Nutanix-onderzoek: ‘Beweging van financiële dienstverleners naar een hybrid cloud-model wordt gedreven door private cloudinvesteringen’

2 maart 2021

Nutanix, leider in private cloud, hybrid en multi-cloud-computing, presenteert de bevindingen omtrent financiële dienstverleners uit zijn derde jaarlijkse Enterprise Cloud Index Report, dat de plannen onderzoekt van organisaties om private, hybride en public clouds te adopteren. De resultaten wijzen naar een digitale transformatie binnen de financiële sector: de helft van de respondenten (50 procent) rapporteert dat COVID-19 de oorzaak was van grotere investeringen in de hybrid cloud. 

In de vijfjaarlijkse vooruitzichten is de hybrid cloud het enige IT-model dat een positieve groei laat zien onder respondenten uit de financiële dienstverlening. Er wordt in die vijf jaar zelfs een toename van 39 procent verwacht. Daarnaast geeft 43 procent van de financiële dienstverleners aan dat zij plannen hebben hun investeringen in de private cloud in het komende jaar te vergroten. Dit is 10 procent hoger dan het wereldwijde gemiddelde van 33 procent – dit wijst erop dat private cloud-adoptie cruciaal is voor het creëren van een moderne hybrid cloud. 

Andere belangrijke bevindingen zijn: 

  • Security-zorgen leiden tot private cloud-adoptie: Security, privacy en compliance waren voor financiële dienstverleners de grootste uitdagingen als het gaat om het draaien van applicaties in public cloud-oplossingen (62 procent). Respondenten maakten zich minder zorgen over de capaciteit van de public cloud (30 procent), wat laat zien dat de security van gevoelige data niet onderhandelbaar is en dat organisaties op zoek gaan naar alternatieve oplossingen, ondanks het feit dat de public cloud wel degelijk over de mogelijkheden beschikt om IT-infrastructuren te ondersteunen. 
  • Investeringen in hyperconverged infrastructuur weerspiegelen het vertrouwen van de sector in de private cloud: Bijna 50 procent van de respondenten gaf aan dat zij HCI al volledig inzetten of dat zij hiermee bezig zijn. 38 procent zegt dat zij HCI in de komende 12 tot 24 maanden zullen uitrollen. Deze investering loopt gelijk aan de toegenomen adoptie van de private cloud, aangezien HCI de tijd verkort die nodig is om een software-defined, schaalbare infrastructuur te bouwen.  
  • Financiële dienstverleners optimaliseren hun cloud-gebruik: De meest genoemde redenen voor het moderniseren van de IT-infrastructuur is om meer controle te krijgen over het gebruik van IT-middelen (59 procent), om meer snelheid (58 procent) en meer flexibiliteit te verkrijgen (55 procent). 
  • De sector moet investeren in talent om een hybride cloudomgeving te kunnen ondersteunen: Meer dan een derde van de respondenten (36 procent) gaf aan dat zij een tekort hadden aan skills die nodig zijn om gemixte private/public cloudomgevingen te managen, terwijl 34 procent aangaf dat zij een gebrek hebben aan expertise in cloud-native technologieën en containers, waaronder Kubernetes. Deze problemen hebben organisaties ervan weerhouden de hybrid cloud volledig te adopteren.  

“In het verleden hebben financiële dienstverleners het aanbod van de public cloud al eens verkend toen legacy datacenters buiten bedrijf werden gesteld”, zegt Tapan Mehta, Director Industries Solution Marketing bij Nutanix. “Naarmate de sector echter meer nadruk legde op data-privacy en compliance, richtten veel organisaties zich op de private cloud. Deze snelle toename in private cloud-adoptie fungeerde als basis voor een hybrid cloud-model, waarvan verwacht wordt dat het in de komende jaren de norm wordt.” 

Respondenten die bij hebben bijgedragen aan dit onderzoek zijn afkomstig uit verschillende sectoren, verschillende bedrijfsgroottes en de volgende landen: de VS, Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) en de Asia-Pacific (APJ)-regio. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This