Insight: ‘Europese bedrijven investeren zwaar in de cloud omdat het volgens hen cruciaal is voor digitale innovatie’

21 oktober 2019

Toch wordt jaarlijks bijna € 10 miljoen besteed aan onbenutte cloudservices, stelt Insight vast. Volgens de 2019 European Insight Intelligent TechnologyTM Index (ITI) besteden Europese bedrijven € 33 miljoen aan cloudservices. 42 procent geeft daarbij aan dat de cloud in de afgelopen twee jaar cruciaal is geweest voor initiatieven op het gebied van digitale innovatie. Een enquête bij 1.000 bedrijven in Europa toonde echter aan dat 30 procent (€ 9,8 miljoen) van deze clouduitgaven besteed wordt aan onbenutte services.

Respondenten stelden deze drie grote uitdagingen voor het beheer van clouduitgaven voorop: de meest geschikte werklasten bepalen voor de openbare cloud, privécloud en hybride cloud (44 procent); een budget voor cloudverbruik plannen en toewijzen
(39 procent); en het gebrek aan zichtbaarheid van de gebruikte services in de kostenplaats, op werklast- en toepassingsniveau (37 procent). Op basis van deze problemen liggen de verspilde uitgaven wellicht nog hoger, omdat organisaties moeite hebben om hun investeringen in de cloud te optimaliseren.

Bedrijfskritieke hefboom

“De cloud blijft een bedrijfskritieke hefboom om flexibel en digitaal zaken te doen, maar vergt een juiste aanpak”, reageerde Wolfgang Ebermann, President, Insight EMEA. “Een robuust operationeel model, dat een overzicht en continue optimalisering van cloudomgevingen biedt, is cruciaal. Onderbenutte technologie is al tientallen jaren een probleem. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het probleem zich uitbreidt naar de cloud. Door de juiste controlemechanismen te introduceren, kunnen organisaties echter hun cloudverbruik optimaliseren zodat ze alleen nog betalen voor de services die ze gebruiken.”

Het ITI-onderzoek benadrukte ook dat er steeds meer wordt geïnvesteerd in digitale innovatie. Bedrijven investeerden in de afgelopen 24 maanden gemiddeld € 36 miljoen in digitale innovatie en willen de volgende twee jaar € 47 miljoen te investeren.

7 van de 10 respondenten gaven ook aan dat het voor IT-afdelingen zeer belangrijk zal zijn om gebruikersgerichte ervaringen te bieden. Er zal dan ook heel wat aandacht moeten worden gegeven aan de technologie die ter beschikking wordt gesteld voor werknemer.

Talent aantrekken

Sterker nog, 74 procent van de CIO’s meldde dat in hun organisatie talent wordt aangetrokken en bij het bedrijf blijft door moderne technologie aan te bieden. Het rapport gaf ook aan dat organisaties investeren in het intelligente gebruik van gegevens en dit ook zullen blijven doen. 46 procent van de respondenten verklaarde dat het gebruik van geavanceerde analyses in de afgelopen twee jaar cruciaal is geweest voor digitale innovatie.

Het rapport van dit jaar benadrukt de noodzaak van voorzichtigheid bij digitale innovatieprojecten. 66 procent van de respondenten gaf aan dat IT is opgezet om te falen omdat het meer verantwoordelijkheid krijgt voor transformatieprojecten, terwijl het ook de basissystemen verder effectief in stand houdt – vergeleken met 57 procent in 2018. Tenzij er een verandering plaatsvindt in de bedrijfscultuur, waarbij de verantwoordelijkheid voor digitale innovatie echt over het gehele bedrijf wordt gedeeld, zal deze trend waarschijnlijk nog uitbreiden.

Druk op IT-teams

De druk op IT-teams komt niet alleen voort uit de noodzaak om digitale projecten op te leveren, maar om de kosten en veiligheid onder controle te houden. Bij navraag naar de drie grootste uitdagingen op het gebied van digitale innovatie, koos 46 procent van de respondenten voor maandelijkse kosten (bijv. operationele uitgaven), 44 procent voor aanloopkosten (bijv. kapitaaluitgaven) en 38 procent voor budgettekorten. Evenzo gaf 60 procent van de respondenten aan dat veiligheid de belangrijkste factor was die hen ‘s nachts wakker houdt en 68 procent verklaarde dat dit de grootste uitdaging is in het wereldwijd beheer van IT-activiteiten.

