‘Cloud is een grote belofte voor engineers. Maar wordt nog relatief weinig gebruikt’

10 december 2019

Door Wim Slagter, Director HPC en Cloud Alliances, ANSYS

Steeds meer bedrijven verhuizen hun processen en applicaties naar de cloud, maar engineeringteams lopen hierin flink achter. Waar boekhoudprogramma’s, communicatiemiddelen en andere apps ergens in een datacenter draaien, gebruiken engineers voornamelijk de computers die ze in hun directe omgeving vinden. De meeste engineeringsimulatie-oplossingen maken namelijk nog steevast gebruik van on premise hardware, zo blijkt uit onderzoek van ANSYS onder engineers wereldwijd. Toch lijkt het erop dat er veel aandacht is voor simulatiesoftware in de cloud. 

17% van de ondervraagde respondenten geeft namelijk aan dat ze op dit moment al gebruikmaken van engineeringsimulatie in de cloud. Daarnaast geeft 20% aan dat ze binnen twaalf maanden van plan zijn om hier gebruik van te maken. Bijna de helft van de respondenten die al gebruikmaken van de cloud, is zelfs al verder dan de experimentele fase. 27% heeft de engineeringsimulatie workloads naar de cloud verhuisd en 19% zegt zelfs dat ze de cloud al gebruiken voor bedrijfskritische simulatieworkloads. 

Early adopters

Deze pioniers plukken nu al de vruchten van de voordelen van engineeringsimulatie in de cloud. Dankzij de cloud hebben ze de mogelijkheid om gebruik te maken van nagenoeg grenzeloze computing power, waarmee ze niet alleen veel complexere simulaties kunnen draaien, maar ook meerdere simulaties tegelijkertijd. Dit levert aanzienlijke besparingen in ontwikkeltijd op én reduceert de kosten voor on premise hardware. Simulatie wordt daarnaast gezien als aanjager van digitale transformatie, omdat engineers beter kunnen werken aan elektrificatie, autonome technologie en 5G-netwerken.  

Deze voordelen hebben de pioniers al aan den lijve ondervonden. Voor 49% was de onmiddellijke schaalbaarheid van de cloud de voornaamste reden om simulatie in de cloud te adopteren, gevolgd door lagere algemene kosten (40%) en lagere onderhoudskosten (33%). Het is dan ook niet toevallig dat versnelde productontwikkeling de belangrijkste reden is voor respondenten om simulatiesoftware te gebruiken. Uit een eerder onderzoek onder onze klanten in samenwerking met het Digital Engineering Magazine blijkt dat er vaak op de grootte of details van simulatiemodellen wordt bespaard, omdat ze anders in tijdnood komen. Productontwikkeling wordt alleen nog maar verder gestimuleerd door de mogelijkheid om te schalen en de mogelijkheid om meerdere simulaties tegelijk te draaien. 

Angst voor beveiliging

Van de groep die nog niet bezig is met simulatie in de cloud, geeft 53% aan dat hun grootste bezwaar ligt bij mogelijke beveiligingsproblemen. Sterker nog, van degenen die wel met simulatie bezig zijn, zag 59% dit ook als een obstakel. Deze angst lijkt ongegrond, cloudoplossingen zijn veiliger dan het overgrote deel van de on premise-oplossingen. In het verlengde hiervan blijkt tevens dat de helft zorgen heeft over de plek waar gevoelige data wordt opgeslagen, evenals de prestaties van cloud computing. 

Zij die twijfelen over deze obstakels in de cloud, kunnen leren van degenen die deze obstakels al hebben overwonnen. Gevraagd naar de manier waarop cloud initiatieven binnen de organisatie werden gelanceerd, kwamen deze antwoorden het vaakst naar boven:

  1. Het uitvoeren van tests om de prestaties van simulatie in de cloud te meten en de tijdsbesparing hiervan met beleidsbepalers te delen
  2. Het adresseren van beveiligingsproblemen en dataopslag als topprioriteit te beschouwen en beveiliging en compliance-opties te evalueren
  3. Beginnen met een klein simulatieproject dat niet goed wordt ondersteund door de huidige infrastructuur als pilot, waarbij de waarde van de cloud voor dat project wordt gedemonstreerd

Een pilotproject dat de meerwaarde van engineeringsimulatie in de cloud onderstreept, zal beslissers binnen de organisatie sneller over de streep trekken om engineeringsimulatie in de cloud op een grotere schaal binnen het bedrijf te implementeren. Als de belangrijkste obstakels voor implementatie overwonnen zijn, kunnen engineeringteams aan de slag met waardecreatie voor het bedrijf; modellen zullen sneller, gedetailleerder en simultaan worden gesimuleerd, de Cost of Ownership zal dalen en innovatie zal worden versneld. 

Wim Slagter

Wim Slagter

Director HPC en Cloud Alliances, ANSYS

Pin It on Pinterest

Share This