Nieuw onderzoek wijst op weerbaarheidsrisico’s bij Europese datacenters

24 september 2020

De weerbaarheid van datacenters in heel Europa loopt gevaar nu de sector de mogelijkheid overweegt van een permanente infrastructuur voor hernieuwbare energie, zo blijkt uit een belangrijk nieuw rapport van het bedrijf Aggreko dat wereldwijd actief is op het gebied van tijdelijke energie- en temperatuuroplossingen.

Het rapport – Mission Critical – biedt een uniek inzicht in de mening van 700 datacenterconsultants in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, in reactie op een onderzoek dat door onafhankelijk bureau Censuswide in opdracht van Aggreko is uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt dat meer dan de helft (55%) van de ondervraagden tenminste enigszins bezorgd is over de capaciteit van de lokale netwerken en de energie-infrastructuur om te kunnen blijven voldoen aan de huidige vraag. De respondenten in het Verenigd Koninkrijk en Nederland behoren tot de groep die er het minst vertrouwen in heeft.

De beperkingen van het net waren daarnaast volgens 60% van de respondenten de oorzaak van de meeste stroomonderbrekingen in de regio’s. Dit wordt gezien als mogelijk één van de redenen voor de toenemende acceptatie van duurzame technologie, waarbij met name zonne-energie (70,4%) en windenergie (65,4%) populair zijn in Europa. Echter, hoewel de ontwikkelingen in de richting van duurzame energie steeds sneller lijken te gaan, wordt er ook nadrukkelijk gewezen op een aantal belemmeringen voor de invoering van deze technologie, zoals energieopslag en veranderende technologie.

Hoewel de invoering van duurzame energie moet worden toegejuicht, kan dit de weerbaarheid van datacenterfaciliteiten in gevaar brengen, verklaart Chris Rason, UK Managing Director van Aggreko: “Duurzame technologie is een belangrijke stimulans voor de datacentermarkt en ons onderzoek maakt duidelijk dat zowel zonne- als windenergie populaire technologieën zijn.”

“Echter, naarmate het gebruik van deze technologieën toeneemt, worden de weerbaarheidsrisico’s navenant groter, met name in periodes van onderbroken energielevering. Energieopslag is hier duidelijk een punt van zorg, maar naarmate het gebruik van dieselgeneratoren afneemt, moeten exploitanten en contractors op zoek naar groenere oplossingen om ervoor te zorgen dat er in perioden van intermitterende energievoorziening voldoende back-up energie beschikbaar is.”

In het rapport wordt tevens aandacht besteed aan energieopwekking op locatie, nadat meer dan 60% had aangegeven dat de energiezekerheid een belangrijke drijfveer is voor de invoering van een decentrale energieoplossing. Slechts een derde (35,7%) gaf toe dat de opwekking op locatie als bron van inkomsten wordt beschouwd, terwijl bijna de helft (47%) de stijgende energiekosten als belangrijkste drijfveer noemde.

Het rapport bevat ook een opiniestuk van Zahl Limbuwala, Executive Director of Strategy & Market Engagement bij CBRE Data Centre Solutions Group. Hij verklaart: “De bevindingen van Aggreko’s onderzoek leveren verder bewijs voor de toenemende uitdagingen, waarmee de exploitanten van datacenters worden geconfronteerd. Naarmate de sector blijft groeien, zullen deze uitdagingen alleen maar groter worden en wellicht een belemmering gaan vormen voor verdere vooruitgang. Inzicht in de obstakels – en hoe deze te overwinnen – is uiterst belangrijk, maar we hebben er alle vertrouwen in dat onze innovatieve industrie deze uitdaging aan kan.”

De resultaten van het onderzoek bieden ook reden tot bezorgdheid als je kijkt naar het vermogen van een datacenter om aan de temperatuureisen te voldoen. Vorig jaar kende Europa recordtemperaturen. Meer dan 40% van de respondenten is van mening dat de eerste generatie datacenters niet in staat is om de temperatuuruitdagingen aan te kunnen, waardoor de vraag gesteld blijft worden of de faciliteiten in staat zijn om te gaan met de opwarming van de aarde.

Chris Rason voegt hieraan toe: “Het aanpakken van de zorgen over stijgende temperaturen is momenteel al een prioriteit voor datacenters en we zien een trend dat vrije koeling meer wordt geïmplementeerd in de faciliteiten. Maar nu de temperatuur stijgt, blijven consultants onzeker over de vraag of de faciliteiten de warmte wel aankunnen. Exploitanten en managers van datacenters moeten zich afvragen of de faciliteit wel bestand is tegen langdurige hitteperiodes. Als het antwoord nee is, moet overwogen worden of alternatieve of tijdelijke koeloplossingen tijdens piekperiodes moeten worden aangemoedigd.”

Aggreko is ‘s werelds grootste verhuurbedrijf van tijdelijke oplossingen voor energievoorzieningen, batterijopslag, temperatuurregeling en testen voor datacenters. Aggreko’s uitgebreide ervaring met het wereldwijd ondersteunen van een aantal toonaangevende datacenteroperators bestrijkt alle typen datacenters, waaronder hyperscale, edge en colocatie datacenters.

Het rapport – Mission Critical: Power resilience, competitiveness and sustainability in European Data Centres – kan worden gedownload op de website van Aggreko. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.aggreko.com/missioncritical

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This