Meerderheid IT-professionals voelt zich verantwoordelijk voor duurzame en klimaatvriendelijke bedrijfsvoering

14 mei 2020

Wereldwijd onderzoek van IT-monitoringspecialist Paessler AG laat zien dat duurzaamheid en energie-efficiëntie belangrijke thema’s zijn voor IT-professionals. Bijna twee derde (65%) van de respondenten in de Benelux vindt dat de IT-afdeling (mede)verantwoordelijk is voor duurzaamheid en een beter klimaat. Van de ondervraagden vindt 68% dat Facility Management ook verantwoordelijk is en 41% procent vindt dat dit hoort bij het C-level management.


Op de vraag naar de grootste uitdaging waar zij in het komende decennium voor zullen komen te staan, hebben 3 op de tien van de IT-beheerders in de Benelux gekozen voor energie-efficiëntie, wat iets boven het wereldwijde percentage van 27% ligt. Ook werd IT-personeel gevraagd hoe zij de energie-efficiëntie zouden kunnen verbeteren. Als antwoord hierop maakt ruim een derde (38%) gebruik van alleen de vereiste hardware en zegt 30% slimme technologie in te zetten, zoals IoT-oplossingen en sensoren. 

IT-afdelingen zien duurzaamheid dus als uitdaging, maar opvallend is dat 37% van de respondenten in zowel de Benelux als wereldwijd nog niet nadenkt over de manier waarop ze deze uitdaging willen aanpakken.

Wilco Ravestein, Country Manager Benelux bij Paessler AG: “Het massale thuiswerken in deze periode laat zien dat het gedrag van medewerkers klimaatimpact heeft. Met de juiste inzet van bestaande software kunnen we die impact verder vergroten. Hoewel onze bevindingen duidelijk maken dat IT-beheerders zich verantwoordelijk voelen voor het waarborgen van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering, laat het onderzoek zien dat er een gebrek is aan inzicht in hoe bestaande software kan bijdragen aan het verminderen van de uitstoot. Het personeel binnen moderne organisaties heeft een belangrijke rol te spelen naarmate de rol van de technologie op dit gebied strategischer wordt. Wanneer zij nieuwe wegen bewandelen om de duurzaamheid van het bedrijf te verbeteren, kan monitoring helpen om vast te stellen waar zij energie kunnen besparen en waar apparatuur kan worden gemaximaliseerd.”

Paessler blijft zoeken naar manieren om datamonitoring voor klanten te verbeteren, zodat zij de efficiëntie van hun bedrijf kunnen optimaliseren. Op dit moment werkt het bedrijf aan een prototype om organisaties in verschillende sectoren, waaronder IoT en IIOT-scenario’s, te helpen om precies dát te doen. 

Voor dit onderzoek heeft Paessler tussen januari en maart 2020 1900 IT-beheerders in meer dan 100 landen ondervraagd. In de Benelux deden 104 IT-beheerders mee.

 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This