Digital Twin-markt groeit komende jaren naar 35 miljard dollar

18 juni 2020

In een recent rapport van Markets Research Explore wordt geschat dat de Digital Twin-markt zal groeien van 3,8 miljard dollar in 2019 tot 35,8 miljard dollar per jaar in 2025. Dat is een gemiddelde groei per jaar van 45 %. Digital Twin-software zorgt nu al voor een revolutie in sectoren als de gezondheidszorg, de architectuur, de lucht- en ruimtevaart, defensie en de automobiel- en transportsector, stellen de onderzoekers.

Bovendien verwachten zij dat de wereldwijde markt voor smart infrastructuur, met inbegrip van Digital Twins, tussen 2020 en 2025 op een aanzienlijke groei zal kennen, aangezien de vraag naar de slimme infrastructuur jaar na jaar sterk is toegenomen, zo meldt Market Research Explore. Het rapport noemt met name Siemens, Cityzenith en Black & Veatch als de toonaangevende bedrijven.

Wat is een Digital Twin?

De Digital Twin slaat een brug tussen de digitale en de fysieke wereld. Digital Twins zijn virtuele replica’s van datacenters, gebouwen, infrastructuur en fysieke activa, die volledig verbonden zijn met de gegevens in en rond deze gebouwen. Doel is de prestaties van het project te optimaliseren en te helpen bij het voorspellen en visualiseren van toekomstige resultaten.

Hoe ontwikkelt de markt zich?

De wereldwijde Digital Twin-industrie bevindt zich nog in de fase van ‘early adopter upswing’ fase. Hierin gaan we langzaam van concept naar realiteit gaat, van discussies op hoog niveau naar daadwerkelijke use-cases. Een van de bedrijven die in het rapport wordt genoemd – Cityzenith –  heeft een verschuiving in de activiteiten waargenomen van proof of concept georiënteerde projecten naar volledige, bedrijfsbrede implementaties. Ze zien ook de uitbreiding van het gebruik van Digital Twin-oplossingen in nieuwe sectoren die er nog niet eerder gebruik van maakten. De datacentersector. 

De eerste Digital Twin-projecten waren vooral gericht op de productiesector en hielpen exploitanten van fabrieken om de productieactiviteiten beter te coördineren, te beheren en te optimaliseren. Hun projectenlijst beslaat vandaag de dag meerdere sectoren, waaronder commercieel vastgoed, retail, infrastructuur, smart cities, smart campussen en energie.

De belangstelling voor alles wat met Digital Twin te maken heeft, groeit snel. Zelfs als de definitie van wat een Digital Twin eigenlijk is, in veel branches nog niet altijd even duidelijk is. Zes landen in de wereld hebben nu een nationaal Digital Twin-programma, met name het Verenigd Koninkrijk. In de Verenigde Staten studeert men momenteel op Digital Twin-praktijkrichtlijnen.

Wereldwijd schrijven steeds meer particuliere partijen maar ook overheden nu regelmatig het gebruik van Digital Twins voor. 

Bekende software voor het ontwikkelen en gebruiken Digital Twins ter wereld – denk aan  SmartWorldPro – levert waarde op meerdere functionele gebieden zoals onderhoud, energieverbruik en ruimtegebruik. Dit door Cityzenith ontwikkelde platform verzamelt en analyseert informatie die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en uitvoeren van projecten op in principe iedere schaal.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This