Belnet blikt terug op succesvol actieplan voor hoger onderwijs tijdens online examenperiode

14 juli 2020

De Belgische hogescholen en universiteiten hebben een vlotte toegang gehad tot de door hen gehoste platformen om online examens af te nemen. Dat is te danken aan de stabiele en performante dienstverlening van Belnet, het Belgische netwerk voor hoger onderwijs en onderzoek, en de stabiliteit van zijn internetknooppunt BNIX. Nu de eerste examenperiode achter de rug is, blikt Belnet terug op een erg succesvolle aanpak. Om tijdens de examenperiode zoveel mogelijk incidenten te vermijden, heeft het BIPT, dat de elektronische-communicatiemarkt reguleert, in samenwerking met de FOD Economie een meeting georganiseerd om de noden van de universiteiten te leren kennen en deze te delen met de telecomoperatoren. Daarnaast contacteerde Belnet ook de hogescholen individueel. 

Dirk Haex, Technisch directeur van Belnet: “Op basis van die input hebben we een actieplan opgesteld. Dat bestond onder andere uit een sterke monitoring van de dienstverlening, de onmiddellijke inschakeling van extra resources in geval van incidenten en een verfijnde capaciteitsmonitoring op het BNIX-platform en de verschillende netwerkdiensten van de universiteiten. We hebben gedurende de hele examenperiode ook een ‘change freeze’ ingelast: we voerden enkel de hoogstnoodzakelijke aanpassingen uit op het netwerk om maximale stabiliteit te garanderen. En voor de incidenten die zich toch voordeden, verhoogden we de prioriteit en brachten we ongeacht het tijdstip meteen de major incident manager op de hoogte. Daarnaast verkeerde onze Belnet Service Desk in een verhoogde staat van waakzaamheid.”

Incidentarme examenperiode 

Het actieplan van Belnet resulteerde in een sterke daling van het aantal incidenten op het Belnet-netwerk: in april en mei 2020 lag dat aantal respectievelijk 40 en 16 procent lager dan het gemiddelde in 2019. Zelfs in juni – met alle online examens een extreem veeleisende maand – werden er 24 procent minder incidenten geregistreerd dan gewoonlijk.
De incidenten die zich alsnog voordeden, konden bovendien sneller worden verholpen door de bijkomende maatregelen van Belnet. De resolutietijd van de incidenten daalde gemiddeld met 30 procent ten opzichte van de dezelfde periode in 2019.

Ondersteuning voor hogeronderwijsinstellingen

Bij het uitbreken van de coronacrisis in België nam Belnet onmiddellijk een reeks maatregelen zodat de 800.000 eindgebruikers – niet enkel in hogescholen en universiteiten, maar ook in onderzoekscentra, ziekenhuizen en overheidsdiensten – konden blijven rekenen op een stabiele en betrouwbare verbinding. 

“De coronacrisis heeft het Belgische hoger onderwijs en zijn studenten de afgelopen maanden voor enorme uitdagingen gesteld”, zegt Dirk Haex. “Zodra de lessen bijna volledig online verliepen, hebben ook wij meteen een enorme inspanning geleverd om alles vlekkeloos te laten verlopen. De gemiddelde trafiek op BNIX lag in die periode ruim 30 procent hoger dan die op een gemiddelde werkdag. Om alle instellingen de mogelijkheid te geven om hun communicatie te faciliteren hebben we bijvoorbeeld een gratis videoconferencing-platform (Jitsi) ter beschikking gesteld. Het Europese onderzoeksnetwerk GÉANT, waar Belnet als nationaal netwerk voor onderzoek en onderwijs (NREN) deel van uitmaakt, heeft dan weer OpenUp2U gelanceerd. Op dat gratis leerplatform vinden alle Europese scholen, hogescholen en universiteiten verschillende tools om het leren vanop afstand te faciliteren. Zo kunnen ze op een efficiënte manier online lessen creëren (Moodle), lessen via videoconferencing geven (eduMEET), digitale notitieboeken maken (SWAN) en documenten uitwisselen (CERNBox).”

Altijd voorbereid

Ondertussen bereidt Belnet zich voor op een eventuele tweede golf. De nodige werkzaamheden op het netwerk worden uitgevoerd op basis van risicoanalyses die rekening houden met verschillende factoren, waaronder de verdere evolutie van de pandemie. Bovendien voert Belnet complexe werkzaamheden steeds buiten de kantooruren uit. Zo wil de organisatie verzekeren dat de universiteiten en hogescholen ook tijdens het nieuwe academiejaar kunnen rekenen op een stabiele dienstverlening. Daarvoor wordt nu al samen met de instellingen gekeken naar wat hun specifieke noden zullen zijn. 

Belnet start in het najaar ook met ‘community boards’, strategische overlegmomenten met de beslissingsnemers in zijn verschillende communities. De community boards zullen Belnet toelaten om zijn dienstverlening nog beter af te stemmen op de langetermijnvisie van zijn klanten. Dirk Haex: “Gezien onze cruciale rol voor het hoger onderwijs, mogen we nooit op onze lauweren rusten. Het coronavirus is nog niet bedwongen en ook los van de crisis blijven we investeren en ons aanpassen om de hogescholen, universiteiten, onderzoekscentra, ziekenhuizen en overheidsdiensten in onze community te voorzien van performante en stabiele netwerken. De coronacrisis is bovendien een trigger geweest voor een nieuwe manier van lesgeven en onderzoeken. Het nieuwe normaal wordt wellicht een combinatie van het fysieke en virtuele campusleven. We zullen ons steentje bijdragen door onze dienstverlening mee te laten evolueren.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This