Wereldwijde crisis beïnvloedt supply chains van bedrijven

21 januari 2021

Recent onderzoek, uitgevoerd door Orange Business Services, laat zien dat de supply chains van 40% van de multinationals niet geschikt waren om de crisis, die door deze pandemie is veroorzaakt, het hoofd te bieden. Uit het onderzoek onder 320 ondernemingen, gericht op de productie-, transport- en logistieke sectoren, kwam naar voren dat de wereldwijde crisis de houding van deze bedrijven ten opzichte van risico’s drastisch heeft veranderd.

Ongeveer 83% van de respondenten heeft aangegeven zich nu meer bewust te zijn van de risico’s die kunnen ontstaan in de supply chain, zoals grondstoffenschaarste, productiestilstanden of transportblokkades. De pandemie heeft hen wakker geschud en hen doen beseffen dat ze meer snelheid, behendigheid en innovatie nodig hebben om met veranderingen om te kunnen gaan. Het opbouwen van veerkracht en duurzaamheid in supply chains door middel van digitalisering en real-time gegevensinzichten is een prioriteit voor transformatiestrategieën en essentieel voor het voortbestaan van veel bedrijven.

Versterking van de supply chain

Bijna acht op de tien respondenten geeft aan dat ze hun digitale supply chain-strategieën hebben versneld. Bovendien gaf bijna 50% van de ondervraagde bedrijven aan dat ze de komende twee jaar de strategieën voor risicobeheer willen herzien. Om snel in te kunnen spelen op verandering in vraag en aanbod zal ook automatisering een grotere rol gaan spelen. Momenteel geeft 42% van de ondervraagde ondernemingen aan dat ze automatisering gebruiken om risico’s te beheersen en dit aantal zal zich de komende twee jaar verdubbelen.

Twee op de vijf respondenten gaf aan dat hun supply chain het op het hoogtepunt van de crisis niet aankon. Technologische enablers, waaronder kunstmatige intelligentie (AI), cloud, 5G en big data-analyse zullen in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen bij het versterken van supply chains. Onderdeel van deze versterking zijn verbeterde planning en uitvoering, het verzamelen en delen van real-time gegevens om efficiëntie en zichtbaarheid in de gehele supply chain te stimuleren maar ook een verbeterde relatie tussen leveranciers en fabrikanten om slimme keuzes te stimuleren.

“Door de wereldwijde noodsituatie hebben organisaties de kwetsbaarheid van hun ecosystemen geaccepteerd. Kritieke gaten moeten worden gedicht om end-to-end-zichtbaarheid op wereldwijde schaal te garanderen en risico’s voor het bedrijf te minimaliseren. Digitale technologieën en mogelijkheden zijn de sleutel om ondernemingen en hun partners in staat te stellen hun supply chain op een veilige manier opnieuw vorm te geven”, aldus Kristof Symons, executive vice president International, Orange Business Services. “Digitalisering en het verzamelen van gegevens zijn de belangrijkste factoren om duurzamer te worden en zowel bedrijfskosten als de planeet te besparen”, voegt Symons toe.

Duurzaamheidsprogramma’s nieuw leven inblazen

Hoewel de crisis ervoor heeft gezorgd dat duurzaamheid van de bedrijfsagenda is verdwenen, gaf 59% van de respondenten nog steeds aan dat het leiden van een niet duurzaam en ethisch bedrijf een aanzienlijk bedrijfsrisico vormt dat van invloed is op hun bedrijfsresultaten.

85% van de respondenten gaf aan dat hun bedrijf investeert om duurzamer te worden. Het gaat hierbij om nieuwe technologieën voor gegevensverzameling om zo een beter inzicht te geven in duurzaamheidsstatistieken en het beheren en beheersen van factoren zoals energieverbruik. Slimme fabrieken kunnen bijvoorbeeld een besparing van 30% op energiekosten realiseren.

“De pandemie zal op de een of andere manier stoppen, maar klimaatverandering en duurzaamheid zijn trends en risico’s voor de komende decennia”, legt Erwin Verstraelen, CDO en CIO bij de Antwerpse haven uit. “De Europese Green Deal zal bijvoorbeeld meer druk uitoefenen op alle belanghebbenden om de oorsprong van emissies te identificeren en hun ecologische voetafdruk te minimaliseren. De supply chain is daar een belangrijk onderdeel van.”

Als acties van organisaties hun ambitie nastreven, zullen digitaal gestuurde duurzaamheidsmanagementprogramma’s binnen twee jaar vrijwel universeel worden.

Aan het onderzoek, Real-time Intelligence and the Future of Supply Chains, namen 320 senior executives van multinationals uit 18 landen deel. Het onderzoek liep tussen augustus en oktober 2020 en werd in opdracht van Orange Business Service door de onafhankelijke onderzoeksgroep Longitude, een bedrijf van de Financial Times, uitgevoerd.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This