Onderzoek Aruba: kansen voor edge zijn er, maar organisaties hebben moeite volle potentieel te benutten

5 november 2020

Hoe succesvol organisaties zijn in het creëren van toegevoegde waarde uit data, is steeds afhankelijker van hun vermogen om data in de edge te verzamelen, te verwerken, op te slaan en te analyseren. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Aruba, onderdeel van Hewlett Packard Enterprise. Netwerken slibben steeds meer dicht door grote hoeveelheden data die afkomstig zijn van gebruikers- en IoT-apparatuur. Nu zien IT-professionals dat het analyseren van realtime data dichter bij de edge meer efficiëntie en inzichten met zich meebrengt, wat leidt tot betere bedrijfsresultaten.

Volgens dit wereldwijde onderzoek bij 2.400 IT-beslissers maakt 72% al actief gebruik van edge-technologie om resultaten te boeken. 16% geeft aan dit volgend jaar te gaan doen. Ook is er een groeiend gevoel van urgentie (82%) om een geïntegreerd systeem te implementeren dat data in de edge verwerkt. Verder houdt de maturiteit van een bedrijf over het edge-gebruik sterk verband met het vermogen van dat bedrijf om waarde aan de data te ontlenen. 78% van alle IT-beslissers die edge-technologie al operationeel hebben, geeft aan dat zij in staat zijn deze data te gebruiken om besluiten en bedrijfsprocessen te verbeteren. Dat ligt veel lager (42%) bij IT-beslissers bij wie edge zich nog in de pilotfase bevindt en zakt tot 31% bij hen die volgend jaar een pilot op de planning hebben staan.

Partha Narasimhan, CTO en HPE Senior Fellow voor Aruba: “Uit dit onderzoek blijkt dat de overgrote meerderheid van de IT-professionals edge al volop gebruikt of zich hierop voorbereidt. Het ontwikkelen van een edge-strategie tegen de achtergrond van bestaande cloudimplementaties wordt noodzakelijk nu het aantal verbonden apparatenexponentieel toeneemt en het niet werkbaar is om grote hoeveelheden data naar de cloud of datacenters over te brengen. Zeker nu organisaties een digitale transformatie ondergaan om hun bedrijfsdoelstellingen sneller te behalen en tegemoet te komen aan de behoeften van de klant.”

De onderzoeksresultaten zijn onderdeel van het rapport ‘At the Edge of Change: Navigating the New Data Era’. Dit rapport beschrijft de gevolgen van de verschuiving in dataverwerking van de cloud naar de edge, hoe IT-beslissers op die trend reageren, de kansen van de edge voor een aantal grote sectoren en de kritieke rol die netwerken in deze transformatie spelen.  

Wat zijn de belangrijkste bevindingen? 

Organisaties verdrinken in hun data, maar zien edge als oplossing

De voordelen van edge-technologieën worden steeds belangrijker nu IT-beslissers worstelen met de groeiende hoeveelheden data uit hun netwerken. Ze bekijken de kosten- en minder zichtbare voordelen die het opslaan en verwerken in de edge met zich meebrengt.

 • 33% van de IT-beslissers wereldwijd zegt dat hun systemen de grote hoeveelheden data niet aankunnen. 28% van hen geeft aan de data niet snel genoeg te kunnen verwerken om adequaat actie te kunnen ondernemen.
 • Bijna een kwart noemt daarnaast ook budgettaire problemen (23%), gebrek aan vaardigheden (23%) en het onvermogen om data vanuit zoveel verschillende bronnen te verzamelen (21%).
 • Ruim de helft van de IT-beslissers wereldwijd (55%) erkent dat het steeds sneller verwerken van datahet resultaat is van geoptimaliseerde machine learning en artificial intelligence (AI) op hun netwerken.

Een hogere efficiëntie en nieuwe ervaringen worden als belangrijkst gezien

IT-beslissers noemen diverse voordelen voor het verzamelen en analyseren van data aan de edge: van operationeleefficiëntiewinsten tot de mogelijkheid om nieuwe producten, diensten en inkomstenstromen te creëren.

