Drie IT-obstakels in digitale transformatie en hoe je ze overwint

8 augustus 2017

De rollen van de CIO en de IT-afdeling zijn tegenwoordig nauwer verweven met de bedrijfsactiviteiten dan ooit. Want om een digitale transformatie vlekkeloos te laten verlopen, moeten zij kunnen aantonen dat de bedrijfsdoelstellingen centraal staan.

Dat hun activiteiten essentieel zijn voor meer innovatie, betere klantenservice en hogere productiviteit.

Toch is er een aantal obstakels die je op weg naar een digitale transformatie kunt tegenkomen.

Drie voorbeelden die je eerst moet overwinnen.

  1. Inefficiënte bedrijfsvoering

Managers en IT-professionals moeten vaak uitleggen waarom veranderingen op het gebied van IT – bedoeld om bijvoorbeeld productiviteit te verhogen of klantenservice te verbeteren – zoveel negatieve gevoelens oproepen. De reden hiervoor is vaak dat de betrokken partijen niet op één lijn zitten. Dit is te voorkomen door vanuit het perspectief van de eindgebruiker te bekijken hoe IT-diensten gebruikt worden. Het is raadzaam dat managers en IT-professionals samen kijken naar doelstellingen en KPI’s voor veranderingen in technologie en het plan dat hieruit rolt, vervolgens laten testen door een kleine groep eindgebruikers. Zo weten alle betrokken partijen uiteindelijk wat het resultaat zou moeten zijn en is er geen reden meer voor verwarring.

  1. Net niet optimale applicatieprestaties

Organisaties maken gebruik van honderden, zo niet duizenden verschillende applicaties. Slechte applicatieprestaties kunnen dan ook een behoorlijke invloed hebben op de concurrentiepositie – en in sectoren als de gezondheidszorg zelfs consequenties hebben voor de volksgezondheid of privacygevoelige data in gevaar brengen. Het implementeren van nieuwe en het upgraden van bestaande applicaties, of het vervangen van legacy-applicaties kunnen problemen opleveren op het gebied van productiviteit. Door de grote hoeveelheid variatie in hardware, locaties, netwerken en gebruikersverwachtingen binnen een bedrijf is het namelijk steeds moeilijker en ingewikkelder om elke combinatie van applicatietoepassingen voor verschillende gebruikers te testen. Oplossingen voor het monitoren van datacenters genereren een hoop resultaten, maar met die informatie is het nog niet mogelijk om een positieve ervaring voor eindgebruikers aan te tonen. Door de eindgebruikerservaring daarentegen effectief te monitoren, zie je direct positieve of negatieve afwijkingen in prestaties bij upgrades of migratie van applicaties.

  1. Ineffectief veranderingsmanagement en adoptie door gebruikers

Adoptie is de sleutel tot het succes van producten en diensten. Maar gebruikers omarmen verandering alleen wanneer zij hierbij verbetering ervaren. Neem gebruikers daarom mee in het veranderingsproces. Licht de redenen achter de verandering toe en zet effectieve training in om veranderingen zo positief mogelijk te maken. Daarnaast is monitoring van onschatbare waarde voor veranderingen in de toekomst. Om er zeker van te zijn dat er verbeteringen optreden, moeten bedrijven systeemprestaties immers kunnen afzetten tegen de productiviteit van eindgebruikers. Vergeet daarom ook niet een meting te doen vóór de transformatie ingezet wordt. Want zonder een nulmeting is er geen empirisch bewijs dat de resultaten van de verandering kan aantonen.

Slecht inzicht in de eindgebruikerservaring

De drie voorgaande obstakels zijn terug te voeren op gebrekkig inzicht in de eindgebruikerservaring. Veel bedrijven hebben te weinig inzicht in hoe veranderingen daadwerkelijk invloed hebben op de ervaring van gebruikers, en dus wat uiteindelijk de impact van een digitale transformatie is op bedrijfsprestaties. Geen enkel bedrijf kan effectief managen of de organisatie verbeteren zonder te meten. Of uw bedrijf nu een specifiek IT-element wil veranderen of een volledige digitale transformatie ondergaat – CIO’s, IT-professionals en hun businessunitpartners moeten kunnen aantonen dat de ervaring voor eindgebruikers daadwerkelijk geoptimaliseerd is. Meet en benchmark dus de bestaande eindgebruikerservaring van je bedrijf en vergelijk die met afwijkingen bij veranderingen. Kortom: dicht de inzichtkloof en overwin zo de obstakels op de weg naar verandering.

Thomas Verhaeghe

Thomas Verhaeghe

Country Manager Riverbed Benelux

Pin It on Pinterest

Share This