Juniper Networks publiceert ‘2019 State of Network Automation Report’

27 september 2019

Juniper Networks heeft de eerste editie gepubliceerd van zijn State of Network Automation Report (SoNAR). Hiermee wil Juniper belangrijke trends en uitdagingen binnen de netwerkbranche in kaart brengen. Dit moet bedrijven en dienstverleners helpen met het realiseren van hun steeds bedrijfskritischer automatiseringsdoelstellingen.“De netwerksector heeft de afgelopen decennia vooruitgang weten te boeken met technologie en tools die automatisering mogelijk maken. Automatisering krijgt een steeds bedrijfskritischer karakter, maar de inzet daarvan gaat met de nodige uitdagingen gepaard”, zegt Sumeet Singh, vice president Engineering bij Juniper Networks. “Bij Juniper weten we hoe belangrijk het is om op brede schaal gebruik te maken van automatisering. Bedrijven moeten hiervoor een transformatietraject ingaan dat niet ophoudt bij producten en technologie. Via SoNAR, EngNet en NRE Labs willen we hen de adviezen aanreiken die ze nodig hebben om dit traject in goede banen te leiden.”

SoNAR, EngNet en NRE Labs

SoNAR is het resultaat van intensieve vraaggesprekken met 400 onafhankelijke IT-besluitvormers. Het rapport brengt daarmee de kansen en uitdagingen van de netwerksector uitgebreid in kaart. Volgens dit onafhankelijke onderzoek heeft 96% van alle bedrijven al een paar stappen op weg naar automatisering gezet, maar staan ze nog maar aan het begin. Slechts 8% van de respondenten zegt zich meer dan vier jaar bezig te houden met automatisering. Hoewel de brede belangstelling in automatisering bemoedigend is, blijkt uit het onderzoek ook dat de netwerkbranche nog een hele weg te gaan heeft.

Andere belangrijke bevindingen zijn onder meer:

  • Een gerichte inspanning levert het beste resultaat op: uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die hun automatiseringsfocus op slechts een paar punten in het netwerk richten het beter doen dan bedrijven die voor netwerkbrede automatisering gaan. Dit levert betere resultaten op in een aantal belangrijke categorieën, zoals het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Vreemd genoeg geeft het rapport aan dat het voor netwerkprofessionals van cruciaal belang is om hun inspanningen en middelen te richten op intensievere automatisering binnen een kleine dwarsdoorsnede van het netwerk. Dit is nodig om te zorgen voor een transformatie van de cultuur, vaardigheden en processen en om gaandeweg een geoptimaliseerde toolset te ontwikkelen die aanpasbare ondersteuning biedt voor automatisering op andere punten in het netwerk.
  • IT-beveiliging is de belangrijkste drijfveer voor automatisering:Automatisering werd historisch gezien als maatregel om de overhead- en personeelskosten terug te dringen. SoNAR laat echter zien dat deze zienswijze inmiddels achterhaald is. Voor effectieve netwerkbeveiliging zorgen bleek de belangrijkste drijfveer voor 67% van de respondenten. Dat percentage lag een stuk hoger voor respondenten die specifieke onderdelen van het netwerk automatiseren (78%) en respondenten die voor bedrijfsbrede automatisering gaan (71%) dan voor bedrijven die nog maar net met automatiseren zijn begonnen. Flexibiliteit bleek de belangrijkste zakelijke beweegreden voor automatisering. Het was tegelijkertijd het aspect dat het meeste baat had bij automatisering. Het reduceren van de overhead- en personeelskosten kwam op de laatste plaats. Dit geeft aan dat automatisering niet langer simpelweg een kostenbesparende maatregel is, maar een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.
  • Automatisering draagt bij aan tevredenheid op het werk:SoNAR prikt de mythe door dat automatisering tot het verdwijnen van de netwerktechnicus leidt. Sterker nog: een hogere mate van automatisering blijkt aan meer werknemerstevredenheid bij te dragen. Het lijkt erop dat automatisering voordelen biedt die veel verder gaan dan de infrastructuur en het potentieel van zakelijke IT-teams kan ontsluiten.
  • Netwerkprofessionals hebben hulp nodig met het opdoen van nieuwe vaardigheden:voor netwerkprofessionals die nog maar net met automatiseren zijn begonnen is een gebrek aan training een belangrijk probleem. Meer dan de helft van de respondenten in deze categorie zei dat dit een belangrijk obstakel voor hen vormde. 59% zei onvoldoende tijd te hebben om tijdens het werk te leren. 52% wees op een gebrek aan de basiskennis die nodig was voor verdere training. 56% zei te lijden onder een gebrek aan trainingsmogelijkheden.

Automatisering groeit in hoog tempo uit tot een bedrijfskritische basiscomponent van het netwerk, zeker nu bedrijven hun zinnen zetten op multicloud-omgevingen, snelle applicatieontwikkeling, software-defined everything en andere moderne toepassingen. Tegelijkertijd worstelen de meeste bedrijven nog altijd met de uitdagingen die deze transformatie met zich meebrengt. Juniper wil bedrijven tijdens dit traject bijstaan met producten en diensten die aansluiten op hun specifieke netwerkbehoeften en de netwerkbranche vooruit helpen door hulpmiddelen zoals SoNAR aan te reiken.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This