Hays: ‘Bedrijven massaal op zoek naar cloud-experts’

25 juni 2020

Dat de COVID-19-crisis de arbeidsmarkt grondig zal veranderen, staat buiten kijf. Eén nu al duidelijk waarneembare trend, is alvast de toenemende vraag naar IT’ers met als specialiteit ‘de cloud’.

Tijdens de COVID-19-crisis en lockdown, werkten massaal veel mensen thuis en moesten sommige bedrijven halsoverkop op zoek naar clouddiensten, -applicaties en alles daarrond. Dat werkgevers beginnen te beseffen dat ‘de cloud’ in de nabije toekomst alleen maar belangrijker zal worden, ziet rekruteringsbedrijf Hays, dat een rondvraag deed bij zijn IT-experts, duidelijk aan de verschuiving in de vraag van ‘klassieke’ profielen naar cloudprofielen.

Sophie Vernaet, Business Unit Manager IT contracting bij Hays verduidelijkt: “De extra vraag naar cloudprofielen is al langer dan vandaag bezig. Maar door de lockdown en de bijkomende maatregelen, zien bedrijven zonder cloudsysteem er plots ook de vele voordelen van in. In tegenstelling tot in vele andere sectoren, is er nog wel een grote vraag naar IT’ers met cloudervaring en -expertise.”

Hoge eisen

Een andere trend die de IT-consultants van Hays zien, zijn de hogere eisen van IT-kandidaten. Zij voelen duidelijk aan dat er (nog steeds) een grote vraag is naar hun expertise, en deinzen er niet voor terug om met een eisenpakket aan tafel te schuiven. “We zien inderdaad enkele veel voorkomende wensen: het loon, natuurlijk, maar ook een bedrijfswagen en thuiswerken vinden steeds meer hun ingang”, aldus Sophie Vernaet.

Er valt evenwel een belangrijke kanttekening bij te maken. Eentje die IT-kandidaten best niet uit het oog verliezen. “We zien ook een terugval in het aantal beschikbare jobs”, zegt Sophie Vernaet. “Bedrijven kiezen momenteel voor een rekruteringsstop of zoeken intern naar de juiste profielen.” Dat betekent dat de taart voor IT-kandidaten kleiner wordt, terwijl hun eisen wel hoog blijven. “Werkzoekenden moeten zeker niet genoegen nemen met minder, maar de kans dat er een compromis gemaakt moet worden, is wel groter geworden.”

Tegenstrijdigheid

Uit de rondvraag bij de IT-experts van Hays kwam ook nog een andere tegenstrijdigheid naar voren: bedrijven zoeken momenteel meer naar vaste IT-medewerkers in plaats van freelancers, terwijl IT’ers net meer uitkijken naar freelancecontracten in plaats van vaste. “Door die tegenstrijdigheid riskeren bedrijven en werkzoekenden elkaar mis te lopen”, waarschuwt Sophie Vernaet. “Wij als rekruteringsbedrijf proberen nu nog meer dan anders op te treden als de verbindende schakel, om ervoor te zorgen dat zowel werknemer als werkgever toch de voor hen ideale oplossing vinden.”

Bijscholen

Hays benadrukt echter dat er voor iedereen opportuniteiten te rapen vallen. “Het is nu ook het juiste moment voor IT’ers om zich bijvoorbeeld bij te scholen over cloudoplossingen”, legt Sophie Vernaet uit. “Dat kan soms snel en goedkoop via gemakkelijk toegankelijke online cursussen. Voor bedrijven komen er zo ook de juiste profielen bij. Bovendien houden werkgevers best ook het wensenpakket van kandidaten in het achterhoofd, om samen tot een zo goed mogelijk compromis te komen.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This