‘De impact van Artificial Intelligence op de commerciële transportsector’

16 december 2019

Door Alessandro Lori, Head of Data Products bij Verizon Connect

Om als organisatie concurrerend te blijven in een markt van steeds hogere verwachtingen van de consument, moeten steeds meer nieuwe technologieën worden ingezet. De consument wil graag optimaal en op zijn of haar manier bediend worden. Dat stelt de supply chain voor een behoorlijke uitdaging, waarbij technologie kan helpen.Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) zijn twee voorbeelden van innovatieve technologieën die wagenparkbeheerders dit concurrentievoordeel kunnen geven. De introductie van deze technologieën leidt tot een golf van disruptie in verschillende sectoren die betrokken zijn bij supply chain-netwerken.

Slimmere beslissingen en efficiënter transport

Consumenten verwachten snellere levering en constante updates tijdens het transport van de goederen die ze hebben besteld, waardoor de nieuwe norm in transport ‘over-communicatie’ en volledige transparantie is. AI kan hierbij helpen, omdat dit wagenparkbeheerders in staat stelt processen te monitoren en deze automatisch bij te sturen. 

De verwachtingen van klanten ten aanzien van service evolueren bijna net zo snel als de technologieën zelf. Om de gewenste klantenservice te kunnen bieden, moeten bedrijven zelf net zo snel evolueren. Het duo AI en ML zorgt er nu al voor dat bedrijven slimmere beslissingen kunnen nemen en dat transport efficiënter wordt. Daarnaast kan deze technologie ook helpen bij het ontwikkelen van verschillende scenario’s voor de toekomst, zodat deze kunnen worden vergeleken en gebruikt kunnen worden voor het maken van beslissingen. Hierdoor kunnen organisaties hun bedrijfsresultaten blijven verbeteren en tegelijkertijd blijven voldoen aan de wens van de klant. 

AI functioneert het best en heeft de grootste impact als de technologie wordt ingezet bij problemen die goed in kaart zijn gebracht. Als AI wordt ingezet bij supply chain management kunnen de grote hoeveelheden verzamelde data snel omgezet worden in informatie die bijdraagt aan een efficiëntere supply chain. Zo kan bijvoorbeeld de vraag van consumenten voorspeld worden, waardoor de bedrijven sneller betere diensten aan de consument kunnen bieden. Ook kunnen supply chain managers weloverwogen beslissingen nemen, met de door AI aan het licht gekomen data als ondersteuning. Door de betere functionering van processen en weloverwogen beslissingen wordt de ervaring voor consumenten beter.

Wie nu pas begint, loopt al achter

Niet alleen kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze aan de wensen van de consument voldoen met behulp van technologieën, het stelt wagenparkbeheerders ook in staat om de bedrijfsvoering te optimaliseren. 

Tot voor kort hadden managers bijvoorbeeld onvoldoende inzicht om kritische gebeurtenissen te interpreteren die werden gerapporteerd door telematica-monitoringsystemen. Zij waren beperkt tot de interpretatie van numerieke gegevens. Tegenwoordig bieden AI- en machine learning-gestuurde video-oplossingen de context die nodig is om inzicht te krijgen in de feitelijke omstandigheden rondom bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag. Met machine learning zijn vooruitstrevende analysevaardigheden mogelijk, welke de nauwkeurigheid verbeteren van de geautomatiseerde classificatie van de ernst van de gebeurtenis. Managers worden nu alleen nog geïnformeerd wanneer een gebeurtenis nader moet worden beoordeeld. Op die manier zijn problemen direct met de bestuurder te bespreken, waardoor in het vervolg overtredingen of zelfs ongelukken kunnen worden voorkomen. 

Op deze manier hebben managers beter inzicht en kunnen hun kennis vergroten van wat er binnen hun wagenpark gebeurt. Zonder dat dit extra mankracht vereist voor het onderzoeken van grote hoeveelheden data (of, in dit geval, uren aan beeldmateriaal).

Organisaties die nu nog aan het begin staan van de digitalisering van hun business lopen feitelijk al achter. Omdat AI al steeds meer wordt geïntegreerd en deel uitmaakt van de industrie, is dit het moment voor bedrijven om zich hierop te richten. Als ze daar niet al mee bezig zijn. Want alleen de bedrijven die meegaan met deze innovaties, zullen in staat zijn de beste concurrenten bij te houden en hun klanten tevreden te houden. 

Alessandro Lori

Alessandro Lori

Head of Data Products bij Verizon Connect

Pin It on Pinterest

Share This