Dassault Systèmes-dochter Medidata introduceert oplossing voor cloud-based beoordelen van klinische tests

10 mei 2021

Digitalisering van life sciences-processen is door de COVID-19 pandemie nog nooit zo actueel geweest. Medidata, een dochteronderneming van Dassault Systèmes, lanceert daarom Medidata Adjudicate. Dit is een nieuw beoordelingssysteem voor klinische tests. Medidata Adjudicate is volledig geïntegreerd met de Medidata Clinical Cloud. De uitbreiding van dit klinische end-to-end ontwikkelplatform versterkt de positie van Medidata als one-stop-shop voor het opzetten, uitvoeren en beoordelen van klinische proeven.

Medidata Adjudicate is een geïntegreerde oplossing die klinische tests van begin tot eindresultaat volgt. Het is ontwikkeld om onderzoeksorganisaties, contractresearchers, beoordelende instanties, artsen, datamanagers, Clinical Event Committees (CEC’s) en sponsoren te ondersteunen bij het verzamelen, beheren, organiseren, beoordelen en indienen van alle relevante gegevens omtrent klinische tests.

Voorzieningen

Om dit mogelijk te maken biedt Medidata Adjudicate: 

  • Volledig inzicht in alle trial events en hun status – realtime inzicht is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat klinische gebeurtenissen efficiënt door het beoordelingsproces gaan en dat sponsors en onderzoeksorganisaties realtime toegang hebben tot alle activiteit.
  • Flexibele rapportages waarmee gebruikers doorlooptijden en prestaties kunnen monitoren.
  • Selfservice-configuratie waarmee klanten hun eigen tests kunnen samenstellen. Medidata Adjudicate is een van de weinige oplossingen waarmee sponsoren en onderzoeksorganisaties hun eigen onderzoeken kunnen opzetten. Dit zorgt voor sterk verbeterde efficiëntie en beheer van de tests. Voor de meeste andere oplossingen op de markt is het nodig dat de technologieleverancier de test uitvoert, wat de ontwikkeltijd onnodig verlengt en de kosten aanzienlijk verhoogt.

‘Clinical endpoint adjudication’ ofwel het beoordelen van klinische tests is een gestandaardiseerd proces voor het beoordelen van de veiligheid en de werkzaamheid van farmacologische of apparaattherapieën in klinische onderzoeken. Het gestandaardiseerde beoordelingsproces is nodig om ervoor te zorgen dat de bevindingen van het onderzoek altijd kunnen worden vertrouwd – ook wanneer klinische tests subjectief of lastig te beoordelen zijn. 

In andere gevallen kan het onderzoek geografisch breed van opzet zijn, wat leidt tot communicatieproblemen als gevolg van verschillende tijdzones en culturele verschillen. Als zich tijdens een proef een klinische gebeurtenis voordoet, maakt de onderzoeker ter plaatse een oordeel over het type en de aard van die gebeurtenis. Lastig hierbij is dat mensen verschillende vormen van training, wisselende achtergronden en wellicht zelfs vooroordelen kunnen hebben. Hierdoor ontstaat de kans dat verschillende onderzoekers verschillende interpretaties hebben van deze gebeurtenis. Een goed gestructureerd clinical endpoint adjudication-proces als nu door Medidata Adjudicate wordt gefaciliteerd, voorkomt dit soort problemen en maakt een efficiënt en onafhankelijk beoordelingsproces mogelijk. 

Efficiënt en goedkoop

Bovendien kosten de traditioneel handmatige en op papier gebaseerde benaderingen van arbitrage veel tijd, brengen veel kosten met zich mee en leggen een flink beslag op de middelen van de betrokken organisaties. Ook zijn deze procedures vatbaar voor fouten, vooringenomenheid en onduidelijkheden op het gebied regelgeving. Vanwege de kans op menselijke fouten en de kwaliteitsrisico’s die met handmatige beoordelingsprocessen gepaard gaan, is een gecentraliseerd, digitaal beoordelingssysteem essentieel bij het standaardiseren van klinische data en het interpreteren van deze gegevens. 

Hierdoor wordt de betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten aanzienlijk verbeterd. Doordat Medidata Adjudicate in de Medidata Clinical Cloud is geïntegreerd, is het nu mogelijk om een zeer complete weerslag van een klinische test te realiseren. Tegelijkertijd is het voorheen veelvuldig voorkomende en als problematisch ervaren ‘giswerk’ nu geëlimineerd. Ook is de handmatige belasting aanzienlijk verminderd.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This