Nieuwe ventilator van Schneider Electric houdt schakelkasten stofvrij

19 juni 2020

De levensduur van componenten is sterk afhankelijk van de temperatuur in schakelkasten van bijvoorbeeld server rooms en datacenters. Ventilatoren kunnen die warmte voor een stuk afvoeren, maar verstopte filters doen die inspanningen teniet. Dankzij een nieuwe oplossing met intelligente filters van Schneider Electric kan tijdig worden ingegrepen. 

Gevolgen van stof 

In schakelkasten is stof een grote vijand. Verstopte filters belemmeren aanzienlijk de broodnodige afkoeling via de ventilator. Die trekt daardoor meer stroom om eenzelfde koelvermogen te genereren. Als de stofophoging zich verder manifesteert, zal de temperatuur in de schakelkast stijgen. Er kan brand ontstaan of gebruikers kunnen zich verbranden bij aanraking. Daar komt nog bij dat elektronica snel degradeert als de temperatuur stijgt. Zelfs een minieme stijging van 10°C kan leiden tot een halvering van de levensduur van onderdelen. Het gevolg laat zich raden: een plotse uitval van componenten en uiteindelijk ongewenste stilstand van een deel van het bedrijf.  

Van curatief naar preventief 

Schneider Electric wil hier een mouw aan passen en komt daarom met het ClimaSys Smart Ventilation System op de proppen. Het is een slimme oplossing waarbij de filter – via vijf verschillende statussen – zelf kan aangeven in welke mate zijn werking belemmerd wordt door stofophoping. 

Bovendien is er ook een auditief signaal mogelijk voor schakelkasten die moeilijk bereikbaar en/of zichtbaar zijn. Maar er is meer: de filter communiceert zijn status ook met de FilterStat controller, waarbij het Smart Ventilation System pas echt zijn volle waarde toont. Via deze controller kunnen meerdere parameters verwerkt worden vanuit de filter- en ventilatorsensoren, zoals de temperatuur en de vochtigheid. 

De smart filter met geïntegreerde stofsensor op de rooster kan via gepatenteerde infraroodtechnologie en geavanceerde algoritmen het niveau van het opgestapelde vuil bepalen. Sensoren meten ook de luchttemperatuur in de inlaat- en uitlaatroosters, zo kunnen de ΔT-waarden voor elke behuizing berekend worden. Met een aanvulling met Smart Fan sensoren kunnen toerental, het debiet van de ventilator en de temperatuur van de getransporteerde lucht rond elke ventilator achterhaald worden. Dit levert een meting van de efficiëntie van de ventilator op en wijst ook op een te hoge temperatuur in de ventilator. 

Samengevat kan het Smart Ventilation System volgende grootheden meten: 

  • De luchttemperatuur (Inlet/outlet) 
  • De stofhoeveelheid (van 0% tot 100%) 
  • Alarmen en informatie 
  • Toerental van de ventilator 
  • Luchttemperatuur van de luchtflow 
  • Stroomsterkte 
  • ΔT (temperatuurverschil) 

Deze waarden kunnen via het ‘dry’-contact gecommuniceerd worden met HMI, PLC of snelheidsregelaar, zodat de operator de situatie voortdurend kan opvolgen. Er kunnen ook meerdere filters samengekoppeld worden. De controller is perfect in staat om de status van elke filter apart weer te geven en te communiceren. 

Er is ook goed nieuws voor wie zijn bestaande installaties beter wil opvolgen, want het Smart Ventilation System is ook beschikbaar voor oudere installaties.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This