“Het strategisch belang van IT als cruciale hefboom voor toekomstig zakelijk succes kan duidelijk op steeds meer begrip rekenen op directieniveau”, vervolgde Wolfgang Ebermann. “De rol van CIO’s evolueert duidelijk van IT-beheerder naar businesspartner. Ze moeten de drijvende kracht achter digitale transformatie worden en een vast lid van de raad van bestuur. Toch kunnen de CIO en IT niet alleen verantwoordelijk worden gesteld voor digitale innovatie; het gehele bedrijf speelt hierbij een rol. Zonder ondersteuning vanuit het gehele bedrijf en zonder verantwoordelijkheid te nemen, zullen organisaties hun digitale ambities niet kunnen realiseren.”

BE bevindingen uit het rapport

Belgische ondernemingen geven € 14,64 miljoen uit aan cloudservices, best niet weinig maar toch zowat de helft van het Europees gemiddelde. Zo blijkt uit de European Insight Intelligent Technology TM Index (ITI) van 2019, een onderzoek dat 1.000 IT-professionals in Europa (waaronder 100 in België) bevroeg.

71 procent van deze cloud-uitgaven gaat naar diensten die effectief worden gebruikt oftewel: 29% van deze diensten die betaald worden, worden niet gebruikt. Dit Belgische bevindingen zijn in lijn met de Europese. Zeker niet slecht maar er is dus wel degelijke stevig ruimte voor verbetering en de uitdaging ligt dan ook in het bepalen van de juiste workloads voor publieke, private en hybride cloud. Maar ook in de planning en toewijzing van het cloudbudget en het verwerven van meer inzicht in het gebruik.

Security en een ‘betere gebruikservaring’ belangrijke aandachtspunten

Grootste bekommernis van IT professionals in Belgische bedrijven blijft security (57%). Maar ook het beantwoorden aan de eisen of verwachtingen van de volgende generatie werknemers blijkt een aandachtspunt voor 48%. 46% tenslotte vraagt zich af of de IT-investeringen nog meer kunnen opbrengen.

Bedrijven doen daarnaast heel wat inspanningen om de gebruikservaring van werknemers te moderniseren. In de afgelopen 12 maanden ging het in de eerste plaats om het upgraden van Windows 7 naar 10 (61%) en de migratie van services en workloads naar de cloud (bijv. Microsoft Office 365) (58%). Iets meer dan de helft van alle respondenten schakelde over naar cloud-architecturen voor een beter identiteits- en toegangsbeheer. Voor het komende jaar richt 62% van de IT professionals zich op de implementatie van besturingssystemen en applicaties, 44% op meer toegang tot mobiele applicaties en 43% op de introductie van self-service and automation features.

Minder IT-klachten maar ‘adoptie’ blijft heikel punt

Eerst het goede nieuws: het aantal klachten daalt globaal genomen en dat stemt zeker hoopvol naar de toekomst toe. Waarover wel geklaagd wordt? Een slechte gebruikerservaring (23%), het gebruik van persoonlijke accounts voor communicatie en samenwerking (22%) en een gebrek aan ondersteuning/training bij nieuwe IT-services, tools en platforms (22%). Zowel de ‘slechte gebruikerservaring’ als het gebrek aan training wijst op een veel voorkomend fenomeen waarbij de introductie van nieuwe technologieën vastloopt of faalt door gebrek aan ‘adoptie’ (lees: gebrek aan training en kennis) door de gebruiker. Heel wat organisaties zullen hier een tandje moeten bijsteken.

Investering in digitale transformatie en werken met ‘digital natives’

Er vloeit almaar meer geld naar digitale transformatie. In de afgelopen 24 maanden investeerden bedrijven gemiddeld € 21,2 miljoen, in de komende 24 maanden ligt dat bedrag nog 25% hoger. 17% noemt die investeringen zeer succesvol en nog eens 53% noemt ze redelijk succesvol. 16% geeft een negatief oordeel. Er is dus nog ruimte voor verbetering. De meest voorkomende problemen zijn de upfront-kosten (44%), uitvoerende ondersteuning (38%), maandelijkse kosten (36%) en onvoldoende budget (36%).

Bedrijven werken ook meer met digital natives en dat schept verwachtingen. Een derde (30%) van de respondenten merkt een verbetering in de afgelopen 24 maanden. Nog eens 51% is het daar enigszins mee eens en maar 8% van de IT-professionals ontkent dat. Bedrijven focussen zich daarbij vooral op een betere productiviteit (71%), continue ondersteuning (67%) en informatie (64%). Een betere samenwerking blijkt ook een surplus.

Grootste uitdagingen met de versnelde datagroei in de komende 3 tot 5 jaar? 17% focust op het verwerven van vaardigheden die nodig zijn om gegevens te analyseren en de groei te volgen en te beheren, 14% maakt zich zorgen over de beschikbare bandbreedte en modernisering van gegevensbescherming en herstel.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This