Van slimme polsbandjes tot hulpvaardige chatbots: Vlaamse scholen ontwikkelen en testen de nieuwste technologieën

2 december 2019

Vandaag werden in BOZAR, in aanwezigheid van Minister Ben Weyts, de eerste resultaten getoond van ‘Smart Education @ Schools’. Dit programma van de Vlaamse overheid brengt onderzoekers, scholen en bedrijven samen om slimme educatieve toepassingen te ontwikkelen om zowel leerlingen als leerkrachten beter te ondersteunen. ‘Smart Education @ Schools’ wordt gecoördineerd door imec en de KU Leuven.

Het onderzoeksprogramma Smart Education streeft ernaar dat slimme educatieve technologie sneller haar weg vindt naar het klaslokaal. Binnen dit project werken wetenschappers van imec, KU Leuven, VUB en UGent samen aan slimme onderwijstoepassingen. De ambitie is om technologie te ontwikkelen die de samenwerking in de les verbetert, het onderwijs beter afstemt op de individuele noden van de student en zo voor betere resultaten zorgt.

Via ‘Smart Education @ Schools’ worden scholen en leerkrachten daar actief bij betrokken. Zij kunnen via een open projectoproep eigen voorstellen indienen. In deze projecten bedenken en ontwikkelen leerkrachten technologische oplossingen voor specifieke uitdagingen in het onderwijs.

Unicum

“Smart Education @ Schools is een unicum in Vlaanderen, en wordt ook door buitenlandse onderwijsexperts aandachtig gevolgd”, zegt Rudy Lauwereins, vicepresident bij imec. “Voor het eerst staan leerkrachten – en hun noden, bevindingen en meningen – centraal bij de ontwikkeling van educatieve technologieën, en wordt de kloof tussen theorie en praktijk gedicht. Uiteindelijk is het de bedoeling om de resultaten van deze pilootprojecten ter beschikking te stellen van alle Vlaamse scholen.”

“Ons Vlaams onderwijs telt vele innovatieve leerkrachten, die vanuit hun passie en gedrevenheid schitterende klasprojecten op poten willen zetten”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Helaas ontbreekt het vaak aan digitale middelen om deze projecten draagkracht te geven. Via technologische innovatie en de samenwerking met de industrie en onderzoekers kunnen we educatieve technologie verankeren in ons onderwijs.”

Tien vernieuwende projecten

Tijdens de voorstelling in de Brusselse Bozart werden tien projecten in de kijker gezet:

De nieuwe projecten die opgestart werden in 2019:

  • ‘SAM’-App: een digitale co–teacher die leerlingen toelaat om praktijkopdrachten op eigen tempo af te werken, op basis van digitale stappenplannen met gepersonaliseerde instructies  
  • Tienerpas: een digitale tool die jongeren inzicht geeft in hun talenten en hen helpt bij het maken van (studie)keuzes
  • VSimulation@ChildCareEducation: een online simulatiespel dat kinderbegeleiders-in-opleiding confronteert met levensechte situaties om probleemoplossend en kritisch leren na te denken

De projecten die in 2019 werden afgerond:

  • KIKS: een online lessenreeks over artificiële intelligentie
  • SENSEI: een webapp met slimme chatbotfunctie die gepersonaliseerde feedback geeft aan leerlingen bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van hun studie- en examenplanning
  • SCI-I maakt aan de hand van 3D-visualisaties abstracte begrippen binnen de vakgebieden fysica en chemie bevattelijker.
  • Smart Symbols voorziet een ‘extra paar ogen’ voor de kleuterklas met behulp van slimme polsbandjes.
  • VRhoogte leert de student in een veilige, interactieve en uitdagende omgeving om op hoogte te werken.
  • VRkeer is een interactieve virtual reality (VR)-toepassing die leerlingen verkeersinzicht bijbrengt.
  • Kr8cht!: een gratis online game voor laatstejaars uit het basisonderwijs waarin ze uitgebreid kennis kunnen maken met de studiedomeinen in het secundair onderwijs

 “Het is prachtig om vaststellen dat onze leerkrachten aan de slag gaan met toptechnologie zoals virtual & augmented reality, artificial intelligence of adaptieve leersystemen. Ze zitten zelf mee aan de knoppen van alle ontwikkelingen om zo te garanderen dat de resultaten éffectief inzetbaar zijn in hun klassen en bij tal van collega’s. Innovatie van binnenuit, in volle interactie met onderzoeksexperten, daar draait het om”, aldus professor Piet Desmet (KU Leuven), academisch coördinator van het onderzoeksprogramma Smart Education.

“Het is nog iets te vroeg om conclusies te trekken over de impact van de SCI-I-tool op de studieresultaten van mijn leerlingen. Maar ik heb wel gemerkt dat deze AR-toepassing mij toelaat om wetenschappelijke begrippen zoals orbitalen een pak sneller uit te leggen. Wat vroeger twee lesuren in beslag nam, kan ik nu uitleggen in één uur”, zegt Els Bruynooghe, een leerkracht van GO! Atheneum Anderlecht die meewerkte aan het SCI-I-project.

Smart Education @ Schools from imec on Vimeo.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This