AI-oplossing van Radix helpt Vlaamse exporteurs de wereld te veroveren

13 januari 2021

De Brusselse AI-expert Radix sloeg de handen in elkaar met het Vlaams agentschap voor internationaal ondernemen, Flanders Investment & Trade om Vlaamse exporteurs efficiënter te ondersteunen. 

Concreet werkte Radix een tool uit die gebruik maakt van artificiële intelligentie om de experten van Flanders Investment & Trade te helpen sneller te antwoorden op binnenkomende vragen. De tool neemt een binnenkomende vraag door en legt die naast de data die het agentschap beschikbaar heeft en naast gelijkaardige vragen uit het verleden om zo een aanzet te doen van antwoord.

De eerste resultaten van de FIT-Radix-tool tonen aan dat de integratie van machine learning de medewerkers van Flanders Investment & Trade helpt ruim een derde (36%) meer vragen te behandelen dan voordien. De tool zorgt er daarnaast voor dat vragen een kwart (27%) sneller beantwoord worden dan voordien het geval was.

De samenwerking tussen Radix en FIT maakt deel uit van de bredere AI-strategie van het agentschap, die de steun kreeg van DG Reform. Dat is het Europese directoraat-generaal voor structurele hervormingen, dat EU-lidstaten helpt bij hun hervormingen om jobs te creëren en duurzame groei te bewerkstelligen. FIT vormde zich al sinds 2016 om tot een meer data-gedreven organisatie, mede dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Hermesfonds. Voor die voortrekkersrol kreeg FIT in december 2020 erkenning van de Europese Commissie.

Essentiële ondersteuning

Het snel en accuraat verwerken van binnenkomende vragen is een essentiële opdracht van het agentschap Flanders Investment & Trade. Het agentschap krijgt bijvoorbeeld vragen binnen van exporteurs die willen inspelen op internationale trends of opportuniteiten in het buitenland. Hoe sneller die vragen behandeld worden, hoe actiever het agentschap de groei van Vlaamse bedrijven kan ondersteunen.

De zware impact van de coronacrisis op de exportgerichte Vlaamse economie en onzekerheden als gevolg van de Brexit maakt de noodzaak aan daadkrachtige ondersteuning van ondernemers des te prangender. Het agentschap bekijkt nu verder hoe Radix in de toekomst been bijkomende rol kan spelen in de uitrol van het AI-strategie ter ondersteuning van de Vlaamse economie.

Dat het agentschap voor de implementatie van artificiële intelligentie samenwerkt met een Belgisch bedrijf, toont ook aan hoe investeringen in innovatie meerwaarde genereren voor de Vlaamse economie. “Nu de impact van de coronacrisis zich laat voelen op de Vlaamse economie zijn alle manieren welkom om Vlaamse bedrijven te ondersteunen, zegt Davio Larnout, CEO van Radix. Een belangrijk aspect daarvan is het slim begeleiden van exporteurs. Daarom ben ik bijzonder trots dat we het agentschap Flanders Investment & Trade konden helpen om hun expertise vlotter te laten doorstromen naar de brede buitenwereld. Onze samenwerking is een toonvoorbeeld van hoe innovatie in Vlaanderen en economische groei hand in hand gaan.”

Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder bij Flanders Investment & Trade: “Niet alleen willen we bedrijven ondersteunen met hun internationaliseringsproces, maar we hopen ook dat onze AI-projecten andere bedrijven zullen inspireren. Ondernemingen kunnen namelijk de voordelen van AI ontdekken wanneer ze in aanraking komen met FIT. Zelf werken we ook samen met andere bedrijven om onze digitale infrastructuur te optimaliseren. De samenwerking met Radix is hier een uitstekend voorbeeld van.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This