 • 53% van de IT-beslissers noemt het verbeteren van de operationele efficiëntie en kosten als een van de grootste voordelen van het verzamelen van – en handelen naar – data uit toestellen van gebruikers; 47% vermeldt de verhoogde productiviteit van het personeel.
 • 44% van de respondenten vindt dat de data hen meer inzicht in de klant geven. 40% noemt de mogelijkheid om nieuwe, gedifferentieerde producten, diensten, inkomstenstromen en verdienmodellen te creëren. Eenzelfde percentage (40%) ziet het potentieel van gepersonaliseerde diensten. 
 • IT-beslissers richten zich op het gebruik van edge om de veiligheid, zichtbaarheid en de klantervaring te verbeteren. De populairste edge-use-cases per sector zijn:
  • het volgen en monitoren van individuele items door de supply chain in de retail (51%) 
  • het gebruik van gezichtsherkenning in de horeca (49%) 
  • het verbeteren van de ervaring van zorgverleners met always on-tools en applicaties (49%).

Veel zorgen over kosten, vaardigheden en veiligheid  

Hoewel IT-beslissers steeds meer interesse tonen in het verwerken en analyseren van data aan de edge, maken ze zich ook zorgen over de mogelijke obstakels die de adoptie ervan in de weg staan.

 • 32% van de IT-beslissers ziet een gebrek aan expertise, vaardigheden of kennis op het gebied vanedge-technologie als voornaamste probleem. De overgrote meerderheid (92%) denkt dat ze minimaal een aantal vaardigheden missen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van het volle potentieel van data. Dit stijgt zelfs tot 98 en 99% van de IT-beslissers respectievelijk bij de overheid en in de horeca. 
 • Expertises waar het meest gebrek aan is, zijn vaardigheden op het gebied van machine learning en AI (43%), analytische vaardigheden (41%) en technische skills (37%).
 • De meningen over de gevolgen voor security aan de edge zijn verdeeld. Terwijl 57% van de IT-beslissers aangeeft dat het verbinden van IoT-apparaten of gebruikerstoestellen aan de edge hun bedrijven kwetsbaarder heeft gemaakt of zou maken, noemt 47% de verbeterde veiligheid juist als een van de grootste voordelen.

De afstand tussen edge en cloud overbruggen

Naarmate bedrijven afhankelijker worden van data, is het cruciaal dat data veilig en betrouwbaar wordengeanalyseerd en verwerkt bij de bron waar ze worden verzameld. Traditionele netwerkarchitecturen en operationele processen die zijn gemaakt voor het cloud- en mobiele tijdperk moeten zich aan deze nieuwe eisen aanpassen.

Nu organisaties langzaamaan de kracht van hun data willen benutten en een edge-infrastructuur bouwen, zijn er een paar sleutelbegrippen om in gedachten te houden voor een succesvolle implementatie:

 • Uniformeren – de edge integreert alle netwerkdomeinen – waaronder bekabeld, draadloos en SD-WAN– en alle locaties, waaronder de hoofdzetel, de verschillende vestigingen, datacenters en werkomgevingenop afstand. Netwerkbeheerteams moeten voor oplossingen kiezen waarmee alle domeinen en locaties tebeheren zijn vanuit een cloud-native single-pane-of-glass die alle domeinoverstijgende gebeurtenissen en processen kan centraliseren en correleren.
 • Automatiseren – netwerkuptime en -performance zijn van levensbelang aan de edge. Netwerkbeheerteams moeten alleen kiezen voor oplossingen die leiden tot zeer nauwkeurige en betrouwbare inzichten op basis van AI, en voor automatisering die problemen sneller oplost, dus voordat de business of de gebruiker er last van ondervindt.
 • Beschermen – de snelle toename van IoT-apparatuur die de data genereert en daarmee nieuwe bedrijfsresultaten stimuleert, brengt ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Netwerkbeheerteams moeten voor oplossingen kiezen die deze apparatuur met behulp van AI detecteren, classificeren en continu monitoren. Ook moeten ze probleemloos samenwerken met toegangsbeheeroplossingen, zodattoestellen automatisch onder gecentraliseerd toezicht vallen. Op die manier blijven ze veilig en communiceren ze alleen met vooraf vastgestelde middelen.

“De inzichten uit de edge vormen een kans voor bedrijven om hun benadering van data drastisch om te gooien en hun volledig potentieel in te zetten”, zegt Narasimhan. “Organisaties die data aan de edge kunnen verwerken, opslaan en analyseren, kunnen die data om te beginnen inzetten voor de optimalisatie van hun bestaande businessmodel. En op den duur ook voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten en ervaringen die hun aanbod voor klanten en werknemers niet alleen vergroten, maar ook transformeren.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This