geëvolueerd en waarschijnlijk relevanter is dan ooit tevoren.”

Grote verscheidenheid aan gebruikte Java-versies

In 2017 introduceerde Java een release-cadans van zes maanden. Het is niet altijd gemakkelijk om dit tempo bij te houden en, voor kritieke bedrijfsapplicaties, waarschijnlijk geen optie. De onderzoeksresultaten laten duidelijk zien dat ontwikkelaars naast de nieuwere, verbeterde versies ook oudere applicaties moeten onderhouden die afhankelijk zijn van oudere Java-versies.

  • 40% van de respondenten gebruikt meer dan één Java-versie in productie. 
  • Java 16 is de nieuwste versie en Java 17 wordt in september uitgebracht, maar het is interessant om te zien dat 59,9% van de respondenten nog steeds Java 8 gebruikt in de productie, 61,5% Java 11 en 5,7% nog steeds Java 7 of lager. 
  • 30,2% gebruikt zowel Java 8 als Java 11 in productie. 

De afgelopen jaren zagen we dat ontwikkelaars vast zaten aan Java 8 en geen nieuwere versies adopteerden. Nu kunnen we concluderen dat meer mensen upgraden naar versies na 8.

“De resultaten laten duidelijk zien dat niet-LTS-versies, zoals Java 10, 12 en 13 niet intensief worden gebruikt in de productie”, zegt Brian Vermeer. “Dat heeft misschien te maken met de ondersteuning van deze versies. Het algemene advies is om ofwel op de meest recente LTS-versie te blijven, momenteel Java 11, ofwel om de zes maanden naar de nieuwste release te gaan.”
Deze situatie zien we ook in de ontwikkeling. 50,1% gebruikt Java 8, 64,3% gebruikt Java 11 en 25% gebruikt Java 15: de nieuwste versie op het moment van het onderzoek. Dit toont aan dat, hoewel ontwikkelaars duidelijk afstand nemen van Java 8, het nog enige tijd deel zal uitmaken van de ontwikkelaarsstack.

“We streven er allemaal naar geweldige code te schrijven, maar Java-security maakt niet altijd deel uit van de mentaliteit van een ontwikkelaar”, zegt Brian Vermeer. “Als je Java op de juiste manier upgrade, alleen de modules gebruikt die nodig zijn en ervoor zorgt dat je applicaties gebouwd zijn met een security mindset, slaag je erin om het risico te minimaliseren. Het voorkomen van Java-securityproblemen zou echter net zo belangrijk moeten zijn als het efficiënt, schaalbaar en onderhoudbaar maken van je Java-applicatie.”

Het rapport presenteert de resultaten van het grootste jaarlijkse onderzoek naar de toestand van het JVM-ecosysteem. Snyk voerde het onderzoek uit in samenwerking met Azul, en het werd uitgevoerd over een periode van zes weken tot februari en maart 2021, waarbij de reacties werden verzameld van meer dan 2000 Java-ontwikkelaars. Ga voor het volledige rapport naar https://snyk.io/jvm-ecosystem-report-2021/

